Tot 9 januari 2012 

Kim Geybels voert gesprekken met verschillende mensen. Daarna beslis ze of ze deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt Kim Geybels, de Lummense die anderhalf jaar geleden de Senaat en de N-VA verliet. In Lummen gaat het gerucht dat de 30-jarige spoedarts in oktober op de sp.a-kieslijst zou staan. Kim Geybels zelf geeft toe dat ze momenteel gesprekken voert met verschillende mensen. Op basis van die gesprekken zal ze beslissen of ze verder gaat met politiek en of ze deelneemt aan de verkiezingen. Meer wil ze daar nu nog niet over kwijt.

Er zijn vast nóg 10-jarigen die er van dromen om later vrachtwagenchauffeur te worden, maar weinigen kunnen op die leeftijd een truck met oplegger achteruit een oprit oprijden. De 10-jarige Jarne De Meulder uit Schulen kan dat wel. Het tafereel was maandag te zien in de Man Bijt Hond. Schulen was er deze week te gast in de rubriek “Het Dorp”. In de aflevering van maandag reed Jarne, één arm aan het stuur, de vrachtwagen van zijn vader met oplegger achteruit de oprit op. Voor zijn eerste communie kreeg Jarne destijds een gocart met aanhangwagen, en daar heeft hij veel mee geoefend. Eigenlijk is zo'n truck met oplegger hetzelfde, maar dan groter, zegt Jarne.

De voorbije weken zijn er op de begraafplaats van Lummen-centrum weer heel wat voorwerpen gestolen. De nabestaanden zijn woedend en overlegden vorige donderdag met de burgemeester over acties. Aan alle ingangen van de Lummense begraafplaatsen staan borden met een duidelijke boodschap dat bezoekers respect moeten hebben. Die borden kwamen er jaren geleden na een diefstallenplaag.

Aandachtige voorbijgangers merkten enkele dagen geleden witte rook uit de schoorsteen van de gerestaureerde pastorie van Zelem op. Het bleek geen schouwbrand te zijn. VZW de Pastorie gebruikte deze Vaticaanse traditie ter bevestiging dat de uitbating van de herberg bij haar ontmoetingshuis gegarandeerd is. Met het openen van de herberg en polyvalente zaal op eerste verdieping heeft Zelem er een gezellige ontmoetingsplaats bij. Vanaf vrijdag 27 januari 2012 is iedereen welkom in de herberg. Je kan er terecht voor een frisse pint, een lekkere koffie, een kleine snack of voor een gewone babbel. De polyvalente zaal biedt plaats aan 80 personen. Herberg de Pastorie vind je naast de kerk van Zelem en zal in de winterperiode van woensdag tot en met zondag open zijn.

Het jeugdhuis Nyx in Lummen mocht de deuren heropenen op oudejaarsavond nadat het schepencollege het had laten sluiten op 21 november. Voorwaarde voor de heropening was dat er geen klachten meer zouden komen over geluidsoverlast en vandalisme. Men had bij de buurtbewoners een briefje in de bus gestoken met de melding dat de fuif misschien een beetje overlast kon veroorzaken. Er werd ook een papier opgehangen dat niemand met drank naar buiten mocht en de meeste jongeren hebben zich daaraan gehouden.

Gaatjesboorders zijn donderdagnacht een woning in de Hoogveldstraat in Lummen binnengedrongen. De daders gingen ervandoor met een handtas en de wagen van de bewoners, een blauwgrijze Opel. In de Lobosstraat vond zaterdag een inbraak plaats. De daders forceerden daarbij een keukendeur. Een vandaal heeft op nieuwjaarsnacht, vermoedlijk tussen 2 en 4 uur, een snijwonde opgelopen toen hij het glazen deurvenster van Hairdesign Sarina in de Kerkstraat in Lummen insloeg. In de kleine open hal waren nog bloedsporen te zien. Vreemd genoeg werd er ook heel wat bloed aangetroffen in de hal aan het Gemeenteplein.
Op de laatste gemeenteraad van Herk-de-Stad werd beslist dat men voor de opvang van katten en honden vanaf 2012 zou samenwerken met het Dierenasiel van Sint-Truiden. Maar het zou wel eens kunnen dat die samenwerking nu toch niet door gaat. Het welzijn van de Herkse dieren is nu blijkbaar het volgende slachtoffer van de politieke heisa in Herk-de-Stad. De NV-A is ontevreden over het nieuwe voorstel en wil de genomen beslissing herroepen. Insiders vinden dit een stap terug. De samenwerking met Sint-Truiden past immers in een globale Limburgse aanpak. Op vraag van de oppositie staat de beslissing over de samenwerking met het Dierenasiel in Sint-Truiden opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van vandaag. Het zou dus kunnen dat de samenwerking uiteindelijk toch niet doorgaat.

De afwatering van het vernieuwde Klaverblad in Lummen zorgt bij felle regenval voor wateroverlast. Het water stroomt er soms over het gras achter de huizen. Door hevige regen en watergladheid gebeurden er ook al enkele ongevallen op de nieuwe verkeerswisselaar. Volgens Jo Liebe van Wegen en Verkeer ligt de oorzaak bij het feit dat sommige taluds nog niet zijn begroeid met gras. Binnen enkele maanden zou dat euvel moeten opgelost zijn.

In Loksbergen is zondagmorgen 1 januari een herdenkingsmis gehouden voor Shana Appeltans en Kevin Paulus. Precies twee jaar geleden, in de nacht van 1 op 2 januari 2010, werd het jonge koppel vermoord teruggevonden. Ronald Janssen werd in 2011 veroordeeld voor de moorden. Ook de ouders van Annick Van Uytsel waren aanwezig tijdens de herdenkingsmis.

Om het probleem van de loslopende honden aan te pakken sloegen een aantal gemeenten in de regio West-Limburg in 2004 de handen in elkaar. Daarop werd beslist om in West-Limburg Jos Bervoets als hondenvanger aan te stellen. Jos is actief op het grondgebied van de gemeenten Halen, Herk-de-Stad, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Lummen. De samenwerking verloopt al jaren erg professioneel en succesvol. Elk jaar maakt de hondenvanger zelf een stand van zaken op. In 2011 werden in de regio West-Limburg 412 honden gevangen waarvan 62 op het grondgebied van de gemeente Lummen. Het aantal gevangen honden blijft elk jaar redelijk stabiel en schommelt jaarlijks rond de 400 exemplaren voor de hele regio. Ongeveer 75 procent van de eigenaren kunnen worden opgespoord, meestal omdat ze hun verloren gelopen huisdier komen aangeven of omdat er een hondenchip in de vacht van het dier gedetecteerd wordt. De honden van wie de eigenaar niet onmiddellijk bekend is, worden door de hondenvanger overgemaakt aan een dierenasiel.

De civiele bescherming is vrijdag in Halen begonnen met water over te pompen van de Holakenbeek in de rivier De Velpe. Dat was nodig om het peil van de beek onder controle te houden. Om het pompen mogelijk te maken, werd een gedeelte van de Firmin Jacobslaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Om het peil van De Velpe onder controle te houden, kan de stad nu gebruik maken van een nieuw spaarbekken aan de Zepstraat, dat vorig jaar werd aangelegd. Het bewijst nu al meteen zijn dienst. Het spaarbekken heeft een oppervlakte van 40 ha, goed voor een opslagcapaciteit van 225.000 kubieke meter. Aan de Ijzerenbeek in Halen is vrijdag ook het waterspaarbekken ingeschakeld. Dat reservoir heeft een opvangcapaciteit van 55.000 kubieke meter.

Op de receptie voor het gemeentepersoneel, de adviesraden, de kinderopvang en vrijwilligers van Lummen waren er maandag 400 aanwezigen. Burgemeester Luc Wouters gaf er een overzicht van de doelstelling voor 2012. De bouw van het nieuwe administratief centrum kwam aan bod. Ook de start van de bouwwerken voor een nieuwe gemeenteschool in Geneiken werd aangekondigd.

Tijdens de middernachtmis op kerstavond werd Godelieve Peters-Liefsoens, beter bekend als juffrouw Godelieve, gehuldigd voor haar 50 jaar als orgelist in de kerk van Thiewinkel. De kerkfabriek dankte haar met een bloem en een geschenk voor haar inzet voor de parochiegemeenschap.

Tot 16 januari 2012 

Zondag 8 januari zijn een 100 tal inwoners ingegaan op de uitnodiging voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van VZW OC De Kalen Dries en de Kerkfabriek Meldert. De voorzitter Frans Mentens lichtte er de nieuwe plannen toe voor het zalencomplex en de status van de heropbouw van de Sint-Willibrordus kerk te Meldert. De aanwezigen werden hierna getrakteerd op een drankje , broodje en een stukje taart. Voor de kleinste inwoners van Meldert stonden er 2 springkastelen opgesteld op het binnenplein. Daar konden ze naar hartenlust ravotten.

De papierophaling in Meldert zal voortaan plaatsvinden op de maandag na de voorziene zaterdag die in de afvalkalender staat. Dat komt omdat JC Papillon die tot voor kort de ophaling organiseerde, niet langer wenst in te staan voor deze ophaling. Om de ophaling te verzekeren zal het gemeentebestuur de ophaling voor ronde E nu met eigen personeel uitvoeren. De data in de afvalkalender zijn dus niet langer correct. De verschillende papierophalingsrondes gebeuren in Lummen door diverse jeugdverenigingen. Zij krijgen in ruil hiervoor subsidies per opgehaalde kilogram. Voor alle duidelijkheid hier de juiste data van de ophalingen voor ronde E: 23 januari, 20 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei, 18 juni, 23 juli, 27 augustus, 24 september, 22 oktober, 19 november en 17 december 2012. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de milieudienst in het gemeentehuis. Je kan ook telefonisch contact opnemen via het nummer 013 53 05 84.

De politieke onenigheid in Herk-de-Stad maakt slachtoffers. N-Va’er Hugo Spooren stapt op als voorzitter van gemeenschapscentrum De Markthallen. Door de politieke heibel van sp.a tegen de rest, is volgens hem in de Markthallen geen degelijk beleid meer mogelijk. Burgemeester Danny Pauly had Spooren graag zien aanblijven omwille van zijn ervaring, knowhow en gezag. Op de volgende vergadering start de beheerraad de procedure om een vervanger te kiezen. Het ontslag van Spooren illustreert voor de zoveelste keer het moeilijke politieke klimaat in Herk.

Voormalig N-VA-senator Kim Geybels heeft op haar Facebookpagina zwaar uitgehaald naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die steunt de Antwerpse schepen Ludo Van Campenhout openlijk bij zijn strijd tegen een alcoholverslaving. Eerder deze week raakte bekend dat Van Campenhout naar Aruba trekt om van zijn alcoholverslaving af te raken. Geybels begrijpt niet waarom ex-N-VA'er Bas Luyten intertijd geen steun kreeg. De oplossing van zo'n probleem begint bij de erkenning ervan, zei De Wever daarop. Ook Geybels wenst Van Campenhout veel sterkte bij het afkicken van zijn verslaving, maar ze begrijpt niet waarom Bas Luyten destijds niet dezelfde steun kreeg. In de zomer van 2010 werd Geybels, toen nog senator, door de tuchtraad van de N-VA uit de partij gezet nadat ze samen met haar drugsverslaafde partijgenoot Bas Luyten in de problemen was gekomen in Bangkok.

De Herkse bibliotheek koopt voor 30.000 euro extra werken aan om de collectie uit te breiden. Het gaat niet alleen om boeken en strips, maar ook om nieuwe media zoals dvd’s. Onder meer wegens de aanwezigheid van vele scholen, met daaronder ook leerlingen uit de buurgemeenten, vervult de bibliotheek een functie die het gemeentelijk niveau overstijgt, zo klinkt de motivatie.

Springtime werd voor de eerste keer genomineerd voor de prestigieuze European Festival Awards in de categorie Best Small Festival. Ondertussen werden de winnaars bekend gemaakt tijdens de Awardshow op de startdag van hét grootste festivalgebeuren Eurosonic in Groningen. Springtime nam het in zijn categorie op tegen 200 genomineerden en behaalde de Europese top 5. Springtime wil iedereen bedanken die zijn stem uitbracht. Info: www.springtime-festival.be

Lummenaar Richard Verboven vond vorige week twee meikevers in zijn tuin. Hij was in de tuin aan het graven rond een dubbele dode berk. Op een diepte van 30 centimeter vond hij de twee meikevers en dat is uitzonderlijk vroeg voor de tijd van het jaar. Richard Verboven woont op de Bosheide, een voormalige getuigenheuvel. Meikevers vind je daar vaak, maar vruchtbaar is de grond hier niet. Op een diepte van een schop zit je al op gele grond. Drie jaar geleden vond Richard ook al een meikever op 1 april.

Het stadsbestuur van Halen gaat een grote waterpomp plaatsen tussen de Holakenbeek en de Velpe. Dat moet voorkomen dat het peil van de Holakenbeek te hoog stijgt en zo de woonwijk in de buurt water zet. Vorige week nog moest de civiele bescherming het overtollige water uit de beek overpompen in de Velpe. Er wordt gedacht aan een pomp zoals die van de civiele bescherming met een capaciteit van 12.000 liter water per minuut.

Herk-de-Stad vraagt de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen om het bouwproject voor sociale woningen in de wijk Daelersveld zeker niet opnieuw op te starten voor er een uitspraak van de raad voor vergunningsbetwistingen is over die zaak. Dat zijn alle partijen in de Herkse gemeenteraad overeengekomen. De buurtbewoners, die bij het beroepsorgaan bezwaar tegen het project hebben ingediend, blijven met heel wat vragen zitten. Het stadsbestuur heeft ondertussen een advocaat aangesteld om tussen te komen bij de raad voor vergunningsbetwistingen.

André Vanmechelen blijft ook dit jaar in functie als schepen in Halen. Volgens het akkoord na de verkiezingen in 2006 zou hij dit jaar worden opgevolgd door Willy Wuestenberghs. Die kwam in 2007 in functie als de eerste voorzitter van de gemeenteraad en hij zal ook dit jaar deze functie verder vervullen.


Op de Carpoolparking in Lummen hebben onbekenden een Toyota Carina gestolen. De diefstal werd zondagochtend vastgesteld. Op een parking aan de Diestersteenweg in Herk-de-Stad hebben onbekenden maandag de beide nummerplaten van een Ford Fiësta geschroefd. Op het industriepark in Halen is vorige week zondag een zwarte Chevrolet Corvette gestolen.


De gemeenteraad van Halen heeft beslist om de Koepoortstraat in te richten als blauwe zone. De Koepoortstraat verbindt de markt met de gewestweg Hasselt-Diest. Het gaat om een tijdelijke maatregel in afwachting van de afronding van, de werken aan en in deze straat. Met deze maatregel wordt voorkomen dat de aannemers hun voertuigen op de weg laten staan.
Gemeenteraadsleden van Herk-de-Stad kunnen de woelige zittingen van de Herkse raad niet meer bij een glaasje in de bar naast de raadszaal doorspoelen. De bar blijft voortaan gesloten. Dat is een gevolg van de beslissing van de wisselmeerderheid van de oppositiepartijen om het budget voor receptiekosten voor dit jaar terug te brengen van 36.000 naar 25.000 euro.

Enkele misnoegde klanten van het petcenter in Schulen hebben zich verenigd en houden op zterdag 28 januari een stille optocht tegen dierenleed. Ze gaan dan ook hun rouwregister overhandigen aan de burgemeester. Petcenter kwam begin december vorig jaar in opspraak nadat het zieke dieren zou verkocht hebben. Er zijn ondertussen al honderden klachten tegen de dierenspeciaalzaak.

In het weekend van 7 januari deed deken Coppejans een oproep om uit te kijken naar de twee schapen van de kerststal aan de kerk. Ze waren verdwenen. Maandag werd één van die schapen teruggevonden in de buurt van het postkantoor. En het tweede schaap stond tegen een haag aan de kerk in Herk. Ze zullen er dus in december weer allebei bij zijn.

Tot 23 januari 2012 

Op zondag 15 januari vond in de kerk van Zelem de proclamatie van de eerste poëzie- en fotowedstrijd plaats. Deze werd georganiseerd door de VZW De Pastorie. Het was een zeer geslaagde primeur, die weinige aanwezigen onberoerd heeft gelaten. De eerste plaats voor poëzie ging naar Nomade, schuilnaam van een 27 jaar jonge vrouw uit Hasselt. Zij haalde het van 48 andere inzendingen die een eerste preselectie overleefd hadden. De mooiste foto was van de hand van Wim Gelders en toont de boomgaard aan het Sint-Jansklooster in de avondzon. Meer prachtige foto’s van de winnaar en de 7 andere genomineerde fotografen kan je bekijken in de polyvalente zaal van De Pastorie te Zelem. Beide winnaars wonnen een verblijfsarrangement in de vakantiewoning, horend bij het pastoriegebouw, hun werk ingekaderd maar ook op groot formaat tegen de gevel van De Pastorie.

Bij een spectaculair verkeersongeval op de E314 in Lummen is woensdagavond de hele snelweg in de richting van Nederland versperd geraakt. Een Italiaanse trucker was naar eigen zeggen moeten uitwijken voor een automobilist ter hoogte van het klaverblad. Zijn vrachtwagen kantelde dwars over de snelweg. De brandweer van Hasselt had de handen vol om de onfortuinlijke bestuurder uit zijn stuurcabine te bevrijden. Omdat het ongeval net ter hoogte van het Klaverblad gebeurd was, kon het verkeer via de afslagstroken toch voorbij de crash. De verkeershinder bleef daardoor beperkt.

In Berbroek op de Steenweg hebben dieven vrijdagavond proberen in te breken. Vermoedelijk met een koevoet werd geprobeerd een poort te openen. De daders zouden ook aan de achterdeur hebben geprutst. Uiteindelijk zou niemand in het huis zijn geraakt. Dieven hebben donderdag tussen 2 en 5 uur een grote metalen poort op de Stadsbeemd proberen te forceren. Ze raakten niet binnen. Aan de poort is er veel schade.

Zeven gezinnen uit de Kleine Kruisstraat in Herk-de-Stad zitten al sinds 13 december zonder telefoon en sinds 1 januari zonder internetverbinding. Bij werken werd er een kabel geraakt. Het gaat om klanten van Belgacom, dat voor een herstelling onder het wegdek de toestemming van de stad nodig heeft. Omdat daarbij iets is misgelopen, heeft burgemeester Danny Pauly pas vorige woensdag bij hoogdringendheid zijn fiat voor de werken gegeven.

Lummenaar Roland Persoons, die vrij was onder voorwaarden, zit sinds donderdag terug in de gevangenis van Hasselt. De notoire oplichter was de jongste weken opnieuw hervallen in zijn oude gewoontes. Hij bedotte ondermeer een Lommelse wijnhandelaar en de zaakvoerders van computerwinkels in Tessenderlo en Leopoldsburg. De man zal zich later voor deze feiten voor de rechtbank moeten verantwoorden.

Een paar weken terug kon u hier al lezen hoe de leiding van KLJ Linkhout en jeugdhuis D' Addarios uit Linkhout op vrijdag 2 december 2011 al een cursus brandblustechnieken aan de werkplaatsen in Rekhoven hebben gevolgd. In het kader van onze actie voor betere brandveiligheid in Lummense jeugdhuizen en jeugdlokalen, werden er onlangs ook rookmelders en branddekens aangekocht. Samen met Patrick Smeets, preventieadviseur van brandweer Heusden-Zolder, werden al deze locaties bezocht om het aantal rookmelders en de juiste montageplaats per locatie vast te stellen. De rookmelders zullen door de gemeentelijke diensten gemonteerd worden. Per locatie krijgt ook het branddeken een vaste plek, zodat deze snel terug te vinden is en gebruikt kan worden om een klein brandje te doven of om de betrokkenen te beschermen tegen het vuur. Op 10 februari wordt de volgende cursus brandblustechnieken in Rekhoven georganiseerd, deze keer voor de andere leden van de jeugdraad. Zij kunnen alvast op beide oren slapen met de nieuwe rookmelders en branddekens.

De Hasseltse rechtbank van Koophandel heeft vorige week de vennootschap achter Boetiek Lief in Loksbergen, op bekentenis failliet verklaard. Deze zaak met een ruim cliënteel uit Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant was ondermeer gespecialiseerd in bruids- en feestkleding.Curator is meester Thierry Bielen. De schuldvorderingen dienen voor 12 februari op de rechtbank toe te komen. Nazicht volgt op 23 februari.

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad roept de nv Topsport, de nieuwe eigenaar van ereklassevolleybalclub Soleco Herk-de-Stad op het matje over de openstaande rekeningen van de volleybalclub bij de stad. Dat gebeurt tegen de achtergrond van een beslissing over de uitbating van de cafetaria in de nieuwe sporthal, waarvoor nv Topsport kandidaat is. Soleco Herk-de-Stad is het vroegere Aquacare Halen. De club heeft haar wortels in Herk-de-Stad. Toen de club tien jaar geleden naar eredivisie promoveerde, kon ze niet langer in de sporthal van Herk-de- Stad blijven spelen, omdat die niet aan de normen voldeed. De eerste ploeg ging in Halen spelen, waar de club ook zelf in een nieuwe vloer voor de sporthal investeerde. De jeugd bleef altijd spelen in de sporthal van Schulen, waar de vroegere vzw ook de kantine uitbaatte. Op 29 augustus 2011 ging de vzw in vereffening. Voor het beheer van de club werd de nv Topsport opgericht. De vzw staat nog voor een aantal facturen in het krijt bij het stadsbestuur van Herk-de-Stad. Ondertussen bestaat de vzw niet meer, maar bij de stad heeft ze nog heel wat rekeningen openstaan. In een compromis zijn alle politieke partijen overeengekomen om tegen 29 februari een onderhandelde oplossing met de club na te streven. Als dat niet lukt, gaat de stad een advocaat aanstellen voor een procedure om de achterstallige vergoedingen op te eisen.


In de Oude Vinnestraat in Linkhout hebben onbekende donderdag de ruit van een auto ingeslagen. Er werd niets uit gestolen. In de buurt, in de Heidestraat, werd nog een poging inbraak vastgesteld. De daders probeerden via een raam van de voordeur binnen te geraken. Dat lukte niet.

Op de Willekensberg in Lummen hebben bewoners voor het eerst sinds jaren de aanwezigheid gespot van een smelleken, een mannelijk exemplaar van deze zeldzame vogel. Het smelleken is een soort valk, heeft de grootte van een grote lijster en lijkt op een miniatuur slechtvalk. Deze vogel heeft een gehaaste vlucht, met snelle klapwiekende vleugelslagen als een zwaluw. Het smelleken is een trekvogel, die normaal voorkomt in Noord-Europa en als wintergast bij ons verblijft.

De inwoners van de Lindestraat in Berbroek hebben op zondag 15 januari 2012 elkaar Nieuwjaar gewenst tijdens een gezellige nieuwjaarsborrel. Onder een schop bij één van de bewoners, werd het een gezellige avond tussen de geburen met boterhammen met spek, heerlijke ajuin- en pompoensoep en de innerlijke mens mens werd ook versterkt door schnaps en warme chocolademelk. De geburen konden genieten van de gezellige sfeer onder de schop en proeven van al dit heerlijks om elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Tussen al de nieuwjaarswensen door werd er al vooruit gekeken naar toneelvoorstellingen van ’t Kringske in de maanden januari en februari in de parochiezaal ’t Schel, de vijfde editie van Berbroek Terrast dat plaatsvindt tijdens het Pinksterweekend en praatten de buren ook over de riolering die in 2011 in de Lindestraat werd aangelegd. Burgemeester Danny Pauly die kort aanwezig was, juicht dergelijke buurtinitiatieven toe in de gemeente. Elke inwoner die een dergelijk initiatief neemt in haar of zijn straat kan rekenen op ondersteuning van de gemeente. Hiervoor nemen de initiatiefnemers best contact op met de uitleendienst van de gemeente en dienen ze hiervoor eerst een aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Op het Schulensmeer was bijna zeven maanden lang een recreatieverbod van kracht door een probleem met blauwalgen. Vorige week zaterdag vond er opnieuw een zeilwedstrijd plaats. Zo wilde OSM’s zeilclub de vereniging nieuw leven inblazen. Acht dappere zielen verschenen aan de start van deze winterse wedstrijd.

Het varkensbedrijf Van Den Hoogen aan de Betserbaan in Halen heeft een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van zijn milieuvergunning. Dat heeft het stadsbestuur van Halen bekendgemaakt. Het gaat meer bepaald om een uitbreiding met 53 varkens en de bouw van een nieuwe varkensstal. Belangstellenden kunnen het aanvraagdossier tot 31 januari bij de milieudienst van Halen gaan inkijken. Tot die datum zijn ook schriftelijke bezwaren mogelijk bij het schepencollege van Halen. Info: 013/61.81.20 of toerisme.info@halen.be.

Sinds de invoering in juli 2010 van de gemeentelijke administratieve sanctie, afgekort GAS, zijn in Herk-de-Stad al 296 overtredingen geregistreerd. Dat heeft burgemeester Danny Pauly geantwoord op een vraag van N-VA/Nieuw fractieleider Karolien Grosemans. Hat GAS-reglement geldt ondermeer in de blauwe zone van Herk-centrum. Wie daar geen parkeerschijf legt of langer dan twee uur blijft staan gaat op de bon. Er zijn ook boetes voor honden die niet aan de leiband lopen of voor hondenpoep op de stoep en een reeks andere overtredingen. De boete bedraagt 25 euro. Karolien Grosemans pleit voor een verlaging van de boetetarieven. Burgemeester Pauly reageerde afwijzend. Het GAS-reglement is uniform in de drie gemeenten van de politiezone. Halen en Lummen willen het behouden. En ook de politie vraagt een eenduidig systeem. Volgens de burgemeester zou de boete van 25 euro nu al niet de administratieve kosten dekken.

Tijdens de laatste kantonnale vergadering van de OCMW’s van Lummen en Halen werd beslist om de klusjesdient ook te laten sneeuwruimen bij 65-plussers. Deze dienstverlening is er vooral voor de senioren die niet kunnen rekenen op de hulp van familie, buren of vrienden om sneeuw te ruimen voor hun woning. Een 65-plusser die beroep doet op deze dienst betaalt hiervoor 15 euro per uur. Inwoners van Lummen moeten hulp aanvragen op 013/35.17.81. Halenaars bellen naar 013:46.15.17.

Tot 30 januari 2012 

Het provinciebestuur heeft groen licht gegeven voor de bouw van drie windturbines op het industrieterrein in Lummen. Ruimtelijk sluit dit project aan op de 2 turbines van Limburg Win(d)t die eerder werden vergund, zo zegt gedeputeerde Frank Smeets. NV Electrabel heeft een milieuvergunning aangevraagd voor het exploiteren van 3 turbines op het industrieterrein van Lummen, meer bepaald tussen de E313 en het Albertkanaal aan het industrieterrein Gestel. De turbines hebben elk een maximale tiphoogte van 150 meter en beschikken samen over een vermogen dat voldoende is om groene stroom te produceren voor minstens 3.000 gezinnen. De provinciale mileuvergunningscommissie heeft de aanvraag onderzocht en gaf meteen een gunstig advies voor twee turbines. Voor de derde turbine bleek de commissie verdeeld omdat de wieken over de openbare weg draaien en er geen beschikkingsrecht werd aangetoond. Na afspraken tussen de exploitant en de gemeente komt de derde turbine er toch.

De heropbouw van de Meldertse kerktoren krijgt duidelijk vorm. Op 3 februari worden de torenspits en de haan bovenop de nieuwe toren geplaatst. De afgelopen maanden werd reeds de staalstructuur van de toren opgebouwd en bekleed met isolerende panelen, waardoor er visueel al terug een toren leek te staan. Bovenop die structuur wordt dus op 3 februari een spits en een haan geplaatst. Die spits staat al een paar weken naast de kerk. Een grote kraan zal de spits in één keer bovenop de torenconstructie zetten, zo liet het gemeentebestuur vorige week weten. Nadien kan de constructie bekleed worden met platen cortenstaal. Die platen zijn aanvankelijk grijs, maar zullen op een natuurlijke wijze oxideren. Op die manier krijgt de toren de oorspronkelijke kleur van het ijzerzandsteen waarin de rest van de kerk is opgebouwd. De oorspronkelijke toren van de Sint-Willibrorduskerk stortte in op 7 juli 2006. Op 14 juni vorig jaar werd gestart met de heropbouw van de toren. Later wordt ook het schip nog aangepakt. Als alles vlot verloopt, is de restauratie klaar tegen de zomer van 2012.

Het gemeentebestuur van Lummen gaat in beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning die Ruimtelijke Ordening Limburg heeft verleend voor de bouw van twee gsm-pylonen in de Goeslaerstraat. Tijdens het openbaar onderzoek werden door de buurtbewoners meerdere bezwaarschriften ingediend. Het bedrijf Ericsson NV kreeg eind november een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning van Ruimtelijke Ordening Limburg voor het bouwen van twee pylonen met technische apparatuur in de Goeslaerstraat, ter hoogte van de brug onder de autostrade E314. Het gemeentebestuur ontving echter heel wat bezwaren van ongeruste buurtbewoners tijdens het openbaar onderzoek. Die bezwaren gaan over de negatieve gevolgen van dergelijke installaties voor de gezondheid van de omwonenden wanneer de installaties op minder dan 300 meter van bewoning zijn ingepland. Wij volgen die redenering, laat het schepencollege nu weten. Bovendien is ze van mening dat mogelijke alternatieve locaties voor deze installaties onvoldoende zijn onderzocht. Daarom werd zopas beslist om in beroep te gaan tegen de bouwvergunning. De buurtbewoners worden op de hoogte gebracht wanneer het resultaat van het beroep bekend is.

Na de levering van de betonnen pingpongtafel voor de kinderen van 4, 5 en 6 in september en de vervanging van de afdekking van de kleuterzandbak, zette het Oudercomité De Regenboog van ’t Oogappeltje in Loksbergen op maandag 16 januari de kroon op haar werk. Het project “verfraaiing van de speelplaatsen” werd afgesloten met de officiële ter-beschikking-stelling van het nieuwe ingebouwde speeltuig voor de 2,5- tot 9-jarigen. Dankzij de traditionele activiteiten zoals een Halloweentocht in oktober, een taartenverkoop in maart en een barbecue in juni, kon het Oudercomité jarenlang sparen en zo dit project realiseren. Het nieuwe speeltuig werd alvast door alle kinderen uitgetest en goedgekeurd.

Vorige week zaterdag zakte een 14-jarige jongen uit Lummen levenloos in elkaar tijdens een spelletje voetbal. Hij had geen hartslag en geen ademhaling meer. Zijn leven werd gered dankzij het adequate ingrijpen van de staf van Bregel Sport. Tijdens de onderzoeken zondag en maandag bleek het probleem niet bij het hart zelf te liggen. Mogelijk was het een bloeddrukval, latere onderzoeken zullen dat moeten uitwijzen. Doordat er al meerdere gevallen gekend zijn waarbij jonge voetballers onwel werden tijdens het spel, overweegt de Belgische voetbalbond om zo’n 400.000 voetballers preventief door een arts te laten onderzoeken.

In Diest zijn woensdag weer gauwdieven opgedoken. Zowel in een winkel in de Sint-Jan-Berchmansstraat als in een winkel op de veemarkt is geld uit de kassa gestolen. Het gaat telkens om zo’n 200 euro. De dieven hanteren doorgaans dezelfde werkwijze. Eén van hen leidt de verkoopster af, terwijl een trawant het geld uit de kassa graait. In een winkel op de Hasseltsestraat en in een handelszaak op de Leuvensesteenweg is telkens een portefeuille uit de handtas van een klant gejat. De politiezone Demerdal vermoedt dat de vier diefstallen het werk zijn van dezelfde daders.

Donderdagavond rond 19u15 ontstond er brand in een huis langs de Mangelbeekstraat in Lummen. De bewoners van het huis waren op dat ogenblik afwezig. Het waren de overburen die de brand ontdekten. Ruim twintig brandweermannen hadden ruim een uur nodig om het vuur te doven. De hitte was enorm en de zichtbaarheid nul door de enorme rookontwikkeling. Volgens de brandweer ontstond de brand als gevolg van een kortsluiting op een houten plaat in de kelder. Er was veel rook- en waterschade en de familie moest de nacht doorbrengen bij familie.

De jongste jaren hebben 41 Halense landbouwers samen met de Vlaamse landmaatschappij hun gronden beheerd. Dankzij een oordeelkundige bewerking en aanleg van grasstroken in hun velden is er minder erosie en bijgevolg ook minder wateroverlast en zijn er meer akkervogels. Boeren voorzien in wintervoedsel door in de winter graan te laten staan op de velden. Broedgelegenheid creëren ze door graslanden langs de akkers aan te leggen.

Menig bewoner en voorbijganger zal zich de voorbije week wel afgevraagd hebben wat de bedoeling was van machines en werklieden op de hoek van de Oostereindestraat en de Acaciastraat in Lummen. Sinds midden januari is de technische dienst van het gemeentebestuur ijverig bezig om het perceeltje op de hoek van beide straten een tweede leven te geven. De afgelopen jaren raakte het stukje grond erg verwilderd. Door het hoge onkruid en de wilde struiken en bomen was het perceel een geliefde plek voor sluikstorters van groen- en bouwafval. Bovendien zorgde de woeste begroeiing ervoor dat de zichtbaarheid op het kruispunt niet meer optimaal was, wat wel eens voor onveilige situaties zorgde. Alle begroeiing werd nu verwijderd en zal vervangen worden door inlands plantgoed. De beplanting van het perceel is voorzien in maart, naargelang de weersomstandigheden. Het perceel zal daarna ingezaaid worden met gras en op regelmatige tijdstippen onderhouden worden door de gemeente.

De Hasseltse onderzoeksrechter heeft maandag drie mannen tussen de 20 en 35 jaar aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Hasselt. Ze waren zondag in Mechelen opgepakt met drie kilo vloeibare xtc in de auto. De drie zaten samen met een vierde man en een vrouw in een voertuig, dat de politie van Mechelen controleerde op de Keldermansvest. Aan boord van de auto zaten vier mannen uit Lummen en Hasselt en een 21-jarige vrouw uit Geraardsbergen.

De dienst Ruimtelijke Ordening van het gemeentebestuur van Lummen heeft een aanvraag ontvangen voor een nieuwbouw naast het gemeentehuis. Als deze aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt het voormalige perceel van juwelier Ickmans een grondige make-over. Er zullen dan 27 nieuwe woongelegenheden en een commerciële ruimte komen. Ook het achterliggende terrein, dat bestaat uit braakliggend gras met verwilderde struiken en bomen, zal deel uitmaken van de nieuwe bouwwerk. De verbindingsweg tussen de Pater Jacobsstraat en de Vandermarckestraat zal worden aangepast. De huidige weg wordt herlegd, maar er blijft een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers behouden. De 27 appartementen zullen voorzien worden van de nodige faciliteiten, zoals voldoende ondergrondse parkeerplaats voor de bewoners, een ruim terras, fietsenstallingen en private kelders. Binnenkort gaat het openbaar onderzoek van start. Tot en met 22 februari kunnen geïnteresseerden en buurtbewoners op de dienst Ruimtelijke Ordening de plannen gaan inkijken en eventueel vragen stellen of opmerkingen formuleren. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Tel: 013/53.05.83 of ruimtelijke.ordening@lummen.be.

Donderdagavond rond 19u15 heeft een onbekende man de nachtwinkel in de Felix Moonsstraat in Diest overvallen. De dader, die een bivakmuts droeg, bedreigde de uitbaatster met een mes en ging er vandoor met de inhoud van de kassa. De buit zou zo’n 100 euro bedragen. Eerder deze maand is er al een overval gepleegd in Diest, meer bepaald in de Kautershoek. Daar is toen een vijftienjarige jongen door twee jongeren op straat overvallen. e jongen kreeg enkele rake klappen te incasseren en werd van zijn portefeuille beroofd. Daarin stak slechts acht euro.

Tussen alle heisa rond haar vriend Bas Luyten door blijft ex-senator Kim Geybels gevraagd worden om op te komen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Zo heeft se sp.a van Lummen haar gevraagd om op de lijst te staan. De bal ligt nog in het kamp van Kim, zegt schepen Armand Busselen. Maar van het lijsttrekkerschap zou er geen sprake zijn, aldus Busselen.


Vorige week zaterdag slipten er weer twee auto’s op de voormalige dodenweg Lummen-Beringen. Op 31 december vorig jaar belandde ook al iemand op diezelfde plaats met haar auto in de gracht. Zaterdagmiddag begon een auto te slippen net voorbij de middengeleider. De bestuurster en haar twee kinderen kwamen er met de schrik vanaf. Het voertuig draaide rond en kwam tot stilstand in de berm aan de overzijde van de weg. En om 15 uur belandde een auto naast een verlichtingspaal in de berm nadat hij voorbij de asverspringing een keer was rondgedraaid. Nadat hij naar het ziekenhuis was overgebracht stopte daar een oudere man die tegen de politie-inspecteurs vertelde dat hij enkele uren eerder op dezelfde plaats ook was geslipt. Maar zijn auto schoof alleen maar tot op de grasberm. Omdat er regelmatig slippartijen zijn op de weg is men met een petitie gestart. Wie de petitie wil ondertekenen kan dat op http://www.facebook.com/pages/verander-de-dodenweg-in-lummen.com