Schakkebroek viert zijn Heilige Amandina elk jaar begin juli 

Op 1 oktober 2000 werd zuster Amandina uit Schakkebroek (Herk-de-Stad)
door paus Johannes-Paulus II heilig verklaard. 
Zij maakte deel uit van de orde van de Franciscanessen.
De heiligverklaring kwam toen precies 100 jaar
nadat de zuster bij de Boksersopstand in China vermoord werd.

De Amandinaweek werd in de jaren vijftig in het leven geroepen door wijlen pastoor Appermans. Onder zijn impuls werden het geboortehuis en het bijhorend park aangekocht.
En zo wordt jaarlijks, begin juli, deze eerste heilige van het Bisdom Limburg door haar dorpsgenoten, gans de parochiegemeenschap van Schakkebroek, de gemeente Herk-de-Stad, heel Limburg en gelovig Vlaanderen  herdacht in een feestelijke week waarin dagelijks om 19 uur een avondviering is.

Afhankelijk van het weer in de parochiekerk van Schakkebroek, als het regent. Bij zonnig weer in de tuin van het Amandina-museum. Niet ver van de kerk.
Daarna is iedereen welkom in de Amandinazaal - naast de parochiekerk - voor een koffietafel.


H. Amandina - korte historiek 

Zuster Amandina werd als Maria-Pauline Jeuris op 28 december 1872 geboren in Schakkebroek en werd als missiezuster op 27-jarige leeftijd vermoord in China Taiyuan op 9 juli 1900. 
Zij was het zevende van negen kinderen.
Vader Cornelius Jeuris was geboren in Gorsem bij Sint-Truiden op 25 februari 1830 en Paulina's moeder Agnes Thijs werd geboren op 13 mei 1836 en was afkomstig van Nieuwerkerken.
Paulina was amper zes toen haar moeder stierf op 27 oktober 1879 bij de geboorte van haar negende kind.
Haar vader besteedde zijn kinderen uit en samen met haar jongste zus verhuisde Paulina tot haar veertiende naar de buurvrouw "tante Celis" (Celis-Jans) op Terbermen in Herk-de-Stad en verblijft daarna nog twee jaar bij de familie Van Schoonbeek-Jans.

Ze volgt de lagere school bij de zusters Ursulinen in Herk-de-Stad. In 1886 gaat ze dienen bij de Zusters van Liefde in Sint-Truiden wat haar ook toelaat om verder te studeren. Haar oudste zuster Marie was reeds toegetreden tot deze congregatie en haar twee jaar oudere zuster Rosalie werkte er ook reeds twee jaar.
Op 2 augustus 1892 gaat ze voor een jaar naar Hasselt om het gezin van haar zieke zuster Anna, weduwe met vier kinderen in Hasselt, bij te staan.

Als lid van de Derde Orde treedt ze als novice op 19 juli 1895 in bij de Zusters Franciscanessen van Maria in de Kongostraat in Antwerpen. Deze jonge Franse congregatie is helemaal op missiewerk gericht en ook zij opteert dus voor missiewerk in navolging van haar zuster Rosalie, met als kloosternaam Honorine. In het klooster neemt Pauline de naam Maria-Amandina aan, in navolging van de Heilige Amandus, apostel van Vlaanderen.

In 1896 trekt zij naar Marseille om er voor verpleegster te studeren.
Ze legt haar kloostergeloften af op 6 juni 1898.

De Kerk was ondertussen al decennialang bezig met de missionering van China.
In navolging van haar zus, zuster Honorine, voelde ook Paulina veel voor missiewerk.

Op 12 maart 1899 kan Zuster Amandina samen met Mgr. Fogolla en zes andere zusters vertrekken, met de stoomboot Salazië van de lijn Marseille-Sjanghai, naar China.
Ze varen via het Suez-kanaal. Op 29 maart 1899 ontmoet ze in Colombo in Sri-Lanka haar zuster Honorine, die daar missiezuster was.
Op 14 april 1899 komen ze aan in Sjanghai. Hier nemen een deel van de groep zusters afscheid om zich naar hun missiewerk in het Yangtze-gebied te begeven.
Zuster Amandina voegt zich met de rest van de groep bij Mgr. Fogolla en dan varen zij naar Tianjin, waar ze op 28 april 1899 aankomen.
Hier nemen ze de trein tot Peking.
Daarna hebben ze een twaalf uur-durende treinreis van Peking naar Baoding. In Boading worden ze feestelijk onthaald en rondgereden in riksja's. Ze verblijven enkele dagen in Baoding om uit te rusten.
Met een karavaan van veertig personen, draagstoelen en ezels gaan ze verder naar Taiyuan, waar ze op 4 mei 1899 aankomen.
In Taiyuan worden ze feestelijk onthaald.
Ze werkte in Taiyuan in de provincie Shanxi in een weeshuis en richtte er haar dispensarium in.
De zusters trekken zich vooral het lot van wezen en achtergelaten kinderen aan. Amandina is er werkzaam als verpleegster en in de pharmacie. Eigenhandig doopt zij heel wat kinderen die bij haar worden binnengebracht en vaak al snel overlijden.
Zelf blijft ze ook niet gespaard, want in de lente van 1900 wordt ze zwaar ziek. Net als men haar al wil opgeven, herstelt ze miraculeus.

Afzweren

In het kader van de Bokseropstand is er een vijandige politiek klimaat ten aanzien van westerlingen en katholieke missionarissen in China.
Op 1 juli 1900 wordt een edict uitgevaardigd waarbij de katholieke en protestantse missionarissen in Taiyuan op straffe van dood worden uitgewezen.
Alhoewel Mgr. Fogolla en anderen aandringen, willen de missiezusters toch op post blijven.
Op 9 juli 1900 wordt ook zij na een publiek proces door onthoofding terecht gesteld, samen met 31 andere missionarissen en Chinese bekeerlingen.

Vier dagen lang blijven de lijken liggen, waarna ze buiten de stadsmuren begraven worden.
De hoofden van de bisschoppen worden in een soort kooi bij de stadspoorten tentoongesteld.
Na de inval van de acht Westerse mogendheden in Beijing en o.a. het vernielen van het Zomerpaleis capituleerde keizerin Cixi en werd op 7 september 1901 het Boxer Protocol ondertekend.
Als gevolg hiervan werden de lijken opgegraven en ondergebracht in een erepavilioen op de koer van het gerechtshof van Shanxi. Dit werd op 24 maart 1903 officieel ingehuldigd.

Op 24 november 1946 werd zuster Amandina door paus Pius XII zalig verklaard.
Het geboortehuis van Paulina Jeuris op nummer 140 aan de Amandinaweg is nu ingericht als een museum.
De parochie brengt elk jaar begin juli een week lang hulde aan zuster Amandina.
Haar feestdag is op 8 juli, als een van de Martelaren van Shanxi en op 28 september als een van de Martelaren van China.

Amandinamuseum

Maria Bogaerts woont in het geboortehuis van zuster Amandina. Haar huis wordt voor een stuk gebruikt als Amandinamuseum.
De schuur en de paarden- en koeienstal, de geboortekamer van Amandina, zijn als museum ingericht.
Op 15 juni 2000 werd het Amandinahuis beschermd verklaard door de commissie Monumenten en Landschappen van de Vlaamse regering.

banner