Tot 4 juni 2007  

De twintig gezinnen die dit jaar in Halen deelnemen aan de actie “klimaatwijken” hebben na tweederde van de termijn gemiddels al 12% op hun energiekosten bespaard.
Ze doen het daarmee de helft beter dan het streefdoel van 8% voor de hele periode van zes maanden van deze actie.

Naar aanleiding van het ongeval dinsdagavond op het kruispunt van de gewestweg Hasselt-Diest met de Sint-Jorislaan en de Gasterbosstraat in Schulen dringen de buurtbewoners aan op de herinrichting van het kruispunt.
Bij dit ongeval raakte een motorrijder zwaar gewond. Op hetzelfde kruispunt kwamen in november vorig jaar twee jongens om het leven toen ze van de Sint-Jorislaan de gewestweg richting Hasselt opreden. Het Vlaams gewest heeft voor dit en twee andere kruispunten plannen om ze anders in te richten. Het aantal rijstroken wordt er van drie naar twee teruggebracht. De huidige situatie nodigt uit tot te snel rijden.

Op een kruispunt in de Spreeuwenstraat in Lummen zijn donderdag rond 19.15 uur een auto en een terreinwagen gebotst.
De twee voertuigen belandden na de aanrijding in de gracht. De brandweer kwam ter plaatse om de inzittenden uit de wrakken te bevrijden. Het mugteam diende de eerste zorgen toe. Een persoon werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het aantal inwoners van Herk-de-Stad blijft aangroeien.
Op de jongste gemeenteraad ondervonden ze daar het aangename effect van want er waren namelijk suikerbonen voor alle raadsleden. Ze kwamen van debuterend gemeenteraadslid Michel Laenen, pas vader geworden van een flinke dochter.

Woensdag is in de Loksbergenstraat een motorrijder zwaar ten val gekomen bij een inhaalmanoeuvre.
De 40-jarige motorrijder liep enkel lichte verwondingen op. Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur.

In de Glabbeekstraat in Geetbets is woensdagavond een passagier gewond geraakt in de auto van een 18-jarige jongeman uit Lummen bij een botsing met een andere auto bestuurd door een 35-jarige uit Geetbets.
Deze laatste legde een positieve ademtest af. Het parket van Leuven heeft zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Tijdens snelheidscontroles op 25 plaatsen in de politiezone West-Limburg, werden op 4.254 gecontroleerde voertuigen 421 hardrijders beboet.
De controles vonden plaats in de Kolenbergstraat en in de Meldertsestraat in Halen, in de Pastorijstraat en in de Kleine Hoolstraat in herk-de-Stad en op de Zelemsebaan en in de Heesstraat in Lummen.

De stad Halen moet de partij Groen! Inzage geven in het advies van het Steunpunt Duurzaam Bouwen over de plannen voor een nieuwe polyvalente zaal voor culturele activiteiten aan de Sportlaan.
Dat heeft de vlaamse overheid beslist na een klacht van de Halense afdeling van Groen! Na de weigering van onze eerste, informele, vraag om het advies in te zien, hebben we nu die aanvraag officieel gedaan zegt Jos Wouters van Groen! Daarop is echter geen antwoord gekomen, enkel een reactie aan de telefoon dat het schepencollege de vraag heeft besproken en heeft besloten van er niet op in te gaan. Dat is echter totaal in tegenspraak met het decreet op de openbaarheid van bestuur en de beroepsinstantie van de Vlaamse Overheid heeft ons daarin gelijk gegeven, zegt men bij Groen!.

Diest is op zoek naar een gestolen kermiseend.
Het gaat om een kunstwerk van een leerling van de Academie voor Beeldende Kunsten zegt cultuurbeleidscoödinator Bieke van Gelder. De eend is zowat één meter hoog en opgevuld met piepschuim. Ze is gemaakt naar een model van een eendje van een kraam op de kermis. Ze was in het kader van het project “Kunst op het water” geplaatst op de vijver van het historische gebouw het Spijker, vlakbij het stadhuis van Diest, maar daar werd ze gestolen. Later werd de eend nog wel in een weide in Molenstede gezien, maar ook daar is ze terug verdwenen. Alle tips zijn welkom op 013/35.32.45.

Tot 11 juni 2007 

De brandweer van Heusden-Zolder heeft uit Lummen een 40-tal oproepen gekregen over de processierups. Hiervan werden er ondertussen al 27 behandeld. De oproepen kwamen vooral uit de bosrijke gebieden zoals Meldert, Linkhout en Thiewinkel. Deze liggen dan ook vlakbij het natuurgebied Schulensbroek. Ook aan het Albertkanaal zijn de processierupsen veelvuldig aanwezig. En er waren ook interventies nodig in de Genebosstraat. De brandweer van Hasselt, die de processierups in Herk-de-Stad bestrijdt, heeft voorlopig maar één melding in de gemeente. Zo werden er enkele bomen met processierupsen behandeld in de Halbekerstraat in Herk-de-Stad. Dat was de eerste keer dat de rupsen in de gemeente werden gesignaleerd, zegt de brandweerluitenant van Hasselt. In Halen beperkt de processierupsenplaag zich tot de deelgemeente Zelem, zo zegt Koen Van Heukelom van de Halense groendienst. Men heeft aan de bosranden 70 à 80 bomen ontdekt met rupsennesten. Soms zitten er wel 6 nesten in één boom. Verder werden er in 7 bomen nesten verbrand aan de verffabriek Mathijs en één nest in de tuin van een inwoner.

De stad Halen gaat een aantal bedrijven die elders in Halen zijn gevestigd op grond met een andere functie op het gewestplan nieuwe kansen geven op het industrieterrein Stadsbeemd. Dat wordt daarvoor met 2,5 ha uitgebreid. De uitbreiding komt binnen de hoek van de Stadsbeemd en de Kanonniersstraat. Tussen het nieuwe industrieterrein en de huizen aan de Kanonniersstraat komt een groene bufferzone. Het bewuste gebied is het enige in Halen waar nog uitbreiding mogelijk is. De uitbreiding is dringend nodig om aan de vraag naar industriegrond te voldoen. Naast zonevreemde bedrijven krijgen ook firma’s die op hun huidige vestigingsplaats geen uitbreidingskansen hebben de mogelijkheid om op dit industrieterrein grond te kopen. Eén van de voorwaarden daarbij is wel dat binnen de achttien maanden na de start van de werken het bedrijf operationeel moet zijn.

Van 24 mei tot en met 5 juni onderzochten archeologen 5 hectare tussen de E313 en kasteel Saint-Paul in Lummen. Dat is trouwens verplicht voor grote werken. Er werden alleen maar recente ploegsporen gevonden, zegt projectarcheoloog David Depraetere. Woensdag zijn de werken aan de op- en afritten effectief gestart, en op www.klaverbladlummen.be krijg je een beeld van hoe het nieuwe Klaverblad er zal uitzien. De huidige verkeerswisselaar verwerkt dagelijks meer dan 100.000 voertuigen. Eind dit jaar moet het op- en afrittencomplex voltooid zijn aan het industrieterrein Lummen/Heusden- Zolder. Tegen 2012 moet het gevaarlijke kruispunt van de E313 en E314 volledig omgebouwd zijn. De totale lengte van de nieuwe verkeerswisselaar zal 11.350 meter zijn en 40 miljoen euro kosten.

De gehandicaptenraad van Halen wil met hulp van alle belangstellenden een nest voor zowat 1.000 personen bouwen. Dat gebeurt op 25 augustus op Twinsporten, de happening die validen en gehandicapten samen laat sporten. Bij de vorige editie van Twinsporten in 2005 deed men een gooi naar het wereldrecord polonaise dansen. De Halenaren waren ervan overtuigd dat ze met hun 771 deelnemers in het Guinness Book of Records zouden komen. Uiteindelijk bleek dat net voordien in Duitsland 1.000 mensen samen de polonaise hadden gedanst. Het nest moet 750 vierkante meter worden, legt schepen van Sociale Zaken Paul Hoebrekx uit. Dat moet plaats bieden aan zowat 1.000 personen. In de aanloop naar Twinsporten gaan leden van de oud-leiding van de chiro van Halen al de basis van het nest leggen. Er wordt bewust gekozen voor een nest. Dat staat voor ‘zich thuis en veilig voelen’. De Halense jeugdbewegingen houden onderling een competitie om het grootste ei in het nest te kunnen leggen.

De Haspengouwse academie voor muziek, woord en beeldende kunst met hoofzetel in Sint-Truiden blijft tot 2012 actief in Halen. De gemeenteraad heeft een verlenging voor de komende vijf schooljaren goedgekeurd. De academie startte in 2001 met een afdeling in Halen. Voordien was Halen voor kunstonderwijs bij het Hageland aangesloten. Van zowat 50 leerlingen uit de Hagelandse tijd is het aantal gestegen tot 100 nu. Jongste uitbreiding is de kidsacademie waarin kinderen van 6 en 7 jaar proeven van muziek. Vroeger kon dat pas vanaf de leeftijd van acht jaar. De stad betaalt voor de organisatie 250 euro per klas. Sint-Truiden legt daar 100 euro bovenop.

Josiane Vanthienen is de nieuwe voorzitter van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Halen. Zij volgt die functie Anita Persoons-Bullens op. Josiane Vanthienen werd in oktober vorig jaar voor het eerst voor de gemeenteraad verkozen. Voordien zetelde ze wel in het OCMW. Zij is als schepen verantwoordelijk voor het PWA. In het meerderheidskartel Inzet is zij een van de vertegenwoordigers van CD&V. Anita Bullens maakt ook deel uit van Inzet, maar zij vertegenwoordigt de VLD.

Vorige week zaterdag trokken twaalf Vrienden van het Schulensbroek gewapend met vijf tondeuses naar de schaapskudde aan het Schulensmeer. De 110 schapen kregen hun jaarlijkse scheerbeurt en ook de hoeven werden verzorgd. Van 9 uur ‘s morgens tot halfzeven ‘s avonds was men er druk in de weer. Een 50-tal mensen kwam een kijkje nemen. Het was droog weer, maar wel warm. Eerst werd de kudde in een kraal gedreven en dat was drummen geblazen. Maar omdat na een scheerbeurt er telkens zowat 12 cm plaats vrijkwam, werd steeds meer plaats gecreëerd. ’s Avonds was er de 300 à 350 kg wol verzameld. Daarvoor is men nog op zoek naar een koper.

In de Zwarte Duivelsstraat in Halen komt er een parkeerstrook rechts van de rijrichting naar de Markt. De gemeenteraad heeft daarvoor het licht op groen gezet. De parkeerzone moet helpen de snelheid van het verkeer af te remmen. De Zwarte Duivelsstraat is een belangrijke invalsweg van Halen-centrum. De straat verbindt de gewestweg Hasselt-Diest met de Markt. De drukte zal er nog toenemen met de opening binnenkort van een vestiging van Aldi. Wegens dat bouwproject verloopt het verkeer in de Zwarte Duivelsstraat nu tijdelijk over een helft van de rijbaan.

Het vorige weekend is in de politiezone West-Limburg op 6 plaatsen op snelheid gecontroleerd. Van de 474 gecontroleerde voertuigen reden er 16 te snel. In de Zilveren Helmenstraat in Halen waar je 70 km per uur mag, lag het overtredingspercentage het hoogst: 16 % van de gecontroleerde voertuigen reed er te snel.

De stad Halen wil de omgevingen van de scholen van Halen-centrum en Zelem veiliger maken. De gemeenteraad heeft beslist daarover een ontwerper aan te stellen. De school van Halen ligt aan de drukke Diestsesteenweg, die in de buurt van de school bovendien nog eens kruist met de Fonteinstraat. De herinrichting van de parkeerzone past bovendien in de nieuwbouw van de instelling. De parkeerzone wordt hertekend, zegt schepen van openbare werken Erik Van Roelen. Zo komt er een ‘kiss and ride’-zone. Nu verhinderen de paaltjes het makkelijk maoeuvreren. Na de herinrichting zal je niet meer achteruit hoeven te rijden om een parkeerplaats te verlaten. Het straatje dat op de school dood loopt, is uitsluitend bestemd als toegang aan de achterzijde voor de bewoners van de Generaal De Wittestraat-Markt. Ook de leerkrachten zullen er kunnen parkeren. In Zelem ligt de school tegenover de kerk. En het kerkplein zal worden hertekend. Ook het fietspad wordt hertekend. Dat loopt nu evenwijdig aan de weg tot aan het kerkplein, waar het een bocht om het kerkplein heen maakt. Het zal voortaan rechtdoor lopen.

Tot 18 juni  

Jo Vandeurzen was met 3.100 voorkeurstemmen vorige week de populairste politicus in het kieskanton Herk-de-Stad. Plaatselijke N-VA’ster Karolien Grosemans maakt het succes van CD&V/ N-VA compleet met haar 1.400 naamstemmen. Ook uittredend sp.a-Kamerlid Magda Ramaekers deed het met 2.300 stemmen niet slecht in de eigen achtertuin. Maar haar partij krijgt wel een opdoffer van meer dan 15%. Open VLD beperkt de schade hier tot een kleine 2%.

Vorige Maandag rond 16.45 uur werd de 25-jarige Sophie Maes uit Lummen gehinderd door een bestuurder die de Meldertsebaan wou oprijden of kruisen. Ze kon een botsing vermijden maar haar auto begon te slippen, ging over de kop en kwam in een voortuin terecht. Ze werd door omstaanders uit haar auto geholpen en overgebracht naar het ziekenhuis in Diest. De automobilist die het ongeval veroorzaakte, pleegde vluchtmisdrijf.

Bijna 70 procent van de Herkenaren beschikt al over de nieuwe elektronische identiteitskaart. Dat heeft het schepencollege bekendgemaakt bij de bespreking van de rekening van 2006. In december 2004 werden de eerste exemplaren daarvan in Herk-de-Stad uitgereikt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft ons vijf jaren de tijd om iedereen een elektronische ID-kaart te geven, zegt burgemeester Paul Buekers uit. Met nu 70 procent van de kaarten uitgereikt, is de dienst bevolking vooruit op de planning.

Drie bewoners van de Schippersstraat in Genenbos zijn vorige week op zaterdagochtend bruusk wakker geschud: de bliksem die op de schoorsteen insloeg, richtte zware schade aan. Het dak werd opgetild en brokstukken vielen op de slapende eigenaar. Zijn 75-jarige ouders sliepen op het gelijkvloers waar de stroomkast naast hun bed uit de muur vloog. Het hele dak van de woning zal vernieuwd moeten worden, en ook de plafonds op de eerste verdieping. De brandweer van Heusden-Zolder was ruim 3 uur in de weer om het dak voorlopig te herstellen en af te dekken. Opvallend was de dankbaarheid van de bewoners voor de brandweermannen. Na uren op het dak kregen ze soep en drank aangeboden. Rondvliegende brokstukken zorgden ook voor schade aan minstens 3 woningen van de buren.

In Halen is woensdag de nieuwe vestiging van de warenhuisketen Aldi geopend, in een pand tussen de Zwarte Duivelsstraat en de gewestweg Hasselt-Diest vlakbij het centrum van Halen. Voor de nieuwe vestiging van Aldi is een leegstaand huis in de Zwarte Duivelsstraat afgebroken en een bosje aan de gewestweg is gekapt. De handelsruimte is 1.300 vierkante meter groot, met een parkeerterrein voor zeventig auto’s. Bovenop de winkel worden twee verdiepingen met appartementen afgewerkt. Het gaat om woongelegenheden met een, twee of drie slaapkamers. De appartementen op de eerste verdieping krijgen een groot daktuinterras. Alle appartementen zijn al verkocht.

De jeugdraad van Halen heeft plannen om alle jongeren van Halen die meer dan één dag naar het rockfestival in Werchter gaan bij elkaar op een camping in Werchter te laten kamperen. De raad zoekt nu alle belangstellenden voor dit initiatief. Bij voldoende interesse wordt het initiatief volledig uitgewerkt en is een samenkomst vooraf voorzien om afspraken voor de praktische organisatie te maken. Info: www. halenjeugdt.be.

De strafrechter van Tongeren heeft vrijdag een 36-jarige man uit Herk-de-Stad zonder gekende woonplaats bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een boete van 5.500 euro. De man had zowat 600 films en Playstation-spelletjes illegaal gekopieerd. Aan de benadeelde producenten-verdelers moet de man een schadevergoeding van 24.730 euro betalen. De burgerlijke partijen hadden veel grotere bedragen gevorderd. Maar volgens de rechter konden ze niet aantonen dat ze door de zaak inkomensverlies leden.

Halenaren die graag een zeg willen hebben over het milieubeleid in de stad zijn welkom om bij de millieuraad aan te sluiten. Deze raad geeft de stad advies over beleidspunten over natuur en milieu. Dat kan de adviesraad op eigen initiatief doen of op vraag van de stad. Ook voor de landbouwraad, die advies verschaft over dat beleidsdomein, zijn belangstellenden welkom. Vooral aan vrouwen hebben beide adviesorganen nog een tekort.

Naar aanleiding van de jongste kermis met jaarmarkt in Herk-de-Stad vraagt Vlaams Belang de afschaffing van het standgeld voor de marktkramers en een verlaging van het foorgeld. Dat moet de kermissen aantrekkelijker maken. De jaarmarkt was, ondanks het mooie weer, geen succes, zegt VB-raadslid Michel Laenen. Het standgeld schrikt sommige marktkramers misschien af. Hij wil ook de Herkse middenstanders stimuleren om hun zaak bij de jaarmarkt open te houden. Om meer kermiskramen te krijgen stelt het VB ook voor het standgeld voor de foorkramen te verlagen. Dan kan ook de prijs voor bijvoorbeeld een ritje op de paardenmolen of een ticket voor de scooters omlaag.

Anderhalve maand na de verdwijning en de moord op de 18-jarige Annick Van Uytsel zitten de speurders met de handen in het haar. Alle ernstige tips zijn onderzocht en alle sporen werden meermaals gecontroleerd. Dit alles echter zonder resultaat, het onderzoek zit momenteel muurvast zegt het Leuvense parket. Het gerecht hoopt dat dat wetenschappelijk onderzoek, onder meer met nieuwe DNA-expertises, de onderzoekers op een nieuw spoor kunnen zetten. Intussen is het nog altijd niet duidelijk of Annick Van Uytsel seksueel werd misbruikt of niet, voor ze werd omgebracht. Het lichaam had te lang in het water gelegen om dat met zekerheid vast te stellen.

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad onderzoekt de mogelijkheid om de al lang gevraagde nieuwe sporthal door een privéfirma te laten bouwen en beheren. De stad wil in zo’n privaat-publieke samenwerking participeren, samen met de Herkse katholieke scholen. De gemeenteraad heeft beslist om daarvoor een studiebureau aan te stellen om het project op te volgen. De kost van deze studie wordt op 125.000 euro geraamd.

In Lummen is een werkgroep opgericht om samen zonnepanelen en zonneboilers aan te kopen voor een gunstige prijs. De gemeenten Lummen, Herk-de-Stad en Halen organiseerden de eerste bijeenkomst. Er kwamen 50 geïnteresseerden opdagen waaruit een werkgroep is opgericht. Aan de hand van standaardoffertes voor het installeren van zonnepanelen en zonneboilers kunnen de prijzen van de leveranciers vergeleken worden. Belangstellenden kunnen dan op eigen houtje een keuze maken en moeten zelf individueel een contract afsluiten.

Afgelopen woensdag is in Lummen een nieuw openbaar onderzoek gestart over de bouw van een tennishal op de gemeentelijke sportterreinen aan de Sportweg. De te bouwen hal voldoet volgens burgemeester Luc Wouters nu wel aan de voorstellen van de gemeente, de buren en de jeugdbewegingen KSA en Chiro. Omdat het complex wordt opgeschoven in de richting van de voetbalvelden van KVV Lummen moet het speelbos niet verdwijnen. Als alles goed verloopt, kan er in het najaar al gebouwd worden.

Tot 25 juni  

Rond kwart voor 7 donderdagavond is op het kruispunt van de Ringlaan en de Bosstraat in Lummen een zwaar ongeval gebeurd met twee auto’s. Een auto werd in de flank gegrepen. De passagier uit Schalbroek werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Diest, waar hij later overleed. De bestuurder van dezelfde auto raakte ook gewond. Het ongeval gebeurde nadat een van de bestuurders een onverwacht manoeuvre had uitgevoerd. Werknemers van bedrijven uit de Bosstraat vertelden dat het erg moeilijk is om hun straat in te rijden. Door de bloembakken op de middenberm hebben gewone bestuurders weinig of geen zicht op de weg.

In een reactie op het nieuwe ongeval vorige zondag op het kruispunt van de gewestweg Haselt-Diest met de Sint-Jorislaan en de Gasterbosstraat in Schulen, wijzen de buurtbewoners opnieuw op de noodzaak om het kruispunt dringend anders in te richten. Het was het tweede ongeval op een maand tijd op dit kruispunt. Nu belandde een auto in de voortuin van twee huizen. Vorige maand raakte er een motorrijder zwaargewond. Op hetzelfde kruispunt kwamen in november vorig jaar twee jongens om het leven toen ze van de Sint-Jorislaan de gewestweg richting Hasselt opreden. De beveiliging van het kruispunt is niet meer dan een toepassing van het structuurplan van Herk-de-Stad, zegt Henri Vanvoorden. Dat spreekt duidelijk van een herinrichting van dit kruispunt naar het model van Kermt.

Herk-de-Stad gaat de centrale kast met de server van het computer- en communicatienetwerk in het stadhuis beter beveiligen. De server is het hart van het databestand van Herk-de-Stad en haar inwoners. De stad verhuist daarvoor de kast van de keuken van het stadhuis naar het oude archieflokaal op de tweede verdieping in het gebouw, dat niet meer in gebruik is en evenmin geschikt om er een dienst onder te brengen. Het is wel groot genoeg voor eventuele uitbreidingen later. Het wordt alleen voor bevoegden toegankelijk. De verhuizing neemt meteen ook de geluidshinder van de airco van de centrale server uit de keuken weg. De operatie wordt op 11.200 euro geraamd.

Twee Limburgers zijn opgesloten in de gevangenis van Leuven. De twee waren betrokken bij een schietincident dinsdagavond, aan een fuifzaal in Deurne. Ze worden verdacht van poging tot doodslag en de vernieling van een voertuig. Een ruzie tussen enkele personen liep er uit de hand, daarbij zou eerst een voertuig zijn beschadigd, en vervolgens zou één ven de verdachten een schot hebben gelost met een vuurwapen. Er vielen geen gewonden, enkel het bewuste voertuig liep schade op door een kogelinslag. De man die verdacht wordt van het afvuren van het schot is een 31-jarige Lummenaar.

De bibliotheek van Herk-de-Stad heeft haar plafond van lezers bereikt. Afgelopen jaar waren 4.198 personen bij de bibliotheek aangesloten. Dat zijn er dertien minder dan het jaar voordien. Het gaat om de derde daling in vijf jaren tijd. In 2002 bereikte de Herkse bibliotheek haar piek met 4.217 lezers. Sindsdien blijft het aantal net boven de 4.000 leden draaien. De Herkse bieb leende afgelopen jaar 108.235 werken uit. Dat zijn er 8.000 minder dan in 2005, maar dit cijfer geeft een vertekend beeld. Met de aansluiting van de Herkse bieb op het provinciaal bibliotheeksysteem kan je een boek via de computer verlengen, ook met een kaart van een andere bibliotheek van het PBS. Die uitleningen worden niet in de Herkse cijfers verwerkt.

De sportdienst van Halen organiseert een wedstrijd voor het ontwerpen van een nieuw logo voor alle communicatie van deze dienst. Alle belangstellenden kunnen een idee op papier zetten. De winnaar krijgt een waardebon van 250 euro voor de aankoop van sportmateriaal naar keuze. Een neutrale jury zal de inzendingen beoordelen. U heeft de tijd om een logo te ontwerpen tot 10 september. Info: 0472/27.29.29

Jeugdclub De Berg van Zelk wil meer naar buiten treden. Met een nieuwe ploeg wil de jeugdclub meer activiteiten organiseren om jongelui aan te trekken. Ze hebben daarvoor ook hun lokaal in een nieuw kleedje gestoken. Zo heeft men er een graffiticreatie opgehangen die ze op een workshop zelf hebben leren maken. Naast de cocktailparty van het afgelopen willen ze ook nog uitpakken met een dropping en een halloweenparty. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom. Een maximumleeftijd staat er niet op, maar de oudsten zijn rond de 25 jaar.

De Lummense gemeentelijke dotatie aan de politiezone West-limburg bedraagt dit jaar 1.152.700 euro. De gemeenteraad moet deze dotatie vanavond goedkeuren. En inwoners van Herk-de-Stad kunnen tot 15 juli bij de stad een toelage aanvragen voor het laten nestelen van zwaluwen bij de woning. De toelage bedraagt 19 euro voor een kolonie van één of twee nesten en 37 euro voor een grotere kolonie. Meer info: 013/38.03.10