Tot 1 oktober 2007 

Het OCMW van Herk-de-Stad startte woensdag 3 oktober met een cursus “koken met weinig geld” voor personen met een beperkt inkomen. Het krijgt daarvoor als enige OCMW in Vlaanderen steun van de Koning Boudewijnstichting. Deze stimuleert projecten die gezonde voeding bij sociaal zwakkeren promoten om zo te voorkomen dat die zich enkel tot fast food zouden beperken, zegt voorzitter Vic Vanleeuw. In dit project gaat het om gerechten met ingrediënten die je in de winkel om de hoek kan vinden. Het richt zich tot personen in budgetbeheer of mensen die een voedselpakket ontvangen. Tien geïnteresseerden, waaronder twee mannen, krijgen vijftien lessen waarin ze telkens een soep en een hoofdgerecht of hoofdschotel met dessert zullen bereiden. Er worden gerechten opgesteld die alles samen niet meer dan 5 euro mogen kosten. De leerkracht zal werken met seizoensgebonden producten, die dus heel makkelijk verkrijgbaar zijn.
De tien deelnemers mogen hun gerecht achteraf mee naar huis nemen.
Info bij het OCMW: 013/78.09.40.

Het Lummense OCMW heeft Liezy Claes als opbouwwerkster aangesteld. Ze studeerde journalistiek, en schreef voor NGO’s over het onrecht in ontwikkelingslanden. Maar ze heeft geen behoefte om naar het buitenland te trekken als er bij ons nog zoveel problemen zijn. Via het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO) brengt Liezy Claes Lummenaren samen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Wie met kopzorgen zit over werk of financiële problemen heeft, zich vragen stelt over opvoeding, gezondheid of opleidingsmogelijkheden, of wie meer sociale contacten wil leggen kan bij haar terecht. Zij is ook nog op zoek naar een ontmoetingsplaats waar de Lummense kansarmen elkaar kunnen ontmoeten. Liezy Claes is bereikbaar op maandag en woensdag en donderdagvoormiddag, Meerlestraat 24, 013/35.17.80 of
opbouwwerker@ ocmw-lummen.be.

Het OCMW van Herk-de-Stad moet steeds meer aan budgetbeheer bij zijn cliënteel doen. Het aantal cliënten daarvoor is in de periode 2004-2006 met de helft gestegen. Bij budgetbeheer neemt het OCMW het toezicht op de financiën van de cliënten volledig over. In 2004 paste het OCMW deze formule toe bij 68 cliënten. Een jaar later was dat aantal al tot 89 gestegen en afgelopen jaar ging het om 102 gezinnen in budgetbeheer. Ook het aantal gezinnen in budgebegeleiding neemt lichtjes toe. In deze formule helpt het OCMW bij het financiële beheer, maar blijven de cliënten zelf verantwoordelijk voor de betalingen. Het aantal is van vier in 2005 gestegen tot zeven in 2006.

Er komt een nieuwe gemeenteschool in Lummen: het 51 jaar oude gebouw naast de Geneikenstraat wordt volledig gesloopt. De kostprijs wordt geraamd op 1,4 miljoen euro. Daarvoor mag de gemeente vermoedelijk rekenen op 70 procent subsidie maar het is nog zowat 5 jaar wachten voor de eerste spade in de grond kan worden gestoken. Het hoofdgebouw met drie klassen en de speelplaats aan de Geneikenstraat gingen in 1956 open. De school kampt nu met een gebrek aan ruimte voor leerlingen en leerkrachten. Er is geen vergader- of personeelslokaal, polyvalente ruimte, eetzaal en keuken. Het probleem is dat er op de bovenverdieping van het huidige gebouw niet kan bijgebouwd worden. De oude fundering is daarvoor niet geschikt. Daarom wil men nu de huidige school aan de straatzijde en het oude afdak slopen en een nieuwe school met twee verdiepingen bouwen. Een promotor zal in eigen beheer de school bouwen, de gemeente zal voorfinancieren, zegt schepen Betty Luyten. Het veld tegenover de school kan eventueel, mits goedkeuring van de eigenaar, gebruikt worden om containerklassen op te plaatsen tijdens de bouw.

De 26-jarige Andy Ruelens uit Donk is voor zeven maanden naar Brazilië vertrokken. Hij gaat er in het kader van zijn opleiding stage doen in een project voor de opvang en opleiding van kinderen die op straat leven. Dat gebeurt met ruim 600 euro steun van de Gemeentelijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking. Het project ‘Obras Socais’ loopt in de staat Maranhao, een van de armste regio’s in het noordoosten van Brazilië. De Donkenaar behaalde aan de Katholieke Hogeschool Leuven de titel van bachelor in sociaal werk. Nu wil hij aan de KHL nog het postgraduaat capaciteitsopbouw Noord-Zuid volgen. Het project wil 4- tot 16-jarigen naast de halve dag school zinvolle activiteiten bieden zoals muziek, theater, dans, spelletjes, en sporten, zodat ze op straat niet ontsporen. In ruil voor de Gewos-steun moet Andy nadien zijn project in Herk voorstellen.

In aansluiting op het boek “De zusters Ursulinen in Herk-de-Stad”, over de aanwezigheid van meer dan 150 jaar van die orde in Herk, was auteur Bart Demyttenaere woensdag 3 oktober om 20 uur in gemeenschapscentrum de Markthallen te gast. Jan Van Duffel, medeauteur van het Ursulinenboek, zal er samen met Demyttenaere spreken over het boek “De laatste zusters in Vlaanderen? 12 sterke nonnen”. De avond vormde de aanloop tot een resem activiteiten rond lezen. Zo komt er een verwendag op zaterdag 13 oktober met live-uitzending op radio Lorali vanag 10 uur. Een voorleesmoment, elke 2de donderdag van de maand, dat telkens live uitgezonden wordt op Radio Lorali en start op donderdag 8 november. En verder een gedichtenwedstrijd en een leescafé in het salonnetje van het gemeenschapscentrum. Meer info op 013/55.39.01.

De stad Diest gaat een diensthoofd voor personeel aanstellen. At gebeurt met een aanwerving waarvoor ook kandidaten met ervaring in de privésector welkom zijn. Om de deelname van die kandidaten aan te moedigen, biedt de stad hen de kans hun anciënniteit buiten de openbare sector, voor hun loon bij de stad in rekening te brengen. Het aantal jaren is wel beperkt tot zes.

In 2008 is het precies 700 jaar geleden dat Berbroek een zelfstandige parochie werd. Dat wil de dorpsgemeenschap een jaar lang vieren. Tot 1308 was Berbroek afhankelijk van Donk. De parochienaam “Onze Lieve Vrouw Geboorte” van beiden verwijst naar dat gemeenschappelijke verleden. In het feestjaar willen de initiatiefnemers onder meer dorpsfiguren als Henri Raemaekers en Leonard Droogmans in herinnering brengen, net als de historische stoet die naar aanleiding van de volksspelen vroeger door de deelgemeente trok. Andere ideeën zijn van harte welkom. Wie aan de viering zou willen meewerken was alvast welkom op de startvergadering op woensdag 3 oktober om 19u30 in parochiecentrum ’t Schel in Berbroek.

Een varkenskweker aan de Wissenbeemd in Assent vlakbij Halen, mag daar geen mestverwerkingsinstallatie bouwen. De bestendige deputatie van Vlaams-Brabant heeft de milieuvergunning geweigerd. In de aanvraag is sprake van het verwerken van 25.000 ton tot meststof en groene elektriciteit. Wij zijn principieel voor projecten die groene stroom opleveren en ook landbouwverbreding mogelijk maken, maar toch zien we dit project niet zitten, zo zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts. Het voldoet onder andere niet aan de voorwaarden voor een bedrijf in een landbouwzone. Volgens de ingediende aanvraag zou slechts 4.650 ton van de voorziene 25.000 ton te verwerken grondstoffen van het bedrijf zelf komen. De deputatie vreest bovendien de toename van het zware vervoer. Eerder gaf de gemeente ook al een negatief advies.

De 30-jarige Joeri Luts uit Schulen is unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de partij Nieuw in Herk-de-Stad. Die is ontstaan uit de voormalige VU en aangevuld met verruimingskandidaten. Joeri Luts werkt als ambtenaar in Brussel. Hij volgt gemeenteraadslid en voormalig schepen Laurens Appeltans op, die nu secretaris van de partij wordt. In het dagelijks bestuur wordt Joeri Luts voorts bijgestaan door Nick Mols, die de jongeren vertegenwoordigt, Karolien Grosemans voor externe activiteiten en Mieke Cloesen als penningmeester.

Tijdens de vierde dag van de grote opruimactie in het Albertkanaal is donderdag een auto uit het kanaal gehaald waarin een stoffelijk overschot lag. De wagen bleek van een man uit Halen te zijn. Hij was sinds maart 2003 vermist. De auto van de vermiste Halenaar is getakeld voor verder onderzoek. Een identificatie door het DVI moet nog volledige duidelijkheid geven over de identiteit van het stoffelijk overschot dat in de wagen werd gevonden. De speurders gaan niet uit van een misdrijf. In totaal werden deze week drie auto’s uit het Albertkanaal gehaald. Twee waren gestolen en gedumpt in Zolder. Het totaal sinds de start van de schoonmaak begin september komt zo op 19.

Tot 8 oktober 2007 

Het recreatieverbod voor watersporters op het Schulensmeer blijft van kracht wegens de blauwwierbesmetting. Volgens Bart Bautmans van Volksgezondheid heeft onderzoek uitgewezen dat er meer dan 80 microgram per liter aanwezig was. De toegestane norm van 20 microgram is dus ver overschreden. De internationale zeilwedstrijd die zondag gepland was, werd afgelast. Afgelopen woensdag werd er crisisberaad gehouden. Er werd naar de mogelijke oorzaken gezocht, en naar oplossingen en er werd beslist dat er in de toekomst sneller moet gereageerd worden. Watersporters die een slok vervuild water binnenkrijgen, kunnen leverproblemen krijgen. Volgens de Lummense milieuambtenaar Daniël Jacobs moeten er langs de zuidkant van de Linkhoutstraat investeringen gebeuren. Het afvalwater van die woningen wordt in de grachten geloosd. Dat water wordt opgepompt en komt vervolgens in het meer terecht.

In de Sint-Martinuskerk van Herk-de-Stad werd vorige zaterdag de uitvaart gehouden van zuster Ancilla. Zij werd 72 jaar. Ze maakte deel uit van de kloostergemeenschap van ursulinen in het Sint-Ursulaziekenhuis. Als verpleegkundige in het ziekenhuis was zij heel bekend. Daarnaast was ze als vrijwilliger actief voor gehandicapten. Zij werd als Josée Meybosch geboren in Lummen. In september 1955 trad ze in bij de ursulinen en in 1960 ging ze als verpleegkundige in het ziekenhuis aan de slag.

Gisteren werd achter de Lummense Kleen Meulen een nieuw natuurgebied opengesteld. Tot voor enkele jaren zag de toekomst van het vijvergebied achter deze watermolen er erg slecht uit. Dankzij de samenwerking tussen zeven partners zijn de positieve resultaten van het ecologische beheer nu al zichtbaar. En de wandelaar krijgt toegang tot deze prachtige natuur. De bomen op de dijken, de wilgenopslag en de sliblaag in de vijver werden eerst verwijderd. Met dat slib werden de dijken verbreed en verstevigd. En om de eenden en reigerachtigen een geschikte broedgelegenheid te bieden werden er twee eilanden aangelegd. Verder werd er ook een vogelhut gebouwd waaruit iedereen kan genieten van dit mooi stukje natuur. Tijdens de herinrichting van het nieuwe natuurgebied werd ook De Kleen Meulen zelf gerestaureerd. Binnenkort wordt het waterrad teruggeplaatst en kan molenaar Fernand Vanderaerden terug malen. Over de dijk van de Mangelbeek kan nu gewandeld worden langs de noordelijke vijver. Via de middeleeuwse vijvers van Schalbroek wandel je door Het Lummense Broek tot aan Het Pakhuis en De Grote Molen.

“Het leven van A tot Z” is het thema van de gedichtenwedstrijd die de bibliotheek van Herk-de-Stad nu samen met gemeenschapscentrum De Markthallen, de Sint-Martinusscholen, de gemeenschapsschool en revalidatiecentrum Sint-Ursula organiseert. Scholieren moeten hun bijdrage via de school inzenden. De volwassenen kunnen dat doen in een van de Herkse bibliotheken of bij Erna Desiron van het revalidatiecentrum. De jury kiest tien gedichten in een verhouding tot de inzendingen per categorie. De gedichten krijgen een vaste plaats in de tuin van revalidatiecentrum Sint-Ursula. Uiterste inzenddatum: 30 december. Meer info op 013/55.39.01.

Tegen Pasen hoopt secretaris Louis Vranckx van de Meldertse kerkraad dat de kerk weer gedeeltelijk in gebruik kan worden genomen. Op 7 juli 2006 stortte de kerktoren van Meldert in. Ook een deel van het schip en het dak werden zwaar beschadigd, maar er vielen geen slachtoffers. Tegen Pasen wil men een 150-tal zitplaatsen creëren in het resterende gedeelte van het kerkschip. Eerst moet er dan wel een veiligheidsattest afgeleverd worden en vervolgens moet de gemeente Lummen als eigenaar van het gebouw ook nog toelating geven. Daarna zal een firma het schip komen opruimen en schoonmaken. Er moeten ook kleine herstellingen uitgevoerd worden, onder meer aan de verlichting. De plannen voor de heropbouw zijn klaar, maar verschillende instanties moeten hun goedkeuring nog geven. Pas daarna vertrekt het dossier naar minister Vanmechelen. En dat kan enkele jaren in beslag nemen.

De stad Diest heeft vorige zondag afterclub Outline gesloten en laten verzegelen. Zondagmorgen om half elf moest een tiental bezoekers van de club naar het ziekenhuis overgebracht worden. Ze werden onwel nadat ze drugs gebruikten tijdens hun dancingbezoek. De uitbater begrijpt dat de burgemeester geen andere keuze heeft dan de zaak te sluiten. De zaak moet nu, na de moeilijkheden van vorig weekend, een veiligheidsplan opstellen. Daardoor zal de zaak nog zeker voor twee manden gesloten blijven. Outline is een zogenaamde afterclub, waar discotheekbezoekers nog tot zondagmiddag 3 uur terecht kunnen. Ook veel Limburgers bezoeken de club.

De bewoners van de Bosheidestraat in Genenbos zaten de voorbije twee weken vier keer zonder stroom. Pas deze week kon het probleem opgelost worden. Aanvankelijk werd de oorzaak door Interelectra niet gevonden. Een andere dienst heeft dan met speciale meetapparatuur de fout toch bovengronds kunnen opsporen. Dat was precies op een plaats waar vijf jaar geleden een elektriciteitspaal was verplaatst en toen is er daar wellicht iets fout gelopen. Men heeft er op een inrit moeten graven tot op 80 cm diepte om het probleem te herstellen.

Bij snelheidscontroles op 19 locaties in de politiezone West-Limburg werden bijna 3.000 voertuigen gecontroleerd. 349 overtreders werden geflitst. De hoogste overtredingspercentages werden opgetekend op de Amandinaweg in Herk-de-Stad, en in de Linkhoutstraat in Halen. In beide straten is de toegelaten snelheid 50 km per uur.

Op donderdag 18 oktober opent om 19.30 uur het eerste Lummense praatcafé in Oosterhof. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente en de politiezone. Onder leiding van een provinciale coördinator zal er gepraat worden over vormen van overlast, kwaliteit van dienstverlening, verkeersveiligheid en mobiliteit. Over de zaken die elke Lummenaar bezig houdt wordt tijdens deze ontmoetingsavond in een ongedwongen sfeer gepraat met een gratis hapje en drankje. Inschrijven kan tot 12 oktober bij de wijkinspecteur, bij het onthaal van de politie op het gemeentehuis, of via e-mail naar info@lummen.be of via een seintje op 013/53.05.80.

Vorige week vond een eerste opleidingsdag aquaspinning plaats in het Lummense zwembad. In Limburg werden vorig jaar al kennismakingslessen gegeven, maar de gemeente Lummen kocht nu zelf 12 aquaspinningfietsen en een instructeurfiets aan. Vier monitoren kregen lessen om de nieuwste trend in het zwembad vanaf 16 oktober in de praktijk om te zetten. Door het fietsen in het water kunnen de deelnemers hun uithoudingsvermogen verhogen en hun spieren versterken. De waterweerstand zorgt voor een snel fysiek en conditioneel resultaat. Met een ‘herstelknop’ kan je de weerstand verhogen en dus de oefeningen zwaarder maken. Ten opzichte van het gewone spinning kan er dankzij het drijfvermogen meer gevarieerd worden met de bewegingsvormen. Info: 013/53.95.20.

Tot 15 oktober 2007 

Een week geleden arriveerden 20 windhonden in het Lummense dierenhotel Dirk en Dogs. Deze Spaanse honden hadden geen nut meer voor de jagers en zijn achtergelaten. Dat zegt Josephine Van Den Bergh, van de Greyhounds Rescue Belgium. De greyhound is nu de meest uitgebuite hond. Sinds 1999 vonden ruim 5.000 windhonden dankzij deze vereniging een nieuwe thuis.

Een 57-jarige man uit Halen is vrijdagmorgen om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op een bouwwerf aan de Kempische Kaai in Hasselt, waar werkzaamheden bezig zijn voor de realisatie van de blauwe boulevard aan de kanaalkom. Rond 9 uur kwam de man terecht onder een betonnen vloerplaat. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De betonnen vloerplaat was losgekomen van een kabel van een hijskraan. De kabels van twee hijskranen hadden elkaar geraakt, waardoor de lading van een kabel losschoot. Twee werknemers liepen op dat ogenblik onder de hijskraan. Een van de twee mannen kon zich uit de voeten maken, de man uit Halen kreeg de plaat op zich. De lokale politie Hazodi deed de eerste vaststellingen, waarna de arbeidsinspectie het onderzoek overnam om de juiste omstandigheden na te gaan.

De eigenares van een reisbureau op de Grote Baan in Donk heeft maandagochtend een inbraak vastgesteld. De dieven hadden een ruit verbrijzeld om binnen te geraken. In de winkel was de inboedel overhoop gehaald. Er is een aanzienlijke som geld verdwenen. Buiten het gebouw werd ook nog een auto opengebroken. Daaruit is niets verdwenen. En in Halen hebben dieven maandagavond geprobeerd in te breken in een huis op de Betserbaan. Ze zijn daar echter niet in geslaagd.

De gemeenteraad van Lummen beslist vandaag of er een akkoord komt met vliegtuigbouwer Sabca: als de gemeente 502.000 euro krijgt, mag Sabca 5 ha grond verkopen aan Metalix voor 2,5 miljoen euro. “Een schande”, vindt oppositiepartij Luminus Lummen. “De gemeente wordt bedrogen. Grond die ze zelf verkochten voor 2,47 euro per m² wordt nu doorverkocht voor zo’n 45 euro.” “De beste oplossing”, stelt schepen Vaes. “Zo vermijden we een boete van 1,3 miljoen euro en zorgen we voor extra jobs.” De Agusta-affaire mag dan dood en begraven zijn, in Lummen zijn de naweeën nog voelbaar: vliegtuigbouwer Sabca wil nu, ongebruikte, grond van de hand doen die destijds gekocht was. “De gemeente heeft die grond toen, onder druk van bovenaf, voor een lagere prijs moeten verkopen”, stelt oppositieraadslid Michel Vanhoyland.

Herkse gezinnen kunnen bij de stad gratis een kaartlezer voor de nieuwe elektronische identiteitskaart krijgen. Je moet daarvoor alleen een mailtje sturen aan bevolking@herk-de-stad.be met je naam en voornaam, je volledig adres, het rijksregisternummer en het nummer van je elektronische identiteitskaart. De lezers worden verdeeld zolang de voorraad strekt. De voorkeur gaat uit naar grote gezinnen, maar de stad geeft maar één gratis lezer per gezin.

Annick Van Uytsel, het 18-jarige meisje uit Kaggevinne dat zes maanden geleden dood werd teruggevonden, kwam mogelijk om bij een verkeersongeval. Dat blijkt uit een anoniem telefoontje aan het gerecht in Leuven. De man, die tijdens het telefoontje zijn identiteit niet bekend maakte, zegt dat hij in paniek werd gebeld door een vriend die een ongeval had gehad met zijn auto. Die vriend zou de fietsster hebben aangereden. Samen zouden ze het lichaam van het meisje verborgen hebben. De ongevalsthesis komt niet echt als een verrassing. Ook de onderzoekers houden er steeds meer rekening mee, maar ze sluiten ook niet uit dat de anonieme beller de moordenaar van Annick is, en dat die het gerecht op een dwaalspoor wil brengen.

Belangstellenden voor het boek “In dienst van God en van de gemeenschap” over 155 jaar ursulinen in Herk-de-Stad, kunnen daarvoor in gemeenschapscentrum De Markthallen terecht.
Het boek schetst de geschiedenis van meer dan 150 jaar aanwezigheid van de zusters in Herk-de-Stad. Zij stichtten er het klooster, speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van basis- en secundair onderwijs en bouwden er het Sint-Ursulaziekenhuis, nu vooral bekend als revalidatiecentrum. Het werk van 365 bladzijden telt ruim 650 foto’s. Het boek kost 15 euro. Info: de.markthallen@herkdestad.be, of 013/35.99.50.

Ex-schepen Natalie Theys van Diest stapt van Open VLD over naar lijst Dedecker. Dat heeft ze vrijdag bekendgemaakt. Natalie Theys maakte haar debuut in de politiek na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. Ze werd meteen schepen van jeugd. Zij voelde zich al langer niet goed meer bij de linksere koers van Open VLD. Zij wil in Diest nu een afdeling van LDD uitbouwen.

De meerderheid van sp.a en Open VLD wil het kerkhof aan de kerk van Berbroek omvormen tot een park. Het kerkhof telt meer dan honderd graven. De laatste begraving gebeurde er in 1972. Heel wat graven zijn niet meer onderhouden en verkeren in een slechte staat. De stoffelijke resten zullen niet verwijderd worden, "enkel de grafmonumenten" zegt schepen Noël Vandenrijt. Als er tijdens de werken toch nog stoffelijke resten gevonden worden, worden die uit respect voor de overledene in een gemeenschappelijk graf ondergebracht. De oppositie is over de plannen alvast niet te spreken.

Bij de bakkers van de Bakkersbond van het kanton Herk-de-Stad, met leden in Halen, Herk-de-Stad, Lummen, Tuilt en Stevoort, kun je vanaf nu Donkse appel- en perentaart kopen. Het recept is bedacht door leerlingen en leerkrachten van de bakkerij-afdeling van de Sint-Martinusscholen. Zij hebben deze twee taarten gelanceerd als promotie van de oude Donkse fruitsoorten. Donk telt nog een boomgaard met traditionele fruitsoorten van de streek. Een traditionele appel- of perentaart bestaat uit moes met daarop een deksel in deeg. Maar bij deze taart komt op de bodem van zanddeeg eerst een beslag en daarop het fruit dat in blokjes is gesneden. Deze taarten zijn ook dikker dan de traditionele varianten. Ze bevatten ook meer fruit: 450 gram, tegenover een goeie 200 gram voor een andere taart. Elke bakker beslist voor zich of hij de taarten op gewoon formaat of ook op kleiner formaat voor één persoon aanbiedt. De prijs van de taart op normaal formaat schommelt rond de acht euro.

Vanaf nu kan je in het centrum van Herk-de-Stad opnieuw geld afhalen aan een Bancontactautomaat buiten, met name aan het nieuwe kantoor van Argenta aan de Zoutbrugstraat. Sinds de verhuizing van de Bancontactautomaat aan het KBC-kantoor op de Markt van buiten naar binnen, was er in Herk-centrum geenenkele automaat meer op straat. Met je Bancontactkaart heb je wel toegang tot de automaten binnen van Dexia, Fortis en KBC. Alle drie gelegen op het Herkse marktplein.

Tot 22 oktober 2007 

De Sint-Martinusscholen van Herk-de-Stad verleiden de 726 leerlingen van de eerste graad met filmtickets en drankjetons opdat ze een fluovestje dragen op weg naar school. De schooldirectie hoopt dat de oudere leerlingen spontaan zo’n veiligheidsvestje dragen. De politie heeft de fluovestjes aan alle scholen bezorgd. Ze zijn gekocht met geld van het verkeersboetefonds. De Sint-Martinusscholen hebben er hun naam en logo op laten drukken. Opdat de 12- tot 14-jarigen het fluovestje ook effectief dragen, heeft de school een wedstrijd opgezet. De ene week krijgt elke dertigste leerling die met een vestje aan de schoolpoort verschijnt een jeton voor een gratis frisdrank. De andere week krijgen leerlingen tombolatickets waarmee ze filmtickets kunnen winnen. Ook onder de leerlingen die een fietshelm dragen, verloot men vijf filmtickets. In het tweede trimester wordt de actie enkele keren herhaald.

Een ziekenwagen van het Rode Kruis is vorige woensdag meer dan een uur onderweg geweest om een 91-jarige vrouw met een gebroken heup op te halen in Meldert. Dat kwam omdat de ambulanciers, met een gps in de ziekenwagen, het adres niet vonden. De Vleugtstraat in Meldert wordt regelmatig verward met de nabijgelegen Vleugtstraat in Schaffen. De Vleugstraat in Meldert vinden is niet meteen het probleem. Een bestuurder zoekt zich wel suf naar de eerste huisnummers van de straat. Die liggen namelijk in een straat die aan de ene kant ook Vleugtstraat heet en aan de andere kant Rothstraat, en dat is dan weer een straat die in Schaffen ligt, een andere provincie dus. Hulpdiensten verliezen dan ook kostbare tijd. De meesten komen na een lange zoektocht in de Vleugtstraat in Schaffen terecht. De bewoners hebben ook al vaak ondervonden dat zij bij het doorgeven van hun adres aan dokters, verpleegkundigen of aan leveranciers van brandstoffen herhaaldelijk opnieuw gecontacteerd worden omdat ze hen niet vinden. De gemeente Lummen is op de hoogte van de problemen. Ze schreef in oktober vorig jaar 17 gezinnen aan om hen te bevragen wat zij van een naamswijziging van de straat zouden vinden. Slechts 9 gezinnen reageerden. Van die 9 wilden 5 de straatnaam behouden wegens de kosten die een naamswijziging met zich zouden meebrengen. Vier van de negen gezinnen waren voorstander voor een naamsverandering. Eerder dit jaar liet burgemeester Wouters dan ook weten dat de naam Vleugtstraat behouden zou blijven. Hij verzekerde de bewoners wel dat de gemeente de hulpdiensten zoals ambulance, politie en brandweer in kennis zou stellen van de bijzondere situatie van de Vleugtstraat om vergissingen uit te sluiten. Toch vonden de hulpverleners vorige week de 91-jarige vrouw niet. Burgemeester Luc Wouters gaat zich nu persoonlijk van de situatie vergewissen. Als het euvel met een betere bewegwijzering en het aangeven van de eerste huisnummers kan verholpen worden, zal dit zo snel mogelijk gebeuren zegt hij.

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad laat zijn eigen personeel en dat van het OCMW doorlichten. De stad heeft daarvoor van vier bedrijven een offerte ontvangen. De stad telt nu 117 personeelsleden, het OCMW 110. Het gekozen studiebureau moet eerst een inventaris van de taken en de daaraan verbonden kosten maken. In functie daarvan moet nagegaan worden of die taken efficiënt worden uitgevoerd. Op basis van die analyse is het uittekenen van een eventueel nieuwe organisatie nodig, met een duidelijke formulering over welke competenties voor welke functies vereist zijn. De uitvoering staat onder toezicht van het managementteam: de secretaris, de ontvanger, de bestuurssecretaris en verantwoordelijke van de personeelsdienst.

Dertien Limburgse gemeenten hebben het belastingreglement voor 2006 pas begin dit jaar goedgekeurd. Juridisch gezien te laat, zo blijkt nu, en daardoor kunnen de inwoners van de betrokken gemeenten hun aanvullende personenbelasting terugeisen. Onder de gemeenten die mogelijk een financieel zware dobber wacht zijn ook Halen, Herk-de-Stad en Lummen. In totaal keurden 88 Vlaamse, 112 Waalse en zowat de helft van de Brusselse gemeenten het belastingreglement voor 2006 pas voorjaar 2007 goed. Dat is te laat, en dus kunnen de inwoners van die gemeenten de aanvullende personenbelasting momenteel terugeisen. Voor alle duidelijkheid: het gaat om het percentage belastingen dat een gemeente bovenop de federale personenbelasting heft. Begin september nog gaf het Hof in Antwerpen een inwoner van Nieuwerkerken overigens gelijk in een soortgelijke zaak. Nu zitten dus een dertiental Limburgse gemeenten in hetzelfde schuitje. Maar de betrokken burgemeesters wijzen stuk voor stuk op de voorbije gemeenteraadsverkiezingen van oktober en het hoffelijkheidsprincipe. Wie zijn geld wil terugeisen kan een bezwaarschrift indienen bij de gewestelijk directeur van de plaatselijke belastingdienst. Mogelijk krijgt u geen reactie, of u krijgt een “verkeerd” antwoord. Dan kan u naar de rechtbank van eerste aanleg stappen en later eventueel nog in beroep of cassatie gaan. Vergeet echter niet dat een advocaat ook geld kost, en dat u uw zaak kan verliezen.

De Hasseltse strafrechter heeft de afbraak bevolen van een weekendverblijf in de omgeving van de Galgenberg in Zelem. De eigenaars, een bejaard paar van 79 uit Tienen, zijn veroordeeld tot een boete van in totaal 5.500 euro. In oktober 1969 had het Limburgse provinciebestuur een vergunning voor het optrekken van het weekendhuisje van ongeveer 50 vierkante meter geweigerd. Enkele maanden later werd ook het beroep tegen deze beslissing verworpen. Het weekendverblijf en de bijhorende autostalplaats liggen in een bosgebied dat beschermd is als Europees Vogelrichtlijngebied. Het vakantiehuisje en de garage moeten binnen het jaar tegen de vlakte, anders wacht een dwangsom van 125 euro per dag vertraging.

Bij een bedrijf in de Dellestraat in Lummen is vorige week brand ontstaan. Bij laswerken vatte een tank met benzine vuur. De brand was snel gedoofd en de schade in het bedrijf bleef beperkt. In Schulen zijn donderdagnacht twee inbraken gepleegd in woningen en één poging daartoe. De daders raakten niet binnen in een huis aan de Vanarenberglaan. Ze slaagden wel in hun opzetv in de Kerkstraat en in de Stationsstraat. Ze braken telkend de achterdeur open en gingen aan de haal met geld en een ring. Dezelfde daders hebben ook een huis opengebroken in de Mangelbeekstraat in Lummen. Ook daar maakten ze een som geld buit.

Tijdens snelheidscontroles in de politiezone West-Limburg werden 334 overtredingen vastgesteld. In totaal werden 3.010 voertuigen gecontroleerd. De controles gebeurden onder meer in de Korpsestraat in Herk-de-Stad, en in Halen op de Oude Leuvensebaan, in de Meldertsestraat en in de Zittardstraat.

Er werd vorige week nog niet beslist of vliegtuigbouwer Sabca 5 ha grond mag doorverkopen aan Metalix. Voor deze verkoop zou Sabca 2,5 miljoen euro incasseren en de gemeente Lummen 502.000 euro. Volgens schepen Guy Vaes ontving de gemeente vorige maandag een aangetekend schrijven van het advocatenbureau Driessen met belangrijke informatie. Daarna heeft de gemeente zijn advocaat geraadpleegd voor verder juridisch onderzoek. Op de gemeenteraad werden dan ook de punten afgevoerd die verband houden met de doorverkoop van de gronden aan Metalix en er werd tijdens een gesloten zitting meer toelichting gegeven. Michel Vanhoyland van Lumineus Lummen hekelde deze beslissing. Een beleid dat constant achter gesloten deuren vergadert is geen gezond beleid. Het punt stond in juni al op de agenda, in september in aangepaste versie, en nu wordt het weer afgevoerd.

De brandweer van Hasselt is voor de voorpost op het industrieterrein Daelemveld in Herk-de-Stad op zoek naar versterking. Bij de voorpost zijn alleen vrijwillige brandweerlui actief. Kandidaten kunnen ook voor de hoofdpost in Hasselt worden ingeschakeld. Omdat de voorpost ook over een ambulance beschikt, wil de brandweer daar ook over een ploeg ambulanciers beschikken.

De Hasseltse strafrechter heeft een 35-jarige Hasselaar bij verstek veroordeeld tot een boete van 2.750 euro. De man moet ook een schadevergoeding van 4.395 euro betalen aan de eigenaar van de huurwoning die hij tot begin vorig jaar betrok in Linkhout. In een loods achter het huis had hij een herstelplaats voor auto’s ingericht. Alle milieuregels lapte hij aan zijn laars. Zo werd de afvalolie gewoon geloosd in een gracht.

Familieleden van personen die begraven zijn op een kerkhof van Herk-de-Stad kunnen in de aanloop naar Allerheiligen de grafsteen laten onderhouden door leden van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap PWA. Dat kost minimum 6,2 euro per graf van 1,44 vierkante meter. Per bijkomende vierkante meter betaal je 3,1 euro. Info: 013/38.03.21.

Donderdagavond ontstond kortsluiting in een Lummens onderstation van het netbedrijf Infrax. Daarna kwamen 18 cabines en dus ook heel wat Lummenaren zonder stroom te zitten. Er kwam vrij snel iemand ter plaatse waardoor een aantal cabines onmiddellijk weer in dienst kwamen, maar de mensen op het Lindekensveld zaten twee uur zonder electriciteit. In de onderstations mag in principe nooit een kortsluiting gebeuren. Alles wordt er preventief onderhouden en alle installaties worden op geregelde tijdstippen gecontroleerd.