Tot 7 juli  

De deal die kabelmaatschappij Interkabel, waar Infrax deel van uitmaakt, heeft gesloten met Telenet levert de Limburgse gemeenten de komende maanden 75 miljoen euro op. In totaal betaalt Telenet 427 miljoen euro voor de deal waarbij de 800.000 klanten van Interkabel worden overgenomen, zowat de helft van dat bedrag wordt meteen uitgekeerd. Voor Limburg wordt meteen 94,1 miljoen op tafel gelegd. De gemeenten kunnen zelf kiezen wat ze met het geld doen. Lummen krijgt 1.272.000 euro. We hebben een meerjarenplanning met een aantal doelstellingen, zegt burgemeester Luc Wouters. Er wordt een nieuwe bibliotheek gebouwd, ook een nieuw administratief complex voor het OCMW, en er zijn wegwerkzaamheden gepland. Maar intussen wordt Lummen wel geconfronteerd met een enorme stijging van de bouwprijzen. Dit extra geld is dus welkom, zegt de burgemeester. Zo kan er ook ook een belastingverhoging voorkomen worden. Halen krijgt 803.000 euro Dit geld kan goed dienen in het kader van de stijgende energiekosten. Verder is halen ook bezig met een multifunctionele zaal tussen de politie en het OCMW en plant men de verbouwing van het gemeentehuis. Eerste schepen Erik Vanroelen denkt ook aan energiebesparende maatregelen, zoals de installatie van zonnepanelen op het gemeentehuis. Herk-de-Stad krijgt 1.107.000 euro. We hebben heel veel plannen, zegt burgemeester Buekers. Eén daarvan is de bouw van een nieuwe sporthal. Die zou in september 2010 de deuren moeten openen.

De Driesstraat, de Decosterstraat en de Beekstraat in Halen worden deze vakantie overdag als speelstraat ingericht. De drie straten liggen in Zelem. Ze hebben een woonkarakter en normaal een maximumsnelheid van 50 km per uur. De straten worden tot 31 augustus van 8 tot 22 uur voor doorgaand verkeer afgesloten. Elke straat heeft minimaal drie peters of meters. Zij plaatsen ‘s ochtends de afsluitingen en moeten die ‘s avonds ook weer weghalen. Ze zijn ook contactpersoon voor de buurt en het stadsbestuur. Info: 013/61.81.31, jeugddienst@halen.be

Herkse senioren met kleinkinderen kunnen zich tijdens de maanden juli en augustus gratis inschrijven in de bibliotheek. Zo kunnen ze deelnemen aan de nieuwe vakantieactie. Je kan telefonisch voor je kleinkinderen en voor jezelf een verrassingspakket laten samenstellen. Het personeel van de bieb zoekt dan een stel boeken, een strip, een tijdschrift en een dvd, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Info: 013/55.39.01.

De werken aan het Klaverblad in Lummen bezorgen de eigenaars van de omliggende vijvers behoorlijk wat kopzorgen. Voor het omleiden van de Mangelbeek, die door de verkeerswisselaar loopt, wordt het grondwater bemaald. Daardoor daalt het waterniveau van de vijvers tot 7 cm per dag, zegt een aangeslagen Lummenaar Omer Vandersmissen. Vorige week stond er nog 50 à 70 cm in zijn vijver, maar als er niet snel iets verandert, zijn al zijn vissen ten dode opgeschreven. Een van de vijvers vlak naast het Klaverblad staat al bijna droog en er drijven dode exemplaren boven. Volgens Wegen en Verkeer Limburg zal de situatie snel stabiliseren. Het bemalen duurt nog enkele weken, maar het waterpeil zal niet blijven zakken. Een recente meting wees uit dat het waterpeil 10 cm was gezakt, maar het droge weer eerder vorige week speelt daar natuurlijk ook een belangrijke rol in.

De werking van de brandweer van Diest, die ook voor Halen verantwoordelijk is, kost de inwoners van Halen gemiddeld bijna 20 euro. Dat blijkt uit de afrekening van de brandweer voor 2006, die op de gemeenteraad werd goedgekeurd. De bijdrage is op het aantal inwoners en op het kadastraal inkomen van de stad gebaseerd, zegt dienstdoend burgemeester Erik Van Roelen. De bijdrage bedraagt in totaal 169.094 euro.

In 2009 wordt de huisvuilbelasting in Halen afgeschaft. Daar staat wel tegenover dat ook de gratis huisvuilzakken zullen verdwijnen. Als inwoner van, of een bedrijf met een vestiging in Halen moet je vanaf 2009 geen forfaitaire huisvuilbelasting meer betalen. De gemeenteraad heeft de belasting afgeschaft. Dat heeft te maken met de ondertekening van het Lokaal Pact met de Vlaamse gemeenschap, zegt schepen van Financiën Anita Bullens. In ruil voor steun van Vlaanderen moet Halen de huisvuilbelasting afschaffen. Dat betekent een verlies aan inkomsten van 240.000 euro. De afschaffing betekent niet dat je als Halenaar volgend jaar gratis je huisvuil kwijt kan. Er komt een systeem op basis van het principe ‘De vervuiler betaalt’, mogelijk een retributie op de zakken of anders het Diftarsysteem waarbij je afval aan huis wordt gewogen. De beslissing daarover valt allicht in het najaar. Wie een normale hoeveelheid afval produceert, zal daar ook een normaal bedrag voor moeten betalen. De cijfers leren dat de gratis zakken niet voor iedereen volstaan. Afgelopen jaar heeft de stad nog voor 18.000 euro zakken verkocht. Dat geld komt van mensen die extra exemplaren hebben moeten kopen of van vennootschappen die geen recht op gratis zakken hebben.

In de Bampsstraat in Donk is maandagvoormiddag een 78-jarige man uit Herk-de-Stad verongelukt. Een auto week rond 9 uur af van zijn rijbaan en raakte de fietser. Hij werd naar het ziekenhuis in Diest gebracht, waar hij overleed aan zijn verwondingen. Een 58-jarige man uit Lummen is dinsdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De fietser kwam even over 13 uur zwaar ten val in de Sint-Ferdinandstraat.

Vandalen hebben een Ligier, dat is een kleine auto met beperkte snelheid, op zijn dak geduwd op de Diestsesteenweg in Herk-de-Stad. De auto stond er al lange tijd geparkeerd. Eerder hadden vandalen het autootje al enkele meters verplaatst. Uit het verenigingslokaal in een oud schoolgebouw in de Koepoortstraat in Halen is een kleine frituurpan gestolen. De inbraak werd woensdagavond opgemerkt.

Vanaf nu zal de Allerheiligenkapel op de Allerheiligenberg in Diest elke zondag en feestdag in juli en augustus van 14 tot 17 uur uitzonderlijk toegankelijk zijn voor het publiek. In de kapel staan meer dan honderd heiligenbeelden van overal ter wereld. De kapel is normaal alleen maar in november toegankelijk. Meer info krijg je op www.toerisme-diest.be

Halen gaat de strijd aan tegen de wateroverlast. Langs de IJzerbeek komt er een opvangbekken, dat bij hevige stortregens het overtollige water moet opvangen. De maatregel komt er nadat de IJzerbeek vorige maand buiten haar oevers trad door de hevige regenval tijdens een onweer. Het centrum van Halen kreeg daardoor met wateroverlast te kampen. De bouw van het opvangbekken, dat een capaciteit van 60.000 kubieke meter zal krijgen, zal in 2009 starten, zo maakte het schepencollege bekend op de gemeenteraad.

Rik Koninckx, die jarenlang in het Amandinacolllege van Herk-de-Stad actief is geweest, werd gisteren met een mis om 15 uur voor 50 jaar priesterschap gehuldigd in Wimmertingen, waar hij nu pastoor is. Rik Koninckx werd op 6 juli 1958 in Luik gewijd. Eerst was hij actief in het klein seminarie van Saint Roch in Ferrières, daarna als leraar en onderdirecteur in het Amandinacollege. Hij werd daarna jarenlang kapelaan in Kermt en pastoor in Zelem. Zijn uitgesproken sociaal engagement mochten ook wij ervaren begin der jaren 80 bij de toenmalige Radio Atlantis in zijn wekelijks programma “Vraag het aan Rik”. Nu is hij dus pastoor in Wimmertingen.

Tot 14 juli 

De nieuwe grasdalparking op het domein van de Duizendjarige eik is klaar. Er is plaats voor een bus, voor acht auto’s, en er komen ook fietsrekken. Rond de Dikke Eik en zijn zoon wordt nu volop gewerkt aan de nieuwe wandelpaden in grindgazon. De gemeente voert de werken in eigen beheer uit, zegt milieuambtenaar Daniël Jacobs. De volgende stap is het inzaaien van de grasdallen en de plaatsing van het grindgazon. Het inzaaien wordt een van de volgende weken gepland, met het grindgazon wil men wachten tot na de zomer. Daarna worden onder meer snipperwanden en takkenwallen afgewerkt. Tussen de parkeerplaatsen zullen vijf echte zonen van de Duizendjarige Eik aangeplant worden. Ze zullen net als hun vader opgroeien als knoteik. Na de winter zullen knuppelpaden worden aangelegd en worden er infoborden geplaatst. Er komt ook een uitkijktoren met uitzicht op de boom én de Vallei van de Zwarte Beek.

Naar aanleiding van het festival Rock Herk op vrijdag 18 en zaterdag 19 juli in het park Olmenhof is op de Sint-Truidersteenweg van vrijdag 18 juli om 12 uur tot zondag 20 juli om 6 uur alleen verkeer richting Sint-Truiden toegestaan tussen de rotonde op het kruispunt met de Kleine Hoolstraat en de De Pierpontstraat tot het kruispunt met de Rummenweg. Er zijn plaatselijk omleidingen voorzien.

Een sportcomplex met een sporthal van ruim 1.500 vierkante meter, een polyvalente ruimte van ruim 500 vierkante meter en een commercieel gedeelte van 1.500 vierkante meter. Dat zijn de krachtlijnen van het plan dat Herk-de-Stad samen met de Sint-Martinusscholen in de wijk Daelersveld wil realiseren. De stad zoekt nu een privépartner voor de bouw van het geheel en de uitbating van het commerciële deel. De sportverenigingen van Herk-de-Stad smeken al jaren om een nieuwe sporthal, omdat de huidige in de Manestraat in Schulen al meer dan dertig jaar oud is. In 2000 al hebben de stad en de vrije scholen de eerste afspraken over het project gemaakt. Het nieuwe sportcomplex krijgt een toegang langs de gewestweg Hasselt-Diest. De privépartner kan het bestaande masterplan gebruiken of eventueel een nieuw voorstel doen om ook nog een voetbalveld en een internaat te bouwen. Belangstellende ondernemers krijgen nu tot eind september de tijd om zich kandidaat te stellen. Op 1 september 2010 moet het complex opengaan, zegt de burgemeester. De stad betaalt 70 procent van het eerste luik, de scholengemeenschap 30 procent.

De parochiezalen in de Herkse deelgemeenten kunnen vanaf 1 januari 2009 van de stad een bijzondere subsidie krijgen voor investeringen in veiligheid, toegankelijkheid, duurzaam energiegebruik en de verbetering van het algemene comfort. De gemeenteraad heeft daarvoor een nieuw reglement goedgekeurd. In aanmerking voor de subsidie komen de parochiezaal van Donk, de Amandinazaal in Schakkebroek, het parochiaal centrum ‘t Schel in Berbroek, en de parochiezaal van Schulen. Om in aanmerking te komen, moeten de werken minimaal 1.000 euro kosten als ze met vrijwilligers gebeuren of 2.000 euro bij uitbesteding aan een externe firma. De toelage bedraagt maximaal 50 procent van de totale kosten en wordt uitgereikt aan het uitbatingscomité van de zaal.

Herk-de-Stad stelt als eerste gemeente in Vlaanderen gratis drie driewielers ter beschikking van senioren en andere minder mobiele personen. Dat moet het isolement van die personen helpen voorkomen. Op een gewone fiets voelen senioren zich misschien wel minder veilig op de weg, zegt schepen van Mobiliteit Danny Pauly. Zo dreigen ze de hele dag thuis te blijven zitten. Met deze fietsen kunnen ze makkelijk buiten komen. Alle Herkse senioren komen voor de fietsen in aanmerking, samen met jongere personen die minder mobiel zijn. Je moet wel een medisch attest voorleggen dat je voor het gebruik van zo’n fiets in aanmerking komt. De fietsen zijn uitgerust met een elektrische motor. Ze halen een maximale snelheid van zowat 25 km per uur. Je mag de fiets een week houden, maar verlengen tot vier maanden is mogelijk. Zo kan je in de praktijk ervaren of het interessant is een driewieler te kopen. Nieuw kosten de rijtuigen ongeveer 2.000 euro. De stad heeft ze tweedehands gekocht, met steun van de Vlaamse gemeenschap. Info: dienstencentrum De Cirkel, 013/52.26.64.

Een watering is een openbaar bestuur vergelijkbaar met een gemeente, met eigen bestuur en algemene vergadering. In de watering Herk moet je al meer dan 4 hectare grond bezitten om te mogen stemmen in de algemene vergadering. Elke watering mag belastingen heffen op de eigendommen in haar gebied. In Herk is dat 12 euro per hectare, met een minimum van 6 euro per gezin. Daarnaast krijgt de watering subsidies van provincie en gemeenten. Eigenlijk is er geen mens die weet wat een watering doet, maar dat zal veranderen, want in de toekomst zullen veel meer mensen de belasting voor de watering moeten betalen. Een verontruste inwoner van Herk-de-Stad maakt gewag van een gevaarlijke evolutie, omdat veel meer mensen een belasting zullen moeten betalen. De wateringen zijn volgens die inwoner ook niet democratisch georganiseerd, omdat alleen grootgrondbezitters stemrecht krijgen. Minister van Leefmilieu Hilde Crevits heeft wel een beetje oor voor die kritiek. We gaan de wetgeving op de samenstelling van de besturen moderniseren, belooft haar kabinet. Een nieuwe belasting is het echter niet, maar tot nu toe moeten alleen de mensen die aan het water wonen, een bijdrage betalen.

Het regionaal landschap Lage Kempen en de vzw Natuurpunt hebben het karakter van het landschap van de Zwarte Beek in Zelem in zijn oorspronkelijke staat hersteld. De kunstmatige ophoging langs de waterloop is afgegraven. De werken passen in het statuut van Grote Landschappelijke Eenheid van de Zwarte Beekvallei. Bij het rechttrekken van de waterloop in 1956 werd de oever opgehoogd. Met het afgraven daarvan krijgt de waterloop opnieuw voeling met de vlakbij gelegen gronden. Met de afgegraven grond is een historische houtwal langs de Broekstraat aangelegd. De houtwal was van zo’n belang dat ze zelfs door de bekende cartograaf Ferraris op zijn kaart op het einde van de 18de eeuw werd aangegeven. De wal is dan weer de ideale bodem voor een haag met daarin knoteiken, die heel bijzonder zijn voor de vallei van de Zwarte Beek. Langs de waterloop zijn al 285 knoteiken geteld. Dat is de grootste concentratie in Vlaanderen.

De oude bomen in de zone grenzend aan het lokale bedrijventerrein aan de Meldertsestraat in Zelem blijven staan. Dat staat in het ruimtelijk uitvoeringsplan. De studie spreekt voor het gebied langs de spoorlijn Hasselt-Diest van twee bedrijfsgebouwen waarin lokale bedrijven zich kunnen vestigen. Maximaal een derde van de oppervlakte van de bedrijfspanden mag als toonzaal worden ingericht. De gebouwen mogen 8 meter hoog worden. Die hoogte is volgens de deskundigen van het studiebureau van het plan nodig om de gebouwen voor kmo’s interessant te maken om er zich te vestigen. Het aangepaste plan legt bovendien het behoud van waardevolle bomen in het parkgebied, de buffer naar de bewoning, vast. Wie in het parkgebied woont, krijgt daar de kans een eigen zaak op te richten.

De stad Halen is op zoek naar vrijwilligers die bij wateroverlast of andere rampen een handje willen toesteken. Het gaat bijvoorbeeld om het vullen en verdelen van zandzakjes, afval opruimen, en assistentie aan de technische dienst. Info: technische dienst, 013/61.81.25, technische.dienst@halen.be

Tijdens snelheidscontroles in Halen, Herk-de-Stad en Lummen zijn vorige week 2.737 voertuigen gecontroleerd. De politie stelde in totaal 160 overtredingen vast. Eén bestuurder reed 159 km/u in een zone 90. Een andere bestuurder reed 87 km/u in een zone 50. Beiden hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Op de Steenweg, de grote Baan en de Diestersteenweg in Herk-de-Stad, de Liebroekstraat in Halen en de Schalbroekstraat in Lummen hielden alle bestuurders zich aan de voorgeschreven snelheid.

De politiezone Demerdal heeft zopas een belangrijk drugsonderzoek afgerond. Spil in dat onderzoek is een 27-jarige drugsdealer uit Lommel die drugs verkocht aan een veertigtal afnemers in het Diestse uitgaansmilieu. Via de Lommelaar kwamen de speurders bij een 27-jarige medeplichtige uit Herk-de-Stad terecht. In zijn studio troffen de agenten zo’n vijftien gram cocaïne aan. De Lommelaar zit nog altijd in de cel.

In Herk-de-Stad wordt deze zomer het zwerfvuil opgeruimd door jobstudenten. Het gaat om jongeren die die door de VZW PWA-Dienstencheque-onderneming worden tewerkgesteld. Ze ruimen zwerfvuil op langs straten en op andere openbare plaatsen. 24 jongelui zijn daarvoor aan de slag. Men wil de jongeren op deze manier werkervaring bieden, hen voor het milieu bewust maken, en uiteraard de straten proper houden. De jongeren zijn herkenbaar aan hun groene T-shirt, de begeleiders aan hun gele.

Tot 21 juli  

Op de E313 in Lummen is donderdag rond half drie een zwaar ongeval gebeurd met een vrachtwagen. De truck lag dwars over de weg, de vrachtwagenchauffeur raakte gekneld in zijn voertuig. De rijweg was door het ongeval gedurende twee uren stevig versperd. Er stond rond vier uur een file van acht kilometer richting Hasselt. Vanaf half vijf verliep het verkeer vlotter. Omrijden kon gelukkig via de nieuwe afrit Lummen-Industrie.

Herk-de-Stad gaat een gemeenteraadscommissie vormen voor de opvolging van het dossier voor de bouw van de nieuwe sporthal. Dat heeft burgemeester Paul Buekers geantwoord op een vraag van oppositieraadslid Hugo Spooren. De stad zoekt nu een privépartner voor de bouw van het sportcomplex. Die bouw moet in 2009 starten. Het complex moet tegen september 2010 klaar zijn.


Wie op zoek is naar werk en nog nooit een job heeft gehad of tot nu toe vruchteloos solliciteerde, kan vanaf nu opnieuw voor advies bij het OCMW van Halen terecht. Het OCMW heeft Els Nijs als nieuwe trajectbegeleidster in dienst genomen. Je kan bij haar elke maandag van 9 tot 17 uur of na afspraak terecht voor advies, begeleiding en bemiddeling voor een job. Info: OCMW Halen, Sportlaan 2b, 3545 Halen tel. 013/46.15.17.

65-plussers van Halen of Lummen kunnen vanaf nu klussen in de tuin, die ze zelf niet meer kunnen doen, door de thuiszorgdiensten van het OCMW van hun gemeente laten uitvoeren. De twee OCMW’s hebben daarover een samenwerking opgezet met de vzw De Winning, die langdurig werklozen met een lage scholing tewerkstelling biedt. Het gaat om taken als onkruid wieden in perkjes, snoeien van heesters, onkruidbestrijding of maaien van het gazon. Het groenafval wordt zo veel mogelijk ter plaatse gecomposteerd. Voor de uitvoering betaal je 7 euro per klusjesman per uur. Tegen een bijkomende betaling kan je het afval ook naar het recyclagepark laten brengen.

Vier ooievaars brachten woensdag de buurtbewoners bij het station in Schulen tot een hoge staat van opwinding, toen ze neerstreken op de gsm-mast. Wellicht zijn het jonge vogels die op zoek zijn naar een broedplaats. De vogels werden opgemerkt omstreeks 20 uur, in de nabijheid van het station van Schulen. Twee gingen er op de gsm-mast zitten. Een derde ging bij de spoorweg op een paal balanceren en de vierde koos een schoorsteen van een huis uit. Een dag later waren de vogels overigens al gaan vliegen, en vond half Schulen het jammer dat ze het olijke viertal hadden gemist. Wie de ooievaars had willen zien, moest de afgelopen weken in het Schulensbroek zijn, weet een medewerker van Natuurpunt, te melden. Het waren er zes, zegt hij. De jongste jaren merkt men steeds vaker ooievaars op in de buurt. Niet alleen ooievaars, overigens, het zit vol zeldzame vogels in het Schulensbroek, dat zich steeds meer ontwikkeld tot een uniek broedgebied.

Als Halenaar kun je tot 28 juli deelnemen aan de wedstrijd “Kringlooptuinieren” van de milieudienst van de stad. Daarvoor moet je een aantal eenvoudige vragen over milieuvriendelijk omgaan met groen en afval oplossen. De formulieren met de vragen vind je aan de speciale infostand aan de toegang van het stadhuis. Jongeren tot 16 jaar kunnen een kunstwerkje rond het thema indienen. De beste twee inzendingen worden bekroond. Info: tel. 013/61.81.24, duurzaamheidsambtenaar@ halen.be.

Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek onderzocht het visbestand op het Schulensmeer. Met fuiken en elektrovisserij vingen ze twintig vissoorten. Alle gegevens worden in een databank gestopt en zijn binnenkort te lezen op http://vis.milieuinfo.be. Wetenschappelijk attaché Hugo Verreycken zegt dat men de visbestanden in Vlaanderen onderzoekt en probeert om de evoluties in soorten en aantallen te beschrijven. Samen met enkele medewerkers werden er zoveel mogelijk vissen met fuiken en gelijkstroom gevangen. In een straal van een meter worden de vissen bedwelmd door stroom. Alle resultaten werden nog niet verwerkt, maar opvallend is dat de Europese meerval het duidelijk goed doet in het Schulens meer. Men trof er ook de bittervoorn aan, een zeldzame, beschermde vissoort. Er is een sterke achteruitgang van de niet-inheemse bruine Amerikaanse dwergmeerval. De niet-inheemse blauwbandgrondel trof men er niet aan in 1988. Sinds 1999 is deze soort zeer sterk aanwezig en ook het palingbestand op het Schulensmeer is zeer groot, besluit Hugo Verreycken.

Het hoofdgebouw van de politie van de zone West-Limburg aan de Guldensporenlaan in Herk-de-Stad krijgt een nieuwe vleugel van 300 vierkante meter met drie verdiepingen. Die is nodig om de toename van personeel en opdrachten op te vangen. De nieuwe vleugel wordt aan de kant van de Sint-Martinuszalen opgetrokken. Er komen extra verhoorlokalen, een ruimte voor inbeslaggenomen materiaal en een lokaal voor minderjarige daders en daders van intrafamiliaal geweld. De werken starten einde dit jaar en duren ongeveer een jaar.

De vervanging van de Halense burgemeester Neven door eerste schepen Van Roelen zit er sinds woensdag 16 juli op. Neven herstelt van een medische ingreep. Mogelijk neemt hij zelf zijn taak voorzichtig weer op. Anders is het aan tweede schepen Hoebrekx om hem tijdelijk nog te vervangen.

Na veertig jaar hangt er weer een groot waterrad aan de Kleen Meulen in Schalbroek. Eind augustus wil molenaar in spe Fernand Vanderaerden opnieuw graan malen. De restauratie van het molenhuis heeft 400.000 euro gekost. Eeuwenlang draaiden aan de Kleen Meulen op de linkeroever het rad voor de olieslagmolen, op de rechteroever het wiel van de graanmolen. In 1994 werd de watermolen geklasseerd, in 2003 werd de restauratie van het molengebouw voltooid. Daarna moest op de Mangelbeek een omleiding gegraven worden. Drie jaar geleden werden er nieuwe molenstenen geplaatst en vorige week is het vier ton wegende reuzenrad uit gietijzer en staal geïnstalleerd. Voor de restauratie ontving men 80% subsidie. In april 2009 worden er de eerste molendagen georganiseerd samen met de gemeente Lummen.

In Lummen is het kruid geruimd dat welig groeide in de Mangelbeek. Een firma heeft er ook slibmetingen uitgevoerd over een afstand van ruim 4,3 km. Aan kasteel de Burg bevond zich een sliblaag van liefst een halve meter. Eind dit jaar wil de Vlaamse gemeenschap het slib ruimen. Het kruid, het slib en een te lage brug aan de Meeuwenstraat waren de oorzaak van heel wat overstromingen. Een speciale overloop aan De Kleen Meulen was voorzien op één overstroming in tien jaar tijd. Dat water raakt niet in het Schulensmeer en liefst 100 ha weide- en akkerland stonden onlangs blank. De landbouwgronden worden dan ineens een “wachtbekken”, met als gevolg veel schade voor de plaatselijke boeren en veel dieren die verdrinken. Na het ruimen van kruid én slib blijft hopelijk alleen nog het probleem van een te lage brug aan de Meeuwenstraat. Na elke felle regenbui stroomt het water over de brug. Een eventuele vernieuwing van de brug valt ten laste van de gemeente. Maar de Vlaamse gemeenschap wil misschien delen in de kosten. Ingenieur Michel Decat van de Vlaamse Milieumaatschappij wil voorlopig wachten om dat dossier te starten tot na de slibruiming eind 2008. Hij verwacht dat de problemen dan opgelost zullen zijn.

De politie West-Limburg heeft in één week tijd op 25 locaties snelheidsmetingen verricht. In totaal werden 2.556 voertuigen gecontroleerd en 262 overtredingen vastgesteld. Bij de controles in de Dikke Eikstraat in Lummen moesten twee bestuurders hun rijbewijs meteen inleveren. De snelste bestuurder haalde in deze zone 70 een snelheid van 128 km per uur. In de Grotestraat in Herk-de-Stad reden 34 van de 106 gecontroleerde bestuurders te snel.

Tijdens het ruimen van slib in de Demer is een helm van het Belgisch leger uit de periode van de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. De helm werd gevonden in het water tussen Schalbroek en Linkhout, waar volgens oudere Lummenaren sneuvelden op die plek geen soldaten tijdens de oorlog. Mogelijk is de helm afkomstig van een Belgische soldaat die in 1940 de spoorwegbrug over de Demer moest laten ontploffen na de inval van de Duitsers. De stalen helm is na een verblijf van meer dan zestig jaar in het water nog vrij goed bewaard.

Tot 28 juli  

Een Nederlandse tractor met hooiwagen heeft vrijdagvoormiddag rond 10 uur de bovenleiding geraakt van de spooroverweg in Linkhout. Het trein- en wegverkeer werd daardoor grondig verstoord. De hooiwagen was veel te hoog geladen. Eerst raakte de wagen een veiligheidsbord dat op een hoogte van meer dan vier meter aan kabels vasthing. Die kabel knapte af. Daarna raakte de hooiwagen een bovenleiding en ook het veiligheidsbord aan de andere kant van de spoorweg. Dit veroorzaakte een storing in de cabine naast de spoorweg en in die cabine ontstond brand. De schade zal allicht verhaald worden op de bestuurder van de tractor. Hij zal ook moeten opdraaien voor de treinen die vertraging opliepen. Dat wordt per trein en per minuut berekend, en het gaat hier om een drukke lijn. De treinen moesten stapvoets de overweg naderen, daarna even stoppen, en daarna mochten ze aan 5 km per uur doorrijden. Rond 14 uur waren de grootste problemen opgelost. De laatste herstellingen in de spoorwegcabine werden voor 16 uur uitgevoerd.

Zwemmen, zeilen, surfen, kajakken, roeien en strandrecreatie zijn verboden op het Schulensmeer. Net als vorig jaar geldt er een recreatieverbod, wegens een te hoge concentratie blauwalgen. Er mag alleen nog vanaf de oever gevist worden onder voorwaarden. Een onderzoek van een waterstaal heeft uitgewezen dat er meer dan 80 microgram blauwalgen per liter aanwezig was. Aan het bemalingsstation werd 42 microgram gemeten. De toegestane norm van 20 werd dus ver overschreden. Voor mensen is het vooral van belang geen vervuild water in te nemen via de mond. Grote concentraties kunnen een gevaar inhouden voor recreanten in of op het water. Zeker voor kleine kinderen is het water schadelijk. Alle recreatie is daarom verboden. Daarom zijn ook de gele vlaggen gehesen aan het pompgemaal, ’t Vloot en aan de Beekstraat. Aan de opslagplaats van de zeilboten hing een papier met de nodige uitleg. Als de situatie nog verslechtert, worden oranje vlaggen gehesen en dan mogen vissers ook geen lijntje meer uitwerpen. Blauwalgen of cyanobacteriën komen over de hele wereld voor, in zoet en zout water, maar niet in water met een sterke doorstroming. Veel soorten produceren zeer giftige toxines. Er wordt regelmatig sterfte gemeld van vee na het drinken van besmet water. Ook mensen kunnen er ziek van worden, overlijden is zeldzaam.

Herkse socio-culturele verenigingen krijgen vanaf september van de stad een forfaitaire subsidie berekend op basis van hun subsidies voor de drie jaren 2004-2005-2006. De cultuurraad van Herk-de-Stad kende de erkende verenigingen tot nu toe steun toe op basis van punten voor de activiteiten. Dat reglement dateerde echter al van 1986 en was verouderd, zegt schepen van Cultuur Danny Pauly. Verenigingen die hun activiteiten fors hebben uitgebreid kunnen met een gemotiveerde aanvraag hun subsidies op basis van de jongste twee werkjaren opnieuw laten berekenen. Nieuwe of oudere erkende verenigingen die nog geen steun hebben aangevraagd, krijgen een subsidie op basis van punten voor hun activiteiten. Voor commerciële activiteiten als modeshows en voor sportactiviteiten krijgen verenigingen geen punten.

Tijdens snelheidscontroles zijn vorig weekend 141 van de 1.056 gecontroleerden geflitst. Vijf rijbewijzen werden ingetrokken. Op de Kolenbergstraat in Halen reed bijna de helft van de bestuurders te snel. De snelste chauffeur overschreed de snelheidsbeperking van 50km/uur met 49 km/uur. In de Oudestraat in Herk-de-Stad reed de snelste bestuurder 91 per uur, het is daar een zone 70.

In Zelem is vorige week ingebroken in de kantine van een visvijver aan de Goerebroekstraat. De daders forceerden een slot en hebben vooral drank gestolen. Op een boerderij in de Sint-Ferdinandstraat in Lummen is woensdagochtend 400 liter mazout gestolen. De daders tapten de brandstof af uit vier tractoren die achter de boerderij stonden.

Momenteel wordt aan de Sportweg in Lummen een tennishal opgetrokken voor de Tennisclub Lummen, die al jaren kampt met een tekort aan binnentennisvelden. De hal van meer dan een miljoen euro moet tegen oktober klaar zijn. In de industriebouw komen vier tennisvelden. Om de hal van 78 bij 36 meter op tijd klaar te krijgen wordt er ook tijdens het bouwverlof verder gewerkt. De Tennisclub telt 530 leden, waarvan negentig procent uit Lummen zelf.