Tot 7 januari 2008 

Vanaf vandaag zullen de Limburgse brandweerdiensten werken volgens het principe van de snelste adequate hulp. Dat betekent dat de brandweer die het snelste ter plaatse kan zijn met adequate middelen ook ter plaatse zal worden gestuurd, ongeacht of dit de territoriaal bevoegde brandweer is dan wel een naburige brandweerdienst. Door de toepassing van dit principe kan zowat 5 procent van de Limburgse bevolking sneller door de brandweer bediend worden. De Limburgse gouverneur Steve Stevaert liet de Limburgse burgemeesters per brief weten dat het principe van de snelste adequate hulp vanaf vandaag officieel van kracht wordt in de provincie. Het principe van de snelste adequate hulp heeft betrekking op dringende interventies zoals de bestrijding van brand, in geval van ontploffingen en het beschermen en redden van mensen in geval van nood. Bij het hulpcentrum 100 in Hasselt berekent een nieuw computersysteem welke brandweer het snelst kan tussenkomen bij een dringende oproep.

Smid Frits Thijs van Donk kan nu écht van het leven gaan genieten, want op 31 december heeft hij op 70-jarige leeftijd het ijzer definitief uit het vuur gehaald. In 1894 heeft Frits zijn grootvader het gebouw in Donk gekocht. Vanaf zijn twaalfde reed Frits al met de fiets naar Sint-Truiden en Diest om ijzer te halen. Vooral in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog kwam zijn vader handen te kort. Er was de heropbouw van het land, verbetering van de technieken in de landbouw, paarden beslaan en werk aan karrenwielen. Donk slaat hiermee een bladzijde om. Drie generaties Thijs zijn er als smid actief geweest.

Een brand heeft vorige week maandagochtend de privévleugel van het schilder- en decoratiebedrijf van Ivo Berden aan de Sint-Jorislaan in Schulen onbewoonbaar gemaakt. Niemand raakte gewond, maar de schade bedraagt enkele honderdduizenden euro’s. In de winkel is rook- en waterschade. De brandweer van Hasselt kwam met zeven interventievoertuigen, waaronder een ladderwagen, en enkele commandovoertuigen van de voorpost in Herk-de-Stad ter plaatse. In totaal werd een 25-tal manschappen ingezet. De politie van de zone West-Limburg zette de Sint-Jorislaan af. Naast het bestrijden van de brand ging de aandacht van de brandweer ook meteen naar het vrijwaren van de winkel om verder onheil als gevolg van de aanwezigheid van de ontplofbare producten daar te voorkomen. Omdat het woongedeelte goed afgesloten was, bleef de brand tot daar beperkt. De vlammen hebben zich wel meteen een weg naar boven gezocht. De brand is in de zithoek ontstaan. De oorzaak is vermoedelijk een kortsluiting. Het huis is niet meer bewoonbaar. De brandweer schat de schade op minstens 200.000 euro.

De volgende jaren komen er in Vlaanderen dertien overstromingsgebieden bij om de wateroverlast in dorpen en steden tegen te houden. Ondermeer in Halen worden dergelijke waterbuffers gepland. Alles past in de bekkenbeheersplannen waarvoor de Vlaamse regering vermoedelijk deze maand nog groen licht zal geven. Ook de vallei van Herk en Mombeek heeft steeds vaker met waterproblemen te maken. Dit wordt veroorzaakt door veranderingen in bodemgebruik, schaalvergroting van het landschap en snellere afvoer van het water. Er waren de laatste jaren problemen in bijna alle bebouwde zones in de Herkvallei. Na een studie staan intussen een aantal ingrepen op het programma die ook op natuurvlak een meerwaarde moeten opleveren. In Halen is er een nieuw overstromingsgebied gepland stroomopwaarts van Halen, tussen de Zepstraat en de Rotemse molen. Aan de Zepstraat komt er een knijpstructuur om het waterpeil te regelen. De geplande overstromingsgebieden op de Herk in Stevoort en Wellen voorzien in een extra opvangcapaciteit tijdens piekmomenten van meer dan een miljoen m³ water. Voor de gebieden aan de Mombeek is er nog verder studiewerk nodig.

In Lummen hebben vandalen een dumper gezet op de viering van het oude naar het nieuwe jaar. Narke, de mascotte van de drie Lummense carnavalsverenigingen, werd helemaal vernield. Een vuilnisbak naast de kiosk werd in brand gestoken, en er werd schuim gespoten op het gemeentehuis en het borstbeeld van kunstschilder Charles Wellens. De voorzitter van de carnavalsvereniging De Leegdrinkers, Mario Vrancken, hoopt dat een beveiligingscamera alles gefilmd heeft. Ze geven de daders een week de tijd om hen te contacteren. Zij willen alleen dat ze de kosten voor een nieuw beeldje betalen.

De erfgoedcommissie van Herk-de-Stad gaat op het kerkhof van Berbroek een inventaris maken van de waardevolle graven die een plaats moeten krijgen in het park, dat in de plaats van het kerkhof zal komen. In functie daarvan wil de stad het behoud van alle graven tot 11 november dit jaar. De meerderheid van sp.a-Spirit en Open VLD wil het kerkhof aan de kerk van Berbroek omvormen tot een park. De laatste begraving gebeurde er in 1972. Om de huidige toestand zo lang mogelijk te bewaren, vraagt de stad dat de familieleden van overledenen geen grafmonumenten verwijderen voor 11 november.

Het OCMW van Herk-de-Stad start met een steunpunt Mantelzorg. Dat moet hulp en antwoord bieden aan mantelzorgers, dat zijn personen die thuis een hulpbehoevende senior verzorgen. Het steunpunt wordt opgericht omdat de taak van mantelverzorger steeds meer tijd in beslag neemt. Dat gaat vaak ten koste van de vrije tijd van de verzorger, die het op termijn dan misschien niet meer ziet zitten. De sociale dienst van het OCMW gaat nu eerst een behoeftenonderzoek doen om eventuele tekorten in de dienstverlening aan het licht te brengen, die het OCMW dan kan invullen. De resultaten worden op een infovergadering aan alle belangstellenden voorgesteld. Info: 013/35.10.11.

Herk-de-Stad telt nu bijna dubbel zo veel 65-plussers als twintig jaar geleden. In 1985 woonden in Herk-de-Stad 947 personen van 65 jaar en ouder. Dat aantal is het afgelopen jaar gestegen tot 1.761. Het aantal jongeren tot 18 jaar daalde in die periode van 2.727 naar 2.455.

Tot 14 januari 2008 

Het stadsbestuur van Halen gaat voor 260.000 euro werken uitvoeren voor de uitbreiding van het industrieterrein Stadsbeemd vlakbij Halen-centrum. De gemeenteraad heeft het dossier daarvoor goedgekeurd. Stadsbeemd wordt met 2,5 ha uitgebreid. De uitbreiding komt binnen de hoek van de Stadsbeemd en de Kanonniersstraat. De uitbreiding is nodig om bedrijven die elders in Halen, soms zonevreemd, zitten nieuwe kansen te geven. Er komt een toegangsweg met riolering en er wordt ook een groene buffer aangelegd om de hinder voor de buurtbewoners te beperken. Om bij hevige regenval overtollig water op te vangen komt er een opvangbekken. Daarnaast wordt ook een permanente poel aangelegd. Dat is handig in geval van brand, zegt schepen Erik Vanroelen.

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 52-jarige man uit Herk-De-Stad en een 31-jarige man uit het Nederlandse Oosterhout veroordeeld tot elk een effectieve celstraf van 3 jaar en een geldboete van 55.000 euro omdat ze cannabisplantages opzetten. De rechtbank heeft de onmiddellijke aanhouding van de Nederlander bevolen. Op vraag van de man uit Herk-De-Stad en de Nederlander installeerden drie anderen de plantages: een 78-jarige man uit Geetbets en een veertiger uit Zutendaal kregen elk zes maanden cel en 16.500 euro boete. Een 43-jarige Lummenaar werd veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en 5.500 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Tussen januari 2004 en einde oktober 2005 waren er plantages in Herk-De-Stad, Zutendaal, Geetbets en Lummen. In december 2004 kwam de politie erachter dat de man uit Herk-De-Stad zich vermoedelijk op grote schaal bezighield met het kweken van cannabis. In september 2005 volgde een huiszoeking in de woning van de 78-jarige man en in zijn hotel in Geetbets. In de kelder van het hotel werden twee plantages aangetroffen. Een derde was in aanbouw. De elektriciteit werd illegaal afgetapt. De bejaarde man zei dat hij de loods verhuurde aan een Nederlander, die hem had verzekerd dat de gekweekte planten niet illegaal waren. De man uit Zutendaal gaf toe dat hij wegens financiële moeilijkheden gestart was met de exploitatie van een cannabisplantage van 5.500 planten in zijn woning. Ook bij de Lummenaar vond de politie bij een huiszoeking restanten van een plantage.

Een tentoonstelling in het weekend van 27 april, vier expo’s tijdens de kermis op 14 september, een orgelconcert in de gerestaureerde kerk en de uitgave van een boek. Dat zijn de speerpunten van de viering van 700 jaar Berbroek dit jaar. Zeven eeuwen geleden werd de parochie Berbroek onafhankelijk van Donk. De kerk staat dan ook centraal in de viering van het jubileum. In het weekend van 27 april wordt er in de kerk een tentoonstelling gehouden met werk van Dries Vanwijnbergen in het teken van het Lourdesjaar. Het gaat om 50 tekeningen over het mirakel en de diepere zin ervan. Tijdens de kermis worden vier tentoonstellingen opgezet. De kerkgeschiedenis en de kunstschatten komen in de kerk aan bod, het onderwijs vroeger en nu met speciale aandacht voor de Zusters van de Christelijke Scholen in de school, de historiek van het jeugdverenigingsleven in de jeugdlokalen en Berbroek en zijn verenigingsleven in de parochiezaal. De datum van het orgelconcert ligt nog niet vast, de afsluitdatum van het feestjaar wel: 13 december. Dan wordt er een kerstmarkt gehouden en een kerstwandeling. Ondertussen wordt ook aan een boek gewerkt.

Lummenaar Ivo Dekoning heeft zijn boek ‘Het Literaire Landje Lummen’ uitgegeven in eigen beheer. Alles begon in 1988 met het noteren van de Lummenaren die bedrijvig waren op het vlak van de literatuur. Twee decennia later brengt hij een vlot leesbaar bibliografisch overzicht en een bloemlezing met heel wat nieuwigheden. Lummenaar Ivo Dekoning, die al 17 jaar in de Leuvense bibliotheek werkt, werd vorig jaar opnieuw gebeten door de Lummense microbe. In twee weken tijd had hij zowat 70 % van zijn boek klaar over twaalf schrijvers van zijn eigen gemeente. Het vlot leesbare boek bevat naast het deel over de schrijvers ook nog een tweede luik over Lummen in de literatuur. Het telt 110 pagina’s en is verlucht met een 50-tal zwart-wit illustraties. Zelfs echte Lummenaren zullen heel wat nieuwigheden ontdekken. Het boek is te koop voor 14,95 euro bij de schrijver en in de twee Lummense dagbladwinkels.

Het aantal personeelsleden van het OCMW van Herk-de-Stad is van 110 op 1 januari 2007 gedaald tot 90 op 1 januari dit jaar. Dat is een daling met meer dan 18 procent, Dat heeft burgemeester Paul Buekers bekendgemaakt. De daling heeft te maken met het beëindigen van een aantal projecten, legt de burgemeester uit. Het aantal personeelsleden van de stad is met 117 hetzelfde gebleven.

Het stadsbestuur van Halen is erg ontstemd over de nieuwe regeling van de brandbestrijding. Die zegt dat de voorpost in Herk-de-Stad van de brandweer van Hasselt voortaan voor Halen verantwoordelijk is. Wij vallen echter al jaren onder de brandweer van Diest, die ook veel beter is uitgerust dan de uitsluitend met vrijwilligers bemande voorpost in Herk-de-Stad, beklemtoont burgemeester Willy Neven. Sinds 7 januari geldt de nieuwe regeling dat het meest nabije brandweerkorps voor een interventie wordt uitgerust. Volgens de computerberekening van Binnenlandse Zaken is dat de voorpost van Herk-de-Stad. Om een brand adequaat te bestrijden, moeten de spuitgasten binnen de 12 minuten na de oproep ter plaatse zijn. De voorpost in Herk-de-Stad is wel door vrijwilligers bemand. Die moeten dus eerst nog naar de kazerne voor ze kunnen uitrukken. De burgemeester vraagt zich dan ook af of die binnen de twaalf minuten in Halen kunnen zijn. Volgens de Halense burgemeester is de voorpost in Herk-de-Stad ook niet uitgerust voor het werk in Halen. De waterproblematiek in Halen is genoeg bekend. Het korps van Diest heeft de uitrusting daarvoor aangepast en ervaring daarin opgebouwd. Bovendien is in Diest zopas nog een nieuwe kazerne gebouwd. Gek genoeg heeft de brandweer van Hasselt bij de ingang van de nieuwe regeling gevraagd dat de brandweer van Diest bij een oproep voor Halen ook daarvoor zou uitrukken. Burgemeester Jan Laurys van Diest, ook Vlaams parlementslid, zit op dezelfde golflengte. Hij gaat de zaak zeker nog in Brussel aankaarten.

Het kruispunt vande Koningin Astridlaan, dat is een deel van de ring rond Diest, met de Sint-jansstraat en de Vervoortstraat wordt heringericht. De werken daarvoor zijn vorige week gestart. De Astridlaan verbindt de Hasseltsepoort met de Omer Vanaudenhovelaan aan het recreatiedomein Halve Maan. Op het kruispunt komen veel voetgangers en fietsers, ondermeer jongeren op weg naar en van de scholen in de buurt. Daarom worden de oversteekplaatsen van de ring veiliger gemaakt. In het midden komt er een berm, zodat het oversteken in twee fasen kan gebeuren. De werken zullen tot halt juni duren.

In Herk-de-Stad zijn het afgelopen jaar 142 kinderen geboren. Dat is een record. Het zijn er 21 meer dan in 2006, 32 meer dan in 2005, 23 meer dan in 2004, en 36 meer dan in 2003. De jongens waren met 72 net iets talrijker dan de meisjes. Ook de Herkse politici hebben hun steentje bijgedragen: schepen Gert Vandersmissen en oppositieraadslid Michel Laenen werden in 2007 voor het eerst vader, allebei van een dochtertje.

Tijdens een controle in de politiezone West-Limburg zijn donderdag 31 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest. Eén bestuurder blies daarbij positief. Daarnaast werden 12 waarschuwingen uitgeschreven. Een vrachtwagenchauffeur kreeg een boete van 1.200 euro voor het overschrijden van de rij- en rusttijden, drie weggebruikers kregen een boete voor het niet dragen van de gordel.

Tot 21 januari 2008 

Het Schulensbroek krijgt zeven wandelroutes. Het gaat om een project van Regionaal Landschap Haspengouw/Voeren en de provincie waarvan de aanleg onlangs gestart is. Er wordt onder meer een eeuwenoude haagtechniek gebruikt in functie van het educatieve karakter van het project. Het Schulensbroek telt heel wat waardevolle planten en dieren. De aanleg van zeven wandelpaden moet bezoekers in goede banen leiden. Aan het natuureducatief centrum ‘t Vloot in Linkhout zullen vier wandelingen van respectievelijk 2, 5, 7 en 11 km vertrekken. Alle tochten lopen langs het Schulensmeer of over de dijk van het binnenbekken van het Schulensbroek. Aan de oude kerktoren van Schulen komt het vertrekpunt voor drie tochten van 5, 6 en 11 km. Door de plaatsing van 110 meter haag in de buurt van de Beerbosstraat in Schulen wil men de natuur daar meer kansen geven. Voorts gaat een sociale werkplaats picknickplaatsen in eikenhout aanleggen, komen er wegwijzers en ook twee vogelkijkers. De opbrengst van het gebruik daarvan gaat naar de natuur. Over de dijken komen er houten trappen en in de omheining rond de schapengraasweiden klapdeurtjes. De opening is voor einde juni voorzien.

Bij het bedrijf Aquacare in Herk-de-Stad, actief op het vlak van waterbehandeling en drinkwaterapparaten, is de groep van aandeelhouders uitgekocht door de bestaande partners, zijnde gedelegeerd bestuurder Jean Paul Van Kerkhoven van Aquacare en Luc Chantraine van HaLuTec. Zij bezitten nu honderd procent van het aandelenkapitaal van Aquacare, zo heeft het bedrijf vorige week laten weten. Aquacare wijst er op dat de herschikking van de aandeelhoudersstructuur geen gevolgen heeft voor de continuïteit van de onderneming. Om welke bedragen het gaat is niet genoemd.

Donderdagochtend hebben dieven een ondergrondse mazouttank in Lummen-centrum leeggepompt. Dat gebeurde achter het snoepwinkeltje aan het Gemeenteplein. De bewoners hebben niets gehoord en ook de buren niet. De tank ligt achter de woning. Om hun slag te slaan zijn de dieven waarschijnlijk met een of meerdere tonnen tot op de binnenkoer gereden. Geen tankwagen waarschijnlijk, want dat hadden ze zeker gehoord. De andere buren van de bank zijn ‘s nachts wel een kijkje komen nemen. Daar hadden de dieven eerst de kabel van de lamp doorgeknipt. Daardoor waren om 1.53 uur de bankcomputers uitgevallen. De bank is op een centrale aangesloten en het alarm is afgegaan. Met twee personen zijn ze dadelijk alles komen controleren. Vreemd genoeg hebben ze verder niets opgemerkt. De dieven zijn dus daarna teruggekeerd. Een meting wees uit dat er nog amper 25 cm mazout in de ton zat. In de tuin hebben ze ook nog ruim 50 liter mazout uit de tractor gestolen.

Gemeenteraadslid Bart Raskin van Nieuw is dinsdag na een slepende ziekte overleden. In de legislatuur van 1995 tot 2000 was hij schepen van Herk-de-Stad. Sinds 2000 zetelde hij als raadslid, eerst voor Nieuw, na de laatste verkiezingen voor de kartellijst CD&V/Nieuw. Bij de verkiezingen van oktober 2006 was hij nog samen met Bart Gruyters van CD&V boegbeeld van de nieuwe kartellijst CD&V/Nieuw. Hij werd 47 jaar. De uitvaart vond vorige zaterdag plaats.

Halenaar André Vanmechelen volgt zichzelf op als voorzitter van de regio West-Limburg van CD&V. Bij de verkiezing haalde hij het in twee rondes van de twee andere kandidaten. In de tweede ronde moest hij het opnemen tegen Dirk Claes uit Heusden-Zolder. De 51-jarige André Vanmechelen oefent de functie al uit van 2004.

Ian Van Dahl, de danceformatie rond de Linkhoutse zangeres Annemie Coenen, stopt ermee. Coenen gaat solo verder onder de naam Annagrace. De eerste single van Annemie Coenen onder haar nieuwe pseudoniem zou in april of mei in de winkels moeten liggen. Ian Van Dahl is één van ’s lands meest succesvolle danceformaties, die vooral in het buitenland op veel bijval kon rekenen. De Limburgse groep, die in 2000 werd opgericht, stond op nummer één in Scandinavië, Hongarije, Finland, Colombia en Rusland. Verder hadden ze vier toptienhits in de britse hitparade en wonnen ze ook verschillende internationale dance-awards.

De web-site van de politiezone West-Limburg is het afgelopen jaar door 9.732 surfers bezocht. Dat zijn er 38,8 % meer dan in 2006. Om de bezoekers nog beter te informeren, wil de politiezone de website dit jaar in een nieuw kleedje steken. Info: www.politiewestlimburg.be

Herk-de-Stad trekt 75.000 euro uit voor een audit van het eigen personeel en dat van het OCMW. Dat is de helft meer dan het bedrag van 50.000 euro wat eerst in de begroting was gepland. De gemeenteraad heeft de verhoging met een begrotingswijziging goedgekeurd. De stad telt nu 117 personeelsleden, het OCMW 110. Het studiebureau moet eerst een inventaris van de taken en de daaraan verbonden kosten opmaken. In functie daarvan moet nagegaan worden of die taken efficiënt worden uitgevoerd.

De inwoners van Lummen wachten al jaren op een degelijke bibliotheek. Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie beloofde burgemeester Luc Wouters dat er werk van zou gemaakt worden. Samen met het schepencollege legt hij nu een voorstel op tafel om de bibliotheek in te planten op het Charles Wellensplein. Tussen het gemeenteplein en de Dorpsstraat kan namelijk een gebouw opgetrokken worden van 1.000 vierkante meter. De huidige bibliotheek is nauwelijks 400 m2 groot. Er is duidelijk nood aan een nieuwe bieb en voor een gemeente met 14.000 inwoners is de norm ook 1.000 m2. De budgetten zijn in de begroting voorzien en in 2009 kan er gebouwd worden en een jaar later moet de nieuwe bieb de deuren openen.

Tot 28 januari 2008  

De Hagelandstraat, die de Halense deelgemeente Loksbergen met Bekkevoort en Waanrode verbindt, krijgt nieuwe riolering en, waar mogelijk, ook fiets- en voetpaden. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Het gevaarlijke kruispunt met de Oude Leuvensebaan en de Gebrandhofstraat wordt heringericht. Nieuwe fietspaden en voetpaden komen er alleen waar het praktisch haalbaar is. Ze moeten de veiligheid verhogen. De uitvoering is voorzien voor de periode 2009-2010.

De zowat 70 werknemers bij Sabca Limburg in Lummen kwamen vrijdagmorgen naar het bedrijf, maar zijn daarna weer allemaal naar huis gekeerd. Er lag namelijk nog geen datum voor een verzoeningsvergadering vast, met als gevolg dat de gesprekken over de verhoging van de koopkracht en de verlaging van de werkdruk ten vroegste vanaf deze week opgestart kunnen worden. Bij Sabca Limburg brak donderdag een spontane staking uit. Gesprekken tussen directie en vakbonden leverde geen resultaat op. De directie van Sabca Limburg schakelde hierop bij hoogdringendheid een sociaal bemiddelaar in. Het is tegenwoordig niet gemakkelijk om een afspraak met een sociaal bemiddelaar vast te leggen. Zijn agenda zit in deze sociaal onrustige tijden overvol, zo luidt het in vakbondskringen. Sabca Limburg produceert vliegtuig- en raketonderdelen. Sabca heeft nog vestigingen in Brussel en Gosselies.

In Herk-de-Stad stapt de 66-jarige voormalig schepen Louis Vanuytrecht, opnieuw in de politiek. De CD&V ‘er volgt gemeenteraadslid Bart Raskin op, die op dinsdag 15 januari overleed. Louis Vanuytrecht was van 2001 tot 2004 schepen. Voordien was hij vele jaren gemeenteraadslid.

Michel Vanhoyland kwam tijdens de Lummense gemeenteraad met een opmerkelijk idee. Iedereen zit wel eens opgescheept met oude rekeninguittreksels en andere documenten met gegevens die niet voor anderen zijn bestemd. Naar het containerpark brengen en ze in een container gooien is daarom meestal niet aan de orde. Deze papieren belanden dus vaak in een kachel, allesbrander of vuilniszak. Daarom stelde Michel Vanhoyland voor dat de gemeente een papierversnipperaar aankoopt voor het containerpark. Het gaat slechts om een kleine investering, en het milieu kan er alleen maar wel bij varen stelt Vanhoyland. Prachtig idee, vond men op de publieksbanken, waar men al direct voorstelde om het in alle containerparken in heel Limburg te lanceren.

De informatieverstrekking van de gemeentelijke diensten van Lummen, aan de zelfstandige ondernemers worden uitgebreid en verbeterd. Daarom komt er een digitaal ondernemers-loket. In de nieuw uit te werken gemeentelijke website zullen een aantal webpagina’s en een database-systeem raadpleegbaar worden. Op die manier wil men gunstige randvoorwaarden creëren voor het ondernemerschap in Lummen. Dankzij het subsidiereglement kernversterking wordt het project voor 50 % gesubsidieerd door de provincie.

De voorpost in Herk-de-Stad van de brandweer van Hasselt wordt niet bevoegd voor Halen. Dat blijft zoals vroeger, de brandweer van Diest. Maar de voorpost van Herk zal wel naar dat deel van Halen worden uitgestuurd waar de voorpost als snelste of meest adequate korps kan tussenkomen. De Halense burgemeester vreest namelijk dat de hulpverlening vanuit Herk-de-Stad te kort zal schieten, omdat de voorpost met vrijwilligers wordt bemand en omdat de uitrusting te beperkt zou zijn. Volgens de Halense burgemeester zou de voorpost ook moeten tussenkomen bij oproepen in Loksbergen op de grens met Bekkevoort, maar volgens de Herkse brandweerlui zal het computerprogramma Herk daarvoor niet als meest adequate korps opgeven. Bijvoorbeeld wanneer er vanuit Halen een oproep komt en de brandweer van Diest bijvoorbeeld net in Molenstede met een interventie bezig zou zijn. Dat Diest goedkoper is dan Hasselt met zijn voorpost in Herk-de-Stad vinden de brandweerlui geen argument. Geld mag geen rol spelen zeggen zij.

De werking van de brandweer op het eigen grondgebied kost de inwoner van Herk-de-Stad 20,58 euro. Dat blijkt uit de steun van de stad voor brandbestrijding. Die bedraagt voor 2006 ruim 244.000 euro. Herk-de-Stad telt een voorpost van de brandweer van Hasselt. Het bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners en het kadastraal inkomen van de stad. Het totaal gaat voor de tweede keer op rij naar beneden. In 2005 bedroegen de kosten 255.105 euro, in 2004 273.229 euro. Ten opzichte van tien jaar geleden zijn de kosten met 61 procent toegenomen.

Herk-de-Stad krijgt opnieuw een kinder-OCMW-raad. De kinder-OCMW-raad van Herk-de-Stad werd in januari 2006 als primeur voor Vlaanderen opgericht. Hij kreeg negen leden, precies even veel als de raad van de volwassenen. De aandacht van deze kinderen gaat naar sociale projecten, zoals Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, en het centrum voor asielzoekers in Bevingen. Vrijdag 15 februari om 18 uur in gemeenschapscentrum De Markthallen worden de nieuwe afgevaardigden officieel aangesteld.

Vorige week zaterdag is op een bouwwerf op de Steenweg in Herk-de-Stad een diefstal vastgesteld. Dieven namer er 18 balken van een stelling mee. In de Bosheidestraat in Genenbos zijn dieven weggereden met een bulldozer. Aan een pompinstallatie van Aquafin aan de Europaweg in Lummen zijn een metalen deksel en een werfkast verdwenen. De daders knipten de omheining door. In de Tichelstraat in Schulen is ingebroken in een huis. De daders stalen er geld, manchetknopen, en een digitaal fototoestel. Even verderop, in de Stapstraat, is via een keukenraam ingebroken. Daar verdwenen een Ipod en het spaargeld van de kinderen.

Als senior in Halen kan je je nu al inschrijven voor de cursus “Internet voor beginners”, die de seniorendienst van de stad dit voorjaar opnieuw organiseert. Het gaat om een reeks van acht lessen met aanvang op woensdag 6 februari. De lessen vinden plaats in het computerlokaal van de gemeenteschool in Zelem. Er is slechts plaats voor 16 personen. Info en inschrijving: 013/61.81.20

Elf bewoners van Herk-de-Stad kunnen niet op de riolering aansluiten. Ze moeten zelf een installatie voor de zuivering van het afvalwater van de eigen woning aanleggen. Een en ander blijkt uit het zoneringsplan dat de gemeenteraad heeft goedgekeurd. In een eerder, eerste plan, werden 49 woningen voor individuele waterzuivering geregistreerd. Negentien onder hen tekenden bezwaar aan, en zijn nu bereid om op eigen grond, of via aanpalende percelen een verbinding met de riolering te maken. In een nieuwe inventaris komt men nu uit op 11 woningen. Het gaat om vier huizen in Herk-centrum, drie in Schulen, twee in Schakkebroek, en telkens één in Berbroek en Donk. Zij mogen wel steun verwachten van de intercommunale Infrax. Hun eigen bijdrage zal daardoor beperkt blijven tot de som die je in Herk-de-Stad voor een aansluiting op de riolering moet betalen.

In de Sint-lambertuskerk van Zelem werden vorige zaterdag het nieuwe altaar en twee nieuwe lezenaars geplaatst. In september en oktober vorig jaar werd de Sint-Lambertus kerk geschilderd en bij dat nieuwe interieur passen het nieuwe altaar en de twee nieuwe lezenaars, zegt pastoor Frans Hermans. Bisschop Patrick Hoogmartens kwam ze gisteren zondag om half tien, tijdens een speciale mis, inwijden.

Bij snelheidscontroles in de politiezone West-Limburg zijn 200 van de 1.977 gecontroleerden geverbaliseerd. Dat is 1 op de tien. In Lummen in de Industriestraat en in de Sint-Ferdinandstraatwaar 50 per uur is toegelaten, was het overtredingspercentage zelfs 25%. In Herk-de-Stad, in de Pikkeleerstraat lag dit op 20%.

Voor de fusie tussen de ziekenhuizen Salvator / Sint-Ursula enerzijds en het Virga-Jesseziekenhuis anderzijds voorziet men niet langer 2012 als datum, maar wel 2009 als “zweepdatum”. Dat heeft Frans Weekers, die in oktober vorig jaar als medisch direkteur voor die fusie in dienst trad, vorige vrijdag gezegd bij de officiële start van het feestjaar voor 50 jaar Sint-Ursula in Herk-de-Stad. Tegen Pasen wil men het fusieplan naar Vlaams minister Vanackere doorsturen. Binnen de fusie wordt het Sint-Ursulaziekenhuis als revalidatiecentrum verder uitgebouwd.

De omgeving van de vrije school van Halen-centrum wordt heringericht. Het stadsbestuur heeft daarvoor een voorontwerp laten opstellen. Na de uitbreiding van de vrije school met een nieuwe vleugel heeft die een nieuwe hoofdingang gekregen. Die ligt wel aan de drukke Diestsesteenweg, die in de buurt van de school bovendien nog eens kruist met de Fonteinstraat. De parkeerzone aan de instelling zal worden hertekend. Zo komt er ondermeer een “Kiss and ride” zone. Nu verhinderen de paaltjes het gemakkelijk manoeuvreren. Na de herinrichting zal je er niet meer achteruit hoeven te rijden om een parkeerplaats te verlaten.