Tot 7 april  

In heel Limburg worden honderden verkeersborden geplaatst die alternatieve routes aangeven bij een calamiteit of ongeval. Als er op het grootste knooppunt van Limburg, het Lummense Klaverblad, een ongeval gebeurt, worden er vier routes opengesteld. Tijdens de grote herinrichting van het Klaverblad worden er nog eens andere omleidingen gebruikt. Als het verkeer op op het Klaverblad dichtslibt, kunnen dus vier alternatieve routes gebruikt worden. Deze zullen worden aangeduid met de letters F, G, L of P-route. Als er geen problemen zijn, worden de borden op de autosnelweg afgedekt. De vele andere borden langs onder meer de gewestwegen, blijven permanent zichtbaar.

Herkse senioren zijn welkom voor deelname aan de cursus Nordic walking vanaf morgen 8 april. Nordic walking is wandelen met twee speciale wandelstokken, waarbij je 90 procent van je spieren intensief gebruikt, terwijl de belasting van je gewrichten tot 30 procent minder dan bij een gewone wandeling bedraagt. De lessen door een erkende instructeur vinden plaats op 8, 11, 15, 18 en 22 april, telkens van 13.30 tot 15 uur aan het Schulensmeer. Bij voldoende interesse krijgt een tweede groep les van 15.30 tot 17 uur. Afspraak aan de cafetaria ‘t Vloot in Linkhout. Deelname: 25 euro (huren stokken inbegrepen). Info: dienstencentrum De Cirkel, 013/52.26.64, decirkel@herk-de-stad.be

In de Dellestraat op het industrieterrein Zolder-Lummen is maandagochtend rond 3.30 uur brand uitgebroken in de filterinstallatie van het zinkrecyclerend bedrijf Rezinal. Dergelijke branden komen in het bedrijf wel meer voor, maar omdat de vlammen dit keer te hoog uitsloegen, werd de brandweer van Heusden-Zolder opgeroepen. Het korps was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat twee filters van de installatie uitbrandden. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Omdat het vuur in de installatie bleef smeulen en heropflakkerde, bleven enkele brandweermannen maandag tot 17 uur ter plaatse. Bij de brand vielen geen gewonden.

Het project voor buitenschoolse kinderopvang (BKO) van Halen kan zijn dienst voortaan beter organiseren. Er zijn twee personeelsleden extra in dienst genomen: één voor het onderhoud van de drie opvangplaatsen en één voor administratieve ondersteuning van de projecten. De administratieve medewerker moet de BKO-verantwoordelijke bijstaan. De aanwerving is mogelijk met de steun van 15.000 euro van het PWA van Halen.

Enkele duizenden feestvierders zakten vorige week zaterdagavond af naar Lummen voor de Fermtentenfuif. En dat was maar een van de vele drukbezochte weekendactiviteiten in Limburg. Een honderdtal leden was vanaf dinsdag al in de weer met het opbouwen van de verwarmde tent. Zaterdagnamiddag werd er gestart met de Kleintentenfuif voor 350 kinderen en hun ouders. Om 20 uur was het de beurt aan de jeugd. Met de opbrengst van de fuif kopen de KSA en de Chiro van Lummen materiaal voor de verenigingen en worden de gebouwen onderhouden. Heel wat leden hebben de hele nacht doorgewerkt, want zondagavond moest alles opgeruimd zijn.

In het dossier rond de moord op Annick Van Uytsel uit Diest zijn speurders van de federale politie van Turnhout al maanden bezig met een misdaadanalyse. Het dossier wordt herlezen en er wordt een tijdslijn opgemaakt. De speurders zijn op zoek naar tegenstrijdigheden in de verklaringen en elementen die naar de dader kunnen leiden. De misdaadanalyse is nog volop aan de gang. Het is een ultieme poging om schot in het dossier te krijgen. Speurders van Leuven en Turnhout ontmoetten elkaar al eerder in dit dossier, toen ze een flauwe grappenmaker oppakten die de speurders op een dwaalspoor zette.

Op het lokale bedrijventerrein in de Meldertsestraat in Zelem is ruimte voor twee gebouwen met een maximumhoogte van 8 meter en een groene bufferzone als afscherming naar de woningen. Dat staat in het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan dat de gemeenteraad heeft goedgekeurd. Het gaat om het terrein aan de gebouwen van de voormalige bouwfirma Zeeuws langs de spoorlijn Hasselt-Diest. Het ontwerp-RUP spreekt van twee bedrijfsgebouwen waarin lokale bedrijven zich kunnen vestigen. Maximaal een derde van de oppervlakte van de bedrijfspanden mag als toonzaal worden ingericht. Bij de gebouwen is een conciërgewoning toegelaten. Tussen het bedrijventerrein en de Tuinwijkstraat erachter komt een bufferzone van 15 meter breed. Tot 15 mei kunt u de volledige plannen in het stadhuis inkijken. Bezwaren zijn tot die datum mogelijk.

Dieven hebben dinsdagavond geprobeerd om in te breken in een huis in de Dellestraat in Lummen. Ze kregen echter het slot niet geforceerd. Op de Steenweg in Berbroek werd vrijdag een aanhangwagen gestolen.

Het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn van Halen heeft woensdag een eerste activiteit voor niet-georganiseerde jongeren gehouden. Het is de start van een project samen met het stadsbestuur, dat de jongeren op deze manier zinvolle activiteiten wil aanbieden. Met gerichte initiatieven wil het CMGJ de deelname van de jongeren stimuleren.

Tot 14 april 

Vorige vrijdag organiseerde de gemeente Lummen in ontmoetingscentrum Oosterhof een gratis infoavond over de huiszwaluw. Lummen adopteerde vorig jaar deze bedreigde vogelsoort en wil zich inzetten voor deze vogelsoort. Op 17 maart zag de secretaris van Werkgroep Ekologie Lummen Guido Huygens al de eerste zwaluw die overwinterde in Afrika, terug in Lummen. Maar elk jaar daalt het aantal dat onder dakgoten van allerhande gebouwen een komvormig nest bouwt. Op de infoavond werd verteld wat Lummenaren zelf voor de huiszwaluw kunnen doen en hoe je zwaluwpoep op je terras kan vermijden.

De steden Borgloon, Herk-de-Stad, Landen, Sint-Truiden en Zoutleeuw voerden dit jaar voor het eerst samen promotie voor hun activiteiten voor de Erfgoeddag van gisteren. Dat gebeurde om de werking van de nieuwe Erfgoedcel van Sint-Truiden in de kijker te zetten. Deze editie van de Erfgoeddag stond in het teken van ‘Wordt Verwacht’. Herk-de-Stad koppelde dat thema aan de vijftigste verjaardag van het Sint-Ursulaziekenhuis, dat in 1958 onder meer met een kraamafdeling is gestart.

Vorige maandag vond in Lummen voor de eerste maal een herdenkingsplechtigheid plaats voor de bijna 300 burgers en militairen die tijdens verschillende missies na de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Op 7 april 1994 werden in Rwanda tien Belgische militairen op gruwelijke wijze vermoord. Om hen en de andere Belgen die tijdens missies stierven te herdenken zal op 7 april vanaf nu jaarlijks een plechtigheid plaatsvinden aan het standbeeld van de Lummense Vredessoldaat. De plechtigheid werd opgeluisterd door vaandeldragers en doedelzakspeler Marc Raus uit Westerlo en trompettist Peter Grommen. De Vredessoldaat is vermoedelijk het enige Belgische vredessymbool met de beeltenis van een soldaat. In totaal vonden 180 operaties plaats met bijna 70.000 militairen. Bijna 300 mensen verloren daarbij het leven.

De stad Halen kan werk maken van de verkoop van grond voor bedrijven op de nieuwe ambachtelijke zone aan de Stadsbeemd, vlakbij Halen-centrum. De gemeenteraad heeft de verkoopprijs van 30 euro per vierkante meter goedgekeurd. De uitbreiding komt binnen de hoek van de Stadsbeemd en de Kanonniersstraat. De totale oppervlakte bedraagt een kleine 4 hectare. De bedrijven moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is alleen industriële bedrijvigheid toegelaten, detailhandel dus niet. Een andere voorwaarde is dat binnen het jaar 60 procent van de bebouwbare oppervlakte op het perceel bebouwd moet zijn.

Op de Venusberg in Meldert heeft Natuurpunt met provinciale steun twee amfibiepoelen laten verbeteren. In het verleden is daar de zeldzame kamsalamander waargenomen. De werken passen in de terreinacties die in de Vallei van de Zwarte Beek uitgevoerd worden. De poelen werden in het verleden gegraven, maar door gebrek aan middelen werden de werken op één plaats niet afgewerkt. Eén poel werd vervuild door rioleringswater van huizen uit de buurt. De poel is uitgebreid, en met het materiaal dat vrijkwam, is een buffer aangelegd om de vervuilende instroom te blokkeren. Bij een tweede poel verhinderde de omliggende aarde voor een groot deel de inval van zonlicht. Dat licht is noodzakelijk om het poelwater op te warmen voor de amfibieën. De kunstmatige vorm is in een meer natuurlijk jasje gegoten, en de te steile randen zijn ook verdwenen. Nu zijn de poelen echt geschikt voor amfibieën, maar ook voor oevervegetaties en insecten zoals libellen. Door die aanpassingen werden ze niet alleen ecologisch interessanter, ze sluiten ook beter aan op het bestaande landschap.

In de nacht van maandag op dinsdag werd een auto opengebroken in de Dorpsstraat in Lummen. De daders sloegen een zijraam in om er met de gps vandoor te gaan. Ook in de Infanteriestraat werd op dezelfde wijze een gps uit een wagen gestolen. Dieven hebben de drankautomaat opengebroken op de parking van de Carrefour aan de Diestsestraat in Herk-de-Stad. Er werd geld en blikjes drank gestolen.

Bij controles op het dragen van de gordel heeft de lokale politie West-Limburg vorige dinsdag 9 pv’s opgesteld. Verder nog 2 pv’s voor het gsm’men achter het stuur en 6 waarschuwingen voor slecht leesbare nummerplaten. De controles vonden plaats op de Ringlaan in Lummen en op de Staatsbaan in Halen.

Tot 21 april  

Het stadsbestuur van Halen ontving gisteren de nieuwe inwoners van de stad. Bij het ontbijt vanaf 9.30 uur in sporthal De Koekoek werden beelden getoond van de activiteiten in Halen. De adviesraden en de politie stelden zich voor. Daarna konden de kinderen naar de kinderopvang en de volwassenen mochten met de bus mee voor een rondrit door Halen.

Er komen wel degelijk geluidsschermen als de nieuwe verkeerswisselaar E313-E314 in Lummen klaar is. Binnen de vijf jaar na de laatste grondwerken moeten de geluidsschermen er staan. Dit wordt als voorwaarde in de bouwvergunning opgenomen, bevestigt afdelingshoofd Gijs Moors van Wegen en Verkeer Limburg. Hij reageert hiermee op de vragen van omwonenden. Zowat 130 Lummenaren dienden een bezwaarschrift in tegen de omvorming van het klaverblad tot een verkeersturbine. Alle Lummenaren zijn er wel van overtuigd dat de verkeerswisselaar dringend moet heraangelegd worden. Toch vragen ze de nodige inspraak, zodat ook na het heraanleggen van het klaverblad de buurt leefbaar blijft. Er wordt gehoopt op een snelle infovergadering waarop Wegen en Verkeer de plannen toelicht. Burgemeester Luc Wouters steunt de Lummenaren. De nieuwe verkeerswisselaar wordt zoals bekend in verschillende fasen aangelegd. Dit jaar gaat men de eerste vier nieuwe bruggen bouwen. Zodra de bouwvergunning er is kan er begin mei al gestart worden. Voor deze werken zijn er nog geen onteigeningen nodig, In totaal wordt er voor de nieuwe turbine één huis onteigend en nog enkele stukjes van percelen grond. De procedure loopt en de betrokkenen worden tijdig gecontacteerd door het aankoopcomité.

Een patrouille van de politiezone Hageland heeft vorige week maandagnamiddag een duo met een gestolen auto klemgereden op het Dorpsplein in Kortenaken. Dat maakte het Leuvense parket dinsdag bekend. De politie had een melding gekregen van verdachte handelingen aan een frituur waar twee mannen oud ijzer aan het opladen waren. Toen de politie ter plaatse kwam, probeerden de twee nog weg te rijden, wat evenwel mislukte. De auto waarmee het tweetal zich verplaatste, bleek zondagavond gestolen in de Schoolstraat in Kortenaken. Een 36-jarige uit Halen en een 38-jarige Tienenaar werden gearresteerd voor de duur van het onderzoek. De Halenaar die de auto zou hebben gestolen, is onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De Tienenaar mocht na ondervraging weer naar huis.

Fuiven en bals mogen in Herk-de-Stad voortaan tot 4 uur in de ochtend duren, een uur langer dan tot nu toe. Dat staat in een nieuw reglement dat de gemeenteraad heeft goedgekeurd. In het fuifreglement van 2007 was het sluitingsuur nog vastgelegd op 3 uur. Maar in Halen en Lummen mogen fuiven nu al tot vier uur duren. Dit reglement brengt dus eenvormigheid in de hele zone. In jeugdhuis XL blijft het sluitingsuur wel op 3 uur behouden. Twaalf keer per jaar is daar toch een uitzondering mogelijk, maar die moet het schepencollege wel vooraf goedkeuren.

Op het industrieterrein van Webbekom is vorige week zondagavond ingebroken in drie vrachtwagens. Telkens sloegen de dieven een raam in. Ze stalen ondermeer cd’s en een navigatiesysteem. In de Hoogstraat in Schulen is ingebroken in een werfkeet. De daders zijn er weg met een hoeveelheid oud ijzer. In de Molemstraat in Lummen hebben dieven woensdag een partij aluminium gestolen. Even verderop in het tankstation op de Molemstraat, werd ’s nachts ingebroken. De daders zijn zonder buit gevlucht. En bij de politie is donderdag aangifte gedaan van een inbraak in een appartement in opbouw op de Meldertsebaan in Lummen. Dieven namen er wandtegels, een warmeluchtkanon, schakelaars en stopcontacten mee. De feiten werden woensdag ontdekt.

De politie heeft vorige week 3.563 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. Daarvan waren er 298 in overtreding. De politie flitste op 12 locaties. In één zone 70 reed een bestuurder 122 km per uur, met als gevolg dat zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken. Opvallend was de controle op de Grote Baan in Halen. Daar werd gecontroleerd tijdens de ochtendspits en geen enkele chauffeur reed daar te snel.

In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken in de werkplaatsen van de gemeente Lummen in de Sint-Jakobusstraat. De dieven, die hun slag goed hadden voorbereid, kwamen via de autosnelweg. De alarm- en telefooncentrale werd helemaal vernield zodat enkel het binnenalarm nog werkte. Ze namen 1000 euro cash mee, 535 euro aan maaltijdcheques, zware hamers, breekijzers en beitels. Opmerkelijk is dat het gewone alarm niet heeft gewerkt. De voorbije weken ging dat ’s nachts drie keer af. Er ging dan telkens dadelijk iemand ter plaatse maar er werd niets abnormaal vastgesteld. Blijkbaar hebben de dieven hun slag op die manier goed voorbereid.

Dertien Halense gezinnen nemen dit jaar deel aan de actie “Klimaatwijken” van de Bond Beter Leefmilieu. De actie daagt de deelnemers uit om in zes maanden 8 % te besparen. De twintig Halense gezinnen die vorig jaar aan de actie hebben deelgenomen, zijn tot een besparing van 18,83 % op hun energieverbruik gekomen. Gemiddeld bespaarden de gezinnen of groepen in Limburg bij de vorige actie 9,5 %.

De Kantonale Bouwmaatschappij van Beringen gaat 15 sociale woningen bouwen in de wijk Panoven in Loksbergen. De werken daarvoor starten nog deze maand. In de eerste fase worden wegen en riolering aangelegd. Deze werken gaan een viertal maanden duren. Daarna volgt de aanleg van de nutsvoorzieningen, zodat de bouw van de woningen op het einde van 2008 of begin volgend jaar zal starten. Het project moet medio 2010 klaar zijn.

Tot 28 april  

Halen vraagt bij de Vlaamse gemeenschap de erkenning van haar openbare bibliotheek aan. Dat heeft burgemeester Willy Neven bekend gemaakt. Halen is een van de weinige Limburgse gemeenten zonder erkende bieb. De stad beheert nochtans een bieb met uitleenposten in Halen-centrum en in de deelgemeenten Zelem en Loksbergen. De stad heeft tot nu toe geen erkenning aangevraagd, omdat ze niet aan de normen kon voldoen. Met de bouw van een polyvalent cultuurgebouw, met daarin een voorziene ruimte van 268 vierkante meter voor een bibliotheek, komt daarin verandering. De bouwwerken moeten wel nog starten. Aanvankelijk werd er gedacht dat men de erkenning pas met de nieuwe bibliotheek in werking kon aanvragen, maar dat is niet zo. Als de aanvraag goedgekeurd is, heeft Halen al vanaf volgend jaar recht op steun voor het personeel en voor de automatisering, anders pas vanaf 2010. Voor personeel bedraagt de steun 50.000 euro per jaar.

Archeoloog Ruben Willaert heeft vorige maandag gezocht naar sporen uit het Lummense verleden in de Burggrachtstraat. Volgens architect Davy Stroobants, ook lid van de heemkundekring, moeten daar de oudste sporen uit het Lummense verleden terug te vinden zijn. In de schaduw van de kerk werden een stuk van een oude gracht en een stukje muur uit ijzerzandsteen teruggevonden. Ook een wijwatervaatje en het voetje van een 300 à 400 jaar oud kelkglas kwamen tevoorschijn. Pendelaar Luc Minten vond een 18de eeuws koperen muntstuk van de prins-bisschop van Beieren. Volgens Davy Stroobants werd de middeleeuwse Lummense kerk in 1865 gesloopt. Allicht was de oude kerktoren een verdedigingstoren. Het laatste stuk verdedigingsmuur bevindt zich nog altijd tussen de woning van Frida Kimpen en zaal Altiora. Jammer dat niet het hele terrein mocht onderzocht worden. In de aangrenzende tuin zitten volgens pendelaar Luc Minten de sterkste punten.

Oppositiepartij Lumineus Lummen diende op de jongste gemeenteraad een bijkomend agendapunt in om een hoorzitting te organiseren over de werken aan het klaverblad. Voor de Lummenaren die het dossier gingen inkijken, waren er nog veel onduidelijkheden zei Stefan Coenen van Lumineus Lummen. Hij stelde dan ook voor dat de Lummenaren op een hoorzitting meer informatie moeten krijgen. Burgemeester Luc Wouters schetste de voorgeschiedenis en hij vertelde dat er ‘verplicht’ geluidsschermen zouden komen. En dat er op vraag van de gemeente de zone voor die schermen nog zal worden uitgebreid. Er zal slechts één woning worden onteigend, en de eigenaar zal gecontacteerd worden. De autosnelweg zal naast de Schutter-, Water- en Kortestraat niet verbreed worden en niemand wordt daar onteigend. En in verband met de dertigmeterzone zal iedereen zijn huidige bouwmogelijkheden kunnen behouden. Het Vlaams gewest is de bouwheer. Het is zijn taak om een hoorzitting te organiseren, zie de burgemeester nog. De meerderheid stemde daarna tegen het voorstel om een hoorzitting te organiseren.

De milieudienst van Herk-de-Stad is een onderzoek gestart naar een lozing van brandstof. De feiten werden maandag even voor 23 uur opgemerkt in de Paulusstraat in Berbroek. Bewoners merkten daar een doordringende geur op. In de beek bleek inderdaad sprake te zijn van een vervuiling. De brandweer damde de vervuiling in met speciale korrels om verspreiding te voorkomen.

Politie West-Limburg heeft vorige week twee Britten ingerekend die van plan waren om metalen te stelen bij bedrijven. De twee werden op de E314 in Zonhoven in hun bestelwagen klemgereden. Opmerkelijk: de arrestaties waren een gevolg van tips van bedrijven die aangesloten zijn op de elektronische Communicatie tussen Industrie en Politie. Een telefoontje van een bedrijf op het industrieterrein van Lummen lag aan de basis van het optreden van de politie. Het bedrijf meldde dat er twee verdachte personen zich hadden gemeld met de smoes dat ze op zoek waren naar metalen voor een goed doel. Het duo was blijkbaar op verkenning. De politie waarschuwde meteen via mail de aangesloten bedrijven. Eén bedrijf liet weten dat de Britten zich ook bij hen hadden aangediend. Politieploegen konden daarna de twee inrekenen op de E314. Ze reden in een bestelwagen waarin metalen lagen. Of die waren gestolen, moet het verdere onderzoek nog uitwijzen. De twee werden na verhoor vrijgelaten.

De minder-mobielencentrale (MMC) van het OCMW van Halen is dringend op zoek naar vrijwillige chauffeurs. De MMC biedt personen die zich niet zelf kunnen verplaatsen de mogelijkheid om daarvoor een beroep op een vrijwillige chauffeur te doen. Wie van de MMC gebruik wil maken, betaalt 7 euro lidgeld (3,5 euro voor de tweede helft van het jaar) en 0,25 euro per kilometer die de chauffeur aflegt. Het OCMW betaalt de omniumverzekering van de chauffeur. Info: OCMW, 013/46.15.17.

Voorlopig zijn er geen sluitende bewijzen dat het trio Roma-zigeuners dat afgelopen weekend in Sint-Truiden is gearresteerd na drie inbraken in Lummen, wel degelijk de bende is die bejaarden beroofde. De vrouwen hadden zich in een huis voorgedaan als mensen van Thuiszorg. En omdat de agenten in de beha’s van de vrouwen rohypnol en morfine vonden, werd al snel de link gelegd met de diefstallen bij bejaarden. De dievenbende die wordt gezocht had het vooral op bejaarden die alleen woonde gemunt. Ze doen zich voor als maatschappelijk werkster en bieden de bejaarden een tas koffie uit hun thermosfles aan. Daarin zit dan een slaapverwekkend middel zodat de dieven hun gang kunnen gaan. Het onderzoek wordt nog voortgezet.

De gemeente Halen wil het onkruid langs de openbare weg op een milieuvriendelijke manier wieden. Om dat werk tijdens de zomermaanden te doen, is de gemeente nu op zoek naar twee jobstudenten. Iedereen geboren in 1991 komt in aanmerking. De taak past in de optie van de stad om zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Kandidaturen voor 30 april aan het Schepencollege, Markt 14, 3545 Halen. Info: milieudienst, tel. 013/61.81.24, e-mail: milieudienst@halen.be.

Halen en Diest gaan samen een oversteekplaats aanleggen op het traject Gennepstraat in Halen en de Zelemsebaan in Diest. Dat gebeurt om de veiligheid voor fietsers te verhogen. Het bewuste traject wordt veel door jongeren gebruikt naar en van hun school in Diest. Langs die weg wordt momenteel op Halens grondgebied rechts van de richting naar Diest een fietspad in twee richtingen aangelegd. Aan de kant van Diest liggen al fietspaden, maar dan wel rechts van de weg in elke richting. De oversteekplaats komt er dus nog om de gescheiden fietspaden aan Diestse kant te laten aansluiten op het dubbele fietspad aan Halense zijde.

In Halen is in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een auto in de Spoorwegstraat. De daders namen een gps en een boormachine mee. Woensdagochtend rond 4u15 is een auto tegen de vangrail gebotst op de afrit van de E314 in Lummen. De wagen sloeg over de kop en de 29-jarige chauffeur uit Halen liep bij de klap zware verwondingen op.

De brandweer van Heusden-Zolder is vorige week zondagochtend opgeroepen voor een autobrand op de E313 in Lummen. Een auto had er vuur gevat na een aanrijding met een ree. Door de knal was de radiator oververhit geraakt met het gekende gevolg. Een ambulance van de dienst 100 in Hasselt passeerde toevallig en had het vuur geblust voor de brandweer aankwam.

Op 3 mei wordt in de Sint-Sulpitiuskerk in Diest een herdenkingsmis gehouden voor Annick van Uytsel. Die dag is het precies een jaar geleden dat het meisje uit Diest vermoord werd teruggevonden in het Albertkanaal in Lummen. De dienst zal geleid worden door de Diestse deken Felix Van Meerbergen, die vorig jaar ook voorging in de begrafenisplechtigheid. Het thema van de plechtigheid is “vliegen naar Annick”, om zo met gedachten en sympathie bij haar te zijn. Het wordt een herdenkingsmis die vooral door jongeren gekleurd zal worden.