Tot maandag 4 mei 2009 

Voor de uitbreiding van de KMO-zone Stadsbeemd met 2,5 ha is een aanpassing van de waterleiding nodig. De stad Halen trekt daarvoor 56.300 euro uit.

De bestuurder van een bestelwagen is woensdag rond 10.15 uur gewond geraakt toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde aan de lichten aan de Hasseltsesteenweg in Herk-de-Stad. De 27-jarige chauffeur uit Heusden-Zolder werd overgebracht naar het ziekenhuis van Diest.

Het stadsbestuur van Halen heeft plannen om het parkeerterrein aan sportcentrum De Koekoek aan de Sportlaan uit te breiden. De stad heeft voor de werken 100.000 euro in de begroting ingeschreven. Met de bouw van het nieuwe cultuurcomplex met bibliotheek bestaat er nood aan extra parkeerruimte, zegt schepen van Openbare Werken Erik Van Roelen. In eerste instantie wordt er gedacht aan het doortrekken van de bestaande parkeerzone voor de sporthal tot bij de ingang van het nieuwe cultuurcomplex. Toch zullen de werken worden bekeken in het geheel van de Sportlaan.

De atletiekpiste rond het voetbalveld in sportcentrum De Koekoek in Halen-centrum krijgt een opknapbeurt om de afwatering te verbeteren. Het stadsbestuur heeft daarvoor 12.500 euro in de begroting ingeschreven. In Halen is een afdeling van de atletiekclub Daring Club Leuven Atletiek actief. Die organiseert op de atletiekpiste ook Start to Run, dat beginnende lopers de kans biedt om in tien weken 5 km te leren lopen.

Om de dienstverlening in Herk-de-Stad te verbeteren investeert de stad 80.000 euro in het informaticanetwerk van de eigen diensten. Er komen 15 nieuwe computers.

Maandagavond rond 21.15 uur is een groot gaslek ontstaan aan de Sportlaan in Halen. De geur was volgens de buurtbewoners tot enkele straten verder merkbaar. Het lek bevond zich tussen het OCMW en de sporthal. Vermoedelijk ging het om een leidingbreuk. Infrax en de brandweer kwamen ter plaatse om het lek te dichten.

In Halen komt er een enquête over het cultuurbeleid. Alle belangstellenden kunnen de enquête invullen die peilt naar de wensen op cultureel gebied in Halen. Het enquêteformulier kan je downloaden van de website van de stad. De antwoorden zijn een leidraad voor het cultuurbeleid 2010-2013.

De Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad krijgt gescheiden riolering voor de aparte afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater. De gemeenteraad heeft het dossier van 1,87 miljoen euro goedgekeurd. De buizen voor de afvoer van hemelwater komen onder het fietspad of in het verlengde van de bestaande grachten, zegt schepen van Openbare Werken Mark Vanleeuw. De grachten worden ook aangepast, onder meer met de aanleg van stuwen. Die houden het water tegen, zodat het ter plaatse in de bodem kan trekken in plaats van snel te worden afgevoerd met het risico op overlast elders. De werken starten in augustus. De stad maakt van de rioleringswerken gebruik om de leidingen voor elektriciteit en kabeltelevisie ondergronds te leggen. Rioolnetbeheerder Infrax betaalt 1,25 miljoen, de stad 31.000 euro.

De gemeenteschool van Halen blijft dit jaar aandacht besteden aan het onderricht van veilig gedrag in het verkeer. Dat heeft burgemeester Willy Neven geantwoord aan oppositieraadslid Jos Wouters van Groen! Die heeft vastgesteld dat in de begroting van 2009 geen bedrag voor verkeerseducatie is ingeschreven, terwijl in 2008 nog 1.730 euro was voorzien. Vorig jaar ging het om een uitzonderlijk project waarvoor we ook subsidies kregen, zei de burgemeester. Hij voegde daar aan toe dat dit jaar de normale verkeerseducatie samen met de politie zal worden geprogrammeerd.

Tot maandag 11 mei 2009  

Het Limburgse bedrijf Kaasbrik, gespecialiseerd in de verpakking en versnijding van kaas, gaat anderhalf miljoen euro investeren in een derde rasplijn voor zijn vestiging in Halen. Met de investering is een extra tewerkstelling van vijf personen gemoeid. De voorbije jaren heeft het bedrijf zich toegelegd op het raspen van kaas. De geplande uitbreiding is nodig in functie van de aanhoudende groei zeggen de zaakvoerders. In totaal investeerde Kaasbrik de voorbije vijf jaar ruim 4 miljoen euro. Kaasbrik levert vooral aan grootverbruikers. De helft van de productie wordt geëxporteerd, vooral naar landen als Portugal, Frankrijk en Spanje. In eigen land gebruikt een grote meerderheid van de pizzeria’s mozzarella van Kaasbrik. Het bedrijf verwerkt ruim 70 ton mozzarella per week. In de loop van dit jaar wordt ook de opslagruimte vergroot en volgen er ook nog een aantal ecologische investeringen. In totaal heeft Kaasbrik nu 28 mensen in dienst, goed voor een omzet van 19 miljoen euro. Sinds 2004 is de werkgelegenheid verdubbeld.

Drieduizend wandelaars hebben vorige week zondag deelgenomen aan een tocht ten voordele van het project “Annick voor Kenya”. Het initiatief ging uit van de ouders van Annick Van Uytsel. Annick werd twee jaar geleden vermoord en droomde ervan kinderen in een derdewereldland te helpen. De opbrengst van de tocht gaat naar de bouw van een waterpomp in het Keniaanse dorp Mteza.

De stad Halen en de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn geraken het niet eens over de inplanting van een centrale opstapplaats als knooppunt van verschillende lijnen. De Lijn is voorstander van de inrichting van zo’n centraal punt op de Markt in Halen. De stad ziet dat liever op het Raubrandplein. Met de historische gebouwen in de buurt is een vergunning voor een centrale busstopplaats op de Markt haast onmogelijk, ook al omdat daar weinig ruimte beschikbaar is, zegt burgemeester Willy Neven. Hij vindt dat het vlakbij gelegen Raubrandplein zich veel beter leent voor een concentratie van bussen. Halen wil ook een betere busverbinding tussen Halen-centrum en de deelgemeente Zelem.

Enkele inbrekers hebben woensdagavond rond 23.15 uur beschadigingen aangebracht aan een huis in de Molemstraat in Lummen, met het doel om in te breken. Toen een van de bewoners naar beneden kwam, zijn de vier daders gevlucht.

De vzw Rock Herk van het gelijknamige festival in Herk-de-Stad werkt dit jaar voor het eerst samen met de Provinciale Hogeschool Limburg voor de samenstelling van een infokrant als aanloop naar het festival. Tien studenten van het tweede jaar marketing zijn gestart met de voorbereiding van de krant, vorig jaar een uitgave van twaalf pagina’s op A3-formaat. In de krant komen interviews met artiesten en andere betrokkenen, cartoons, een prijsvraag en advertenties.

Het stadsbestuur van Halen wil een parkeerterrein aanleggen op de hoek van de Bloemendaalstraat en de ring voor doorgaand verkeer rond het centrum van Halen. De stad heeft voor het project 40.000 euro euro in de begroting ingeschreven. Jos wouters van Groen vindt de aanleg van een parkeerterrein op deze hoek geen goed idee. De geparkeerde auto’s gaan de zichtbaarheid van en voor fietsers op deze plaats beperken zegt hij. Schepen van Openbare Werken Erik Van Roelen ziet het dan weer helemaal anders. Hij stelt dat de heraanleg van deze hoek de fietsers net meer bescherming zal bieden.

De dienst voor Toerisme biedt een nieuwe kaart van het fietsroutenetwerk Limburg aan in het Oosterhof in Lummen. Voor de fietsers zijn er ook kaarten van de Limburgse Kempen, Limburgs rivierenland, de Kastelenroute, de Melkwegroute en de Populierenroute. Wandelaars vinden er een topografische wandelkaart van Lummen, Natuurreservaten Laren, Natuurreservaten Zelem.

Het Vlaams gewest gaat samen met Halen, Herk-de-Stad en Lummen een inventaris opmaken van alle verkeersborden op het grondgebied van deze drie gemeenten, die tegelijk ook de politiezone West-Limburg vormen. De drie lokale besturen sluiten daarvoor een amenwerkingsovereenkomst af met het gewest. Alle borden worden geregistreerd. De inventaris moet een functionelere plaatsing en een efficiënter beheer van de verkeersborden mogelijk maken.

De Hasseltse strafrechter heeft een 30-jarige inwoner van Mettekoven bij Heers bij verstek veroordeeld tot een boete van 1.100 euro omdat hij vier honden had verwaarloosd. Bovendien kreeg de man levenslang verbod opgelegd om nog dieren te houden. De inbeslaggenomen dieren zijn verbeurd verklaard. De kosten voor de opvang ervan zal de beklaagde moeten betalen. De feiten werden in juni 2008 vastgesteld in Lummen, waar de honden achtergelaten waren in een garage. De dieren beschikten niet over voedsel en water en hadden onvoldoende bewegingsruimte. De vloer was niet gereinigd. Toen de honden bevrijd werden uit hun hachelijke toestand, reageerden ze angstig en agressief.

De stad Halen kan in de gemeenteschool in Zelem een aantal extra leerkrachten in dienst nemen. Op basis van het leerlingenaantal op 1 februari en het personeelsbestand van 15 april komen in de school meer dan 100 lesuren vacant. Voor 69 uren gaat het om een gewone onderwijstaak, onder meer als gevolg van het einde van de loopbaan van twee personeelsleden. Daarnaast gaat het om 15 uren in kleuteronderwijs, 10 voor lichamelijke opleiding en 10 voor protestantse godsdienst. Verder ook nog gedeeltelijke functies voor een zorgcoördinator en een ict-verantwoordelijke.

Vrijdag- en zaterdagnacht werd de E314 ter hoogte van het Klaverblad in Lummen ‘s nachts afgesloten. Dat was nodig om de bekistingen weg te nemen van twee nieuwe bruggen. Er was een omleiding op het Klaverblad zelf. Wegen en Verkeer Limburg vormt het Klaverblad om tot een conflictvrije en vlotte verkeersturbine. Die werken gebeuren stapsgewijs en duren nog tot 2012. Op dit moment zijn er twee nieuwe bruggen klaar die boven de E314 in de nieuwe turbine komen. Ze zijn boven hun pijlers gebouwd om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken. Vorig weekend werd ook de ondersteuning verwijderd, zodat de bruggen konden zakken tot op hun juiste hoogte.

Halen gaat de politie van de zone West-Limburg vragen om streng tegen sluikstorten op te treden. Dat heeft burgemeester Willy Neven geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Guy Mertens. Die heeft in de buurt van zijn woonplaats in de gracht vrachten gras en ander groenafval aangetroffen. Sluikstorten is streng verboden. Vuilnis in de gracht achterlaten versterkt de hinder in de waterafvoer en werkt wateroverlast in de hand, zegt de burgemeester.

De politie ontdekte op 2 september vorig jaar twee wietplantages in Koersel en Lummen. De eerste werd onderhouden door een 41-jarige vrouw. Haar 42-jarige echtgenoot bekommerde zich om de tweede. Het koppel was een tijdlang uit elkaar geweest, onder meer door financiële problemen. De vrouw was in Koersel gaan wonen, terwijl de man in de echtelijke woonst in Lummen bleef. Toen de politie zich in Koersel aandiende, bleek de plantage al gedeeltelijk ontmanteld. In Lummen was de plantage nog actief. Beide plantages zouden elk twee oogsten hebben opgeleverd. Het echtpaar, dat inmiddels weer verenigd is, stond vorige week terecht voor de Hasseltse strafrechter. De strafrechter heeft zich tegelijk streng maar ook mild getoond: hij veroordeelde de vrouw tot een celstraf van 18 maanden, de man tot 15 maanden cel. Bovendien zouden ze elk ook nog de minimumboete van 5.500 euro moeten betalen, ware het niet dat de rechter zowel de celstraffen als de boetes met uitstel uitsprak. Het paar gaat dus niet de gevangenis in. Wat het koppel nog wel moet afdokken is het zogenaamde ‘vermogensvoordeel’, de winst die de vier oogsten opleverden en die geraamd wordt op 20.000 euro. Dat bedrag is verbeurd verklaard.

De vzw Dierenvrienden van Sint-Truiden gaat voortaan in Halen wilde katten opvangen en steriliseren. De stad sluit daarvoor een overeenkomst met deze vereniging. Wie een wilde kat opmerkt, moet de milieudienst van de stad verwittigen. Die schakelt dan vzw Dierenvrienden in. De castratie van een kater kost 15 euro en de sterilisatie van een zwangere kattin 40 euro. Een gewone sterilisatie kost bij vzw Dierenvrienden 35 euro. De prijs voor de euthanasie van een dier bedraagt 10 euro.

Tot maandag 18 mei 2009  

Fietsers kunnen voortaan op de Markt van Herk-de-Stad makkelijker hun tweewieler achterlaten.
De stad heeft daarvoor fietsbeugels laten plaatsen evenwijdig met de lange gevel aan de noordzijde van de Sint-Martinuskerk. De fietsbeugels zijn stevig in de bodem verankerd. In totaal is er plaats voor 50 fietsen.

De riolering en het wegdek van de Sint-Ferdinandstraat werden vorig jaar vernieuwd.
Maar er kwamen klachten over het niveauverschil aan de rioleringsdeksels. Metingen toonden aan dat het niveauverschil bij 9 deksels groter dan 1 cm was. De aannemer heeft ze nu allemaal op hoogte gebracht.

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad gaat het probleem van de wateroverlast in de Molenstraat aanpakken.
De stad heeft 25.000 euro in de begroting van dit jaar ingeschreven. De Molenstraat kruist de gewestweg Hasselt-Diest in de buurt van de toegang van Herk-centrum. De straat kreeg de jongste zeven jaren elf keer met wateroverlast te maken. De stad wil daar nu een einde aan maken. De overstortconstructie aan de noordzijde van de gewestweg krijgt nu het hemelwater van zowel Herk-centrum als van het industrieterrein Daelemveld te verwerken. Dat zorgt bij hevige regenval voor piekdebieten die de installatie niet aankan. Daarom gaat men nu het water van het industrieterrein apart naar de waterloop de Herk leiden.

Halen beschikt over twee defibrillatoren voor snelle hulp aan personen met een hartstilstand.
De toestellen staan in sporthal De Kambergen in Zelem en in de sporthal in sportcentrum De Koekoek in Halen-centrum. Met een defibrillator kan iedereen hulp bieden aan een persoon die door een hartstilstand wordt getroffen. Het toestel vertelt zelf welke handelingen je als hulpverlener moet uitvoeren. Een hartaanval doet het hart trillen, zodat de bloedtoevoer en het zuurstoftransport wegvallen. Dat leidt na vier tot zes minuten tot onherstelbare schade van de hersencellen. In België worden jaarlijks zowat 10.000 personen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis getroffen. Slechts vijf tot tien procent overleeft de aanval.

Eind juni zal een auto met camera door de gemeente Lummen toeren en alle verkeersborden fotograferen.
Bedoeling is dat daarna de verkeersbordendatabank wordt bijgehouden. Om de databank actueel te houden wordt een gratis basispakket ter beschikking gesteld om wijzigingen aan te brengen.

Tim Haesevoets is de nieuwe voorzitter van de Rode-Kruisafdeling van Zelem.
Hij volgt Jef Vandenwijngaerden op, die de functie 17 jaren heeft bekleed. Tim Haesevoets is beroepshalve ook voor het Rode Kruis actief. Hij is standplaatscoördinator van de centrale ziekenwagendienst van de standplaats Dijleland.

Wie in Halen pasfoto's nodig heeft voor zijn identiteitskaart of voor zijn internationale reispas kan daarvoor terecht in het stadhuis.
In de toegangshal staat een automaat waar je op eigen houtje foto's kan laten maken. Voor vijf foto's betaal je vijf euro.

De chauffeurs in de politiezone West-Limburg houden zich beter aan de maximumsnelheid.
Zo heeft de politie in 2008 6.210 snelheidsovertredingen vastgesteld, dat waren er 3.000 minder dan in 2007. Om het verkeersveiligheidsbeleid nog efficiënter te maken, is de politie gestart met een grondige analyse van de verkeersdrukte. De ervaring leert nu al dat Herk drie zeer onveilige trajecten telt: de gewestweg Hasselt-Diest over de volledige lengte op het grondgebied van Herk-de-Stad, het centrum van de deelgemeente Herk-de-Stad en ook de Amandinaweg.

In Herk-de-Stad moeten fruittelers met hagelkanonnen jaarlijks in een logboek verslag uitbrengen aan het stadsbestuur.
Dat stelt een aanvulling op het reglement dat vorige maand was goedgekeurd. De aanvulling werd goedgekeurd zonder meerderheidspartij Open Vld die, precies om dit punt, was opgestapt. Vorige maand besliste de gemeenteraad, ook al na onenigheid, dat hagelkanonnen tot op 400 meter van huizen in de buurt mogen staan of tot op 250 meter, als het geluidsniveau in die huizen niet meer dan 70 dB bedraagt. In de aanvulling op het reglement stelde oppositiepartij Nieuw voor dat fruittelers jaarlijks nauwkeurig het gebruik van hun hagelkanonnen aan het schepencollege rapporteren. De landbouwers moeten ook de gemeente en de inwoners informeren. Dit is louter politieke stemmingmakerij, zei fractieleider Johan Bogaert van Open Vld, de rapportering was vorige maand al vastgelegd en de bevolking informeren is sowieso een taak van het stadsbestuur. stelde hij. Het reglement is ook helemaal niet werkbaar, voegde schepen van Leefmilieu Gert Vandersmissen er nog aan toe. In afwezigheid van de Open Vld-fractie keurde de raad de aanvullingen goed.

In de voormalige jongensschool aan de Ketelstraat in Lummen opent op 1 september de nieuwe Freinetschool de deuren.
De directeur wil er van start gaan met een kleuterklas, een graadsklas van het eerste en tweede leerjaar en eventueel een graadsklas van het derde en vierde leerjaar. Van de drie leegstaande blokken van de vroegere Sint-Jozefsschool zullen alleen het gebouw aan de straatzijde gebruikt worden. De gebouwen hebben zowat tien jaar leeggestaan. Op 1 oktober moeten er 36 leerlingen ingeschreven zijn, en men wil met 12 leerlingen per leerjaar bewust kiezen om een kleine school te blijven. Op 19 mei en 4 juni is er om 20 uur een infoavond in de harmoniezaal aan de Kerkstraat 27. Info: 0497/55.11.04 en www.wondere-wereld.be

Vorig weekend werd aan het Klaverblad in Lummen de bekisting van twee nieuwe bruggen met elk een lengte van 103 meter verwijderd.
Alles verliep vlekkeloos en er was geen verkeershinder. Naast Belgen waren er ook Nederlanders én Duitsers twee nachten aan het werk. Omdat de werklui twee keer dezelfde klus moesten klaren en de tweede nacht de bekisting ook beter loskwam, zat men ook voor op het voorziene werkschema. Nu alle stellingen en de bekisting weg zijn, zie je twee identieke, mooie, slanke bruggen. Ze kosten 2 miljoen euro per stuk en werden 65 cm hoger gebouwd. Woensdag liet men ze centimeter per centimeter zakken tot op de geplande hoogte. Een brug is goed voor 4.500 ton. Op elke brug komen een rijvak, een pechstrook en vangrails. Begin augustus start de volgende fase met de bouw van nog eens twee bruggen. Omdat de diameter van het nieuwe complex 50 meter groter wordt dan het huidige Klaverblad moesten er gronden onteigend worden. Die onteigeningen zijn praktisch rond. De nieuwe verkeersturbine moet in 2012 klaar zijn.

Tot maandag 25 mei 2009  

Het kerkhof rond de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Berbroek wordt als park heringericht. De gemeenteraad heeft het bestek van 155.000 euro daarvoor goedgekeurd. Het kerkhof telt meer dan honderd graven, maar de laatste begraving dateert er al van 1972. Sindsdien worden overledenen op het nieuwe kerkhof aan de Grotestraat ter aarde besteld. Omdat een aantal graven op het oude kerkhof niet geregeld onderhouden werden, verkeren ze in slechte staat. Een rondvraag bij de nabestaanden van de overledenen leerde dat de families van 70 overledenen het graf van hun familielid willen behouden. Voor de overige graven komt er links voor de kerk een grote zuil met de namen van deze personen. Samen met de heraanleg van het kerkhof wil de stad ook de afvoer van het regenwater van het dak van de kerk verbeteren. Er komt ook nieuwe verlichting die de kerk functioneler in de kijker moet zetten en de omgeving rond de kerk veiliger moet maken. Door de herinrichting gaan aan de achterzijde van de kerk een tiental parkeerplaatsen verloren. De stad zoekt daarvoor een oplossing, net als voor een fietsenstalling.

Aan het ontmoetingscentrum Oosterhof in Lummen komt een nieuwe vrijetijdswinkel tussen het oude en nieuwe gebouw. Daarvoor wordt 120.000 euro uitgetrokken. De kostprijs voor het binnenschrijnwerk wordt geraamd op ruim 40.000 euro. Het dak en de gevels van het oude gedeelte worden ook gerenoveerd voor 184.000 euro.

In Herk-de-Stad is dinsdag Karel Vandersmissen overleden. Hij zou op 26 mei 51 jaar worden. Hij is goed bekend als uitbater van de tweede generatie in de familiezaak in optiek, horloges en juwelen die op de Markt in Herk-de-Stad is gevestigd.

Vorige week zaterdag waren 2.000 mensen naar de Markt van Halen afgezakt voor de tweede editie van het rockfestival Springtime. Ze konden er elf groepen of artiesten, onder meer Jasper Erkens en Paul Michiels op het hoofdpodium aan het werk horen en ook uit de bol gaan op het pittige draaiwerk van tien dj's vanop het tweede podium. Het festival sloot af met een indrukwekkend vuurwerk en de performance van de Zweedse dj Ida Engberg.

Het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek van Lummen-centrum is niet goedgekeurd. Volgens schepen Guy Vaes zijn er alleen aanpassingen gedaan voor 2009 en niet voor de volgende jaren. Dat is niet conform het advies van het bisdom en het eerder goedgekeurde meerjarenplan. In 2013 zullen de vijf Lummense kerkfabrieken een toelage krijgen van 250.000 euro. Michel Vanhoyland vroeg zich af of er gezocht werd om de hoge exploitatiekosten naar beneden te krijgen. Guy Vaes repliceerde dat de kerkfabrieken eigendommen verkopen als ze willen investeren. In Genenbos is de pastorij verkocht om herstellingswerken uit te voeren in parochiezaal Eikenbos. In Meldert wordt de aanleg van de parking aan De Kalen Dries en de aankoop van een orgel gedragen door de verkoop van grond. Twee agendapunten van Lumineus Lummen werden door de meerderheid van tafel geveegd. In verband met heel wat openbare werken de komende jaren, vindt de partihj dat de communicatie naar de bevolking beter moet verlopen, en stelde daarom voor om een werkgroep te starten. De meerderheid vond dat echter niet nodig. Ook het oprichten van een werkgroep over het parkeerbeleid vond de meerderheid niet nodig.

De onderzoeksrechter in Hasselt heeft een 37-jarige Lummenaar aangehouden, nadat die maandag tijdens een achtervolging twee Hasseltse politiemannen aanreed. De dertiger zit nu in de cel wegens gewapende weerspannigheid. Een verkeersagent op een scooter ging maandag op de Kuringersteenweg in Hasselt naast de Volvo van de Lummenaar rijden. Bij een controle vorige week had dezelfde agent meerdere tekortkomingen aan het voertuig vastgesteld. Hij deed de chauffeur teken dat hij moest stoppen. De man reed echter tegen de agent aan en vluchtte richting autosnelweg. De agent raakte gewond aan de voet. Een andere agent op een zware motor zette de achtervolging in. Toen de auto in de Lummense Watermolenstraat stopte en de agent van zijn motor stapte, reed de chauffeur in volle vaart achterwaarts op de motor in. Die viel op de agent, die samen met zijn voertuig acht meter werd meegesleurd. De man liep meerdere beenbreuken op en kan lange tijd niet meer werken. De dolle chauffeur kon snel worden opgespoord en ingerekend.

Net als vorig jaar zijn de verlichtingpalen in het centrum van Herk-de-Stad verfraaid met bloemenkorven. Dat moet het centrum meer aantrekkelijk maken. Het gaat om de palen van de Markt en enkele aanpalende straten. De korven hangen ruim drie meter hoog, zodat ze weinig risico op vandalisme lopen.

Een groep van 25 Halense jongeren verbleef tot zondag in Zadar in Kroatië. De 16- tot 25-jarigen waren er met de jeugddienst van de stad op inleefreis. Ze bezochten er onder meer projecten voor de heropbouw van Kroatië na de oorlog in ex-Joegoslavië.

Vorige week zaterdagvoormiddag, omstreeks 11.25 uur, gebeurde er een ongeval tijdens het ophalen van papier en karton in de Lummense deelgemeente Meldert. Een jongeman, die achter op de vuilniswagen stond, kwam ten val en raakte gewond. Hij werd door enkele voorbijgangers verzorgd tot de hulpdiensten arriveerden. Hij werd met enkele schaafwonden en een bloedende hoofdwonde overgebracht naar het ziekenhuis.

Toerisme Midden-Limburg organiseert zondag 27 september samen met de toeristische diensten van Halen, Herk-de-Stad en Lummen het K4-sagenfestival. Op historische plaatsen beginnend met een K worden verhalen verteld: het Kanon van de Slag der Zilveren Helmen in Loksbergen, Klooster en Kapel van de zusters Ursulinen in Herk-de-Stad en de Kapel van de Beukenboom in Lummen. Info: www.toerismemiddenlimburg.be.

Na de fusie tussen de Nederlandse zuivelcoöperaties Friesland Foods en Campina, verandert de Lummense vestiging van Friesland Foods nog maar eens van naam: FrieslandCampina Professional. In de nieuwe constellatie wordt Lummen zelfs de Europese zetel van de afdeling “Professional” binnen de fusiegroep FrieslandCampina. Sinds de fusie mag FrieslandCampina zich de grootste zuivelcoöperatie ter wereld noemen, met een omzet van 9,5 miljard euro per jaar. Lummen krijgt een speciale stek binnen de groep. Vanuit Lummen worden alle Europese activiteiten rond producten voor professionals zoals voedingsbedrijven, bakkers, en horeca aangestuurd.

De technische dienst van Halen bestudeert een nieuw traject voor de aanleg van een Finse piste op domein Panoven in Loksbergen. De eerste omloop liep over de lager gelegen, maar vochtigere delen van het domein. Daarvoor zou een grote ophoging nodig zijn, wat de piste heel duur zou maken, zegt schepen van Openbare Werken Erik Van Roelen. Daarom bestudeert men nu een nieuw traject op de hogere zone van Panoven met daarbij de integratie van het bestaande pad. Het tweede traject is met zowat 500 meter wel wat korter. Voor de aanleg van de piste is in de begroting 50.000 euro ingeschreven.

In Lummen is vorige week een inbraak vastgesteld in een bedrijf in de Bosstraat op de industriezone Lindekensveld. De daders waren via de achterkant van het gebouw binnengedrongen en maakten er een machine buit. Uit de auto van een 32-jarige Lummenaar is een laptop en een reiskoffer gestolen. Onbekenden sloegen de achterruit van zijn wagen stuk en geraakten zo in de koffer. In de nacht van zondag op maandag hebben dieven bij een inbraak in de bibliotheek van Diest een reproductie van het schilderij “Het Laatste oordeel” gestolen. Het gaat om een foto van het originele doek uit de vijtiende eeuw, die wel in de kader van het oorspronkelijke werk werd opgehangen. Het gaat om een reproductie die vooral een emotionele waarde heeft.

De gewestweg Herk-de-Stad – Lummen wordt in het centrum van Schulen heraangelegd. De werken daarvoor starten begin juni. Het geheel zal in beton worden aangelegd met prints die klinkers simuleren. De werken gebeuren in twee fasen. Eerst komt het gedeelte tussen het kruispunt met de Sint-Jansstraat en de Sint-Jan-de-Doperkerk aan de beurt, daarna het stuk van aan de kerk tot aan de Kerkstraat. Zo blijft het kerkplein altijd bereikbaar. Doorgaand verkeer zal langs de Sint-Jorislaan worden omgeleid. De werken gaan een maand duren.

Twee ploegen van de brandweer van Heusden-Zolder hebben donderdag geholpen om een kalf te redden uit de Mangelbeek in lummen. De beek werd onlangs uitgediept en het slib dat op de dijken ligt zorgt voor een hoogteverschil van zowat drie meter. Na een achtervolging van enkele honderden meters werd het kalf aan de derde brug opgewacht met een lasso. Het dier had de keuze: ofwel in de lasso lopen, ofwel op eigen kracht op de dijk klauteren. Het dier koos na een modderbad van 40 minuten voor de laatste manier. Daarna werd het door de boer en z’n zoon terug naar de vertrouwde weide gebracht.

Alle senioren van Herk-de-Stad zijn welkom voor de cursus “defensief fietsen”. De reeks start met theorie op 27 mei om 9u30 in e Cirkel. Op 3 en 10 juni volgen de praktijklessen aan ’t Vloot aan het Schulensmeer. Info: De Cirkel, Diestsesteenweg 18, Herk-de-Stad. 013/52.26.64.