Hoe word je lid ? 


RADIO LORALI,
reeds 29 jaar (sinds 28 december 1980),
steeds dichter bij jouw. 

Je wordt lid van uw LOkale RAdio LImburg (LORALI) voor slechts 5 euro voor een gans jaar en je kunt hierdoor meeprofiteren van de ledenvoordelen. DUS: de datum gaat in vanaf het ogenblik dat wij het geld en u de lidkaart ontvangen hebt. Die datum geldt. Dus het ganse jaar door blijft u 1 jaar lid.

Voor slechts 5 euro steun je allereerst je lokale radiostation en ben je familie van onze groeiende gezinsradio.

Stuur een gesloten omslag met 5 euro per persoon die lid wil worden (tussen een briefje of krantenknipsel) 
én een postzegel naar
Wiske, Busselbergstraat 35, 3583 in Paal-Beringen.

En voor je het weet zorgt Wiske er voor dat jouw persoonlijke LORALI-lidkaart binnen enkele dagen bij jou is.
Elke lidkaart is individueel.


Of ook nog !

Overschrijven kan natuurlijk ook!

Schrijf gewoon 5 euro per persoon die lid wil worden over naar:
Lorali - Herk-de-Stad en je bent eveneens lid vanaf dat ogenblik
dat het bedrag op de rekening staat.

Op het rekeningnummer: 063-9417329-22

Schrijf onderaan gewoon de volledige naam of namen van de personen die lid willen worden - dus de kaart is individueel en dus 5 euro per persoon - en onze verantwoordelijke voor de leden zorgt er voor dat je persoonlijke lidkaart of lidkaarten bij jou terecht komt.

Het is altijd aardig als we ook een telefoonnummer
van onze leden hebben.
Schrijf die er eventueel bij.

Of schrijf het bedrag over op het nummer en geef de info via ons emailadres.

banner