Tot maandag 6 april 2009 

In Herk-de-Stad is vorige week zondag kunstenaar Toon Thijs overleden. Hij zou woensdag 1 april, 61 jaar geworden zijn. Hij was tot in 2005 leerkracht talen in de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad. Die taak combineerde hij al jaren met zijn artistieke activiteit als beeldend kunstenaar, in de eerste plaats van keramiek. Het grote publiek kent hem vooral van zijn beelden van belangrijke Herkse figuren op openbare plaatsen. Naar aanleiding van haar heiligverklaring op 1 oktober 2000 creëerde hij een beeld van de Herkse zuster Amandina, dat nu aan de Veearts Strauvenlaan staat aan campus Amandina van de Sint-Martinusscholen. Op het kruispunt van de Sint-Maarten- en de Hofstraat staat een beeld van Sint-Maarten, in 1997 gecreëerd bij de herdenking van de 1600ste verjaardag van het overlijden van de patroonheilige van Herk-de-Stad. Zijn uitvaart vindt in familiekring plaats. Het grote publiek is welkom voor een viering als laatste hulde op woensdag 8 april om 19 uur in de Sint-Martinuskerk van Herk-centrum.

In de Graaf van Loonzaal in gemeenschapscentrum De Markthallen wordt een filmcamera aangebracht. Deze zaal is de grootste in het gemeenschapscentrum. Er vinden toneelvoorstellingen, concerten en andere podiumactiviteiten plaats. De camera is bestemd voor opnames van opvoeringen, zegt schepen van Cultuur Danny Pauly. Zo zijn opnames mogelijk om de voorstellingen te kunnen bewaren. Zo kan het gemeenschapscentrum ook inspelen op de vraag naar een dvd van een voorstelling. Het gemeenschapscentrum denkt in de eerste plaats aan opnames van voorstellingen van lokale verenigingen en van scholen. De camera zal vanuit de regiekamer te bedienen zijn. De aankoop wordt op 50.000 euro geraamd.

Dienstencentrum ’t Klavertje in Lummen heeft deze week voor het eerst zijn seniorenrestaurant geopend. Vanaf nu kunnen 55-plussers elke laatste dinsdag van de maand om 12 uur in het Oosterhof aanschuiven voor een driegangenmenu van 5 euro. Zo’n 60 senioren zijn op de eerste dag tomatensoep, gebraad met Lummense puree en erwten, en rijstpap met gouden lepeltjes gaan eten. Zo zegt André Vandebroek, de voorzitter van de Seniorenraad. Het was dan ook een gezellige drukte in zaal 2 van ontmoetingscentrum Oosterhof, temeer omdat men gerekend had op zowat 10 belangstellenden, het waren er liefst 60. ‘t Klavertje plant nog andere activiteiten. Zo gaat men in mei ook samenwerken met de bibliotheek. Vanaf dan worden luisterboeken gepromoot voor slechtzienden of mensen met reuma die niet meer kunnen bladeren in boeken. In juni gaat men voor de Lummense senioren het verkeersreglement opfrissen.

Bij de verkiezingen voor het Europese en het Vlaamse parlement op 7 juni worden de stembureaus in Herk-centrum voor het eerst ingericht in de sporthal van de gemeenschapsschool in de Dokter Vanweddingenlaan. Tot nog toe gebeurde dat in de klaslokalen van die school. Om de sportvloer te beschermen koopt de gemeente speciale matten aan. In de deelgemeente Schulen neemt de stad voor de verkiezingen voor het eerst de volledige sporthal in de Manestraat in gebruik.

Op het traject Stadsbeemd aan het gelijknamige bedrijventerrein moet je tot aan de start van het bouwverlof rekening houden met verkeershinder. Aanleiding zijn de werken voor de uitbreiding van het industrieterrein. Stadsbeemd verbindt het centrum van Halen met de Liebroekstraat tussen de gewestweg Hasselt-Diest en het centrum van de deelgemeente Loksbergen. Met de ligging naast het bedrijventerrein moet het traject dagelijks veel vervoer verwerken. Tot zondag 19 april is op het traject alleen plaatselijk vervoer toegelaten. Daarna wordt het traject voor de verbinding van de Stadsbeemd met de Singellaan in Halen-centrum afgesloten. De kmo-zone wordt met 2,5 ha uitgebreid binnen de hoek van de Stadsbeemd en de Kanonniersstraat. Tussen het nieuwe industrieterrein en de huizen aan de Kanonniersstraat komt een groene bufferzone.

Een gaatjesboorder heeft in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een huis in de Grotestraat in Berbroek. De dader kwam via een zijraam binnen en ging aan de haal met een aanzienlijke som geld en andere waardevolle spullen.Vorige week zaterdag zijn dieven binnengedrongen in een huis op de Dokter Vanderhoeydonckstraat in Lummen. De daders gooiden een raam in en hebben het hele huis overhoop gehaald. Er is ondermeer een fiets gestolen.

Een honderdtal Lummenaren kocht via de KWB 12.000 m² isolatie. Dat is goed voor ongeveer 2,5 voetbalvelden. In het verleden werd er door andere instanties ook al een samenaankoop georganiseerd voor zonnepanelen. Maar de samenaankoop van mazout slaat alles. In 26 jaar waren al 103 samenaankopen vanuit de ‘Wijkraad Nieuwstraat’ erg succesvol.

Een leerling van de gemeentelijke school Op Dreef in Zelem is enkele weken geleden besmet geraakt met hepatitis A, een vorm van geelzucht die gepaard gaat met misselijkheid en zware vermoeidheid. Samen met het CLB en de gezondheidsinspectie heeft de school daarop een brief gestuurd aan de ouders van alle leerlingen met het advies zich preventief te laten inenten. Voor de twee nodige vaccinaties en twee doktersbezoeken loopt dat al snel op tot ongeveer 80 euro per kind. De mutualiteiten betalen daarvan maar een klein gedeelte terug, zegt Ann De Middelaer, OCMW-raadslid voor Groen! in Halen. Zij stelde dan ook voor dat het OCMW zou tussenkomen in de kosten, om te voorkomen dat ouders met een lager inkomen minder makkelijk kiezen voor vaccinatie. En dat is goedgekeurd, de school gaat dan ook aan ouders van wie ze denkt dat ze het financieel moeilijk hebben zelf verwittigen. Daar zijn trouwens al de nodige maatregelen genomen om te verhinderen dat het virus zich verder zou verspreiden. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met het OCMW van Halen om een steunaanvraag in te dienen.

Een vierhonderdtal scholieren van de Sint-Martinusscholen zijn vrijdagmiddag boompjes gaan planten in Schulen. De actie past in de boomplantactie voor Kom op tegen Kanker, waarvoor Herk-de- Stad dit jaar Limburgse gaststad is. Zondag 22 maart werden op het terrein in Schulen al 11.000 boompjes aangeplant, maar op het terrein van 18 ha is in totaal ruimte voor 50.000 boompjes. Het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams gewest wil dit jaar al 25.000 exemplaren de grond in. In het kader van de actie hebben de Sint-Martinusscholen zich geëngageerd om in totaal 2.240 boompjes te financieren. Dat komt neer op 1 per leerling, aan 7 euro per boompje.

Zeventig zakken vol, dat is de balans van de opruimactie van zwerfvuil van de stad Halen. Zeven Halense verenigingen gingen op de invalswegen van de woonkernen van Halen op pad om vuilnis te verzamelen. Naast papier en plastic brachten ze ook blikjes, flesjes, brikverpakkingen en een jerrycan met vloeistof bij elkaar. Verder ook zelfs nog dakbedekkingsmateriaal en een voor- en een achterbumper van een auto.

Dezer dagen wordt de aansluiting van de Groenstraat met de Vandermarckestraat in Lummen vernieuwd. De Groenstraat is daarom voor alle verkeer afgesloten tussen de Vandermarckestraat en de Pater Jacobsstraat. Er is een omleiding via het Lindekensveld en de 6 Septemberstraat. Rond 10 april zullen de werken klaar zijn.

De kerk van Schakkebroek ,de geboorteplaats van de Heilige Amandina, is dit jaar precies een eeuw oud. Dat wordt in de deelgemeente met een aantal activiteiten gevierd. Zeven verenigingen en instanties hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Voorzitter van het comité is Bert Moyaers van Schakkebroek Primeert en de secretaris is pastoor Willekens. De viering vindt plaats tijdens drie weekends: 19-21 juni, het weekend van 15 augustus en 12-13 september. In het juniweekend is onder meer een kinderstoet anno 1909 voorzien, samen met een ambachtenmarkt en een voetbalmatch met oude gloriën. In het feestjaar verschijnt ook een boek over 100 jaar Schakkebroek.

De gemeente Lummen heeft een studie laten uitvoeren over het parkeergedrag in het centrum. Het onderzoek van Technum wees uit dat de parkeerplaatsen voor 80 procent of meer bezet zijn. Het cruciale punt is daarmee bereikt. Daarom wordt er op korte termijn gewerkt aan een duurzaam parkeerbeleid. Volgens schepen van Verkeer en Mobiliteit Lars Van Rode werd de studie uitgevoerd om een onderbouwd parkeerplan voor het centrum op te stellen. Binnen het centrum staan heel wat projecten op stapel. Drie parkeerzones die zich niet op openbaar domein bevinden, zullen in de toekomst verdwijnen. Het gaat om de parkings aan de Neerstraat waar ooit de brouwerij stond, aan de Dorpsstraat en aan de Burggrachtstraat achter de kerk. In de nabije toekomst zal men het parkeeraanbod en de parkeerbehoefte grondig bestuderen, zodat men een gefundeerde visie en een beleid voor de toekomst kan opstellen. De Lummense adviesraden zullen de studie evalueren. Dan moeten er keuzes gemaakt worden om de parkeerdruk onder controle te houden.

Landbouwer Antoon Lavrijsen mag aan de Herkkantstraat in Schulen geen biogasinstallatie uitbaten. De Raad van State heeft de in 2006 toegekende milieuvergunning vernietigd. Lavrijsen baat aan de Herkkantstraat al jaren met een vergunning een varkensbedrijf met 1.794 dieren uit. In 2005 diende hij een aanvraag in voor een uitbreiding met een biogasinstallatie met een capaciteit van 20.000 ton. De bestendige deputatie weigerde een vergunning, maar toenmalig Vlaams minister van Leefmilieu kende ze in beroep toch toe. De Raad van State zegt nu dat die beslissing niet volgens het boekje is gebeurd. Het landbouwbedrijf, en dus ook de biogasinstallatie, liggen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Daarin zijn alleen inrichtingen toegestaan met beperkingen om het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen en die ook de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Tot maandag 13 april 2009 

Het stadspark Olmenhof aan het stadhuis van Herk-de-Stad krijgt nieuwe sanitaire voorzieningen. De werken daarvoor zijn nu in uitvoering. Dat moet een bezoek aan het park aantrekkelijker maken. In het park liggen een hengelvijver, een speeltuin, een minigolfterrein en een dierenpark. Je kan er komen wandelen en er vinden allerhande activiteiten plaats zoals de Dag van het Park, dierendag, Rock-Herk. Sinds 1987 zijn het stadspark Olmenhof en het zusterpark Harlaz als landschap beschermd.

De groendienst van Herk-de-Stad gaat langs de ruilverkavelingswegen in de gemeente nieuwe bomen aanplanten. Dat moet de wegen aantrekkelijker maken, ondermeer voor de vele recreatieve fietsers op deze wegen. Deze lente komen er ook nieuwe bomen bij op de markt.

De Post verhuist op 20 april de sorteerkantoren van Halen en Herk-de-Stad naar Lummen. Als gevolg daarvan is in overleg van de drie vakbonden met de directie van De Post gekozen voor het inzetten van bestelwagens in Halen. Zo kunnen de postbodes in een keer hun volledige vracht meenemen. Een van de tien rondes blijft wel met de bromfiets gebeuren, omdat het om straten dichtbij Lummen gaat. De Post is in Halen ook op zoek naar een onderkomen voor de lokettenzaal. In Herk-de-Stad komt er een mix van bedeling met de bromfiets en met de auto. De loketten blijven er in het huidige gebouw. De wijziging past in een complete herziening van de postbedeling.

De KSJ-lokalen aan de Kapelstraat in Berbroek krijgen een opknapbeurt. Belangrijkste luik is de vernieuwing van het dak, dat nu in slechte staat is. Het gebouw moet ook een moderne keuken krijgen. Voorts zijn werken nodig om verwarming en verlichting zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De vereniging heeft het gebouw in erfpacht en is dan ook zelf voor de werken verantwoordelijk. De werken komen wel in aanmerking voor een investeringstoelage van het stadsbestuur, dat daarvoor alvast 50.000 euro in de begroting van 2009 heeft ingeschreven.

Drie auto’s zijn donderdag rond 12 uur gebotst op het kruispunt van de Ringlaan met de Schulensebaan in Lummen. Een Ford Fiesta, die op de Ringlaan richting Heusden-Zolder reed, kwam er in aanrijding met een auto die richting Schulen reed. Door de botsing werd ook een stilstaande auto geraakt. Er was heel wat blikschade, maar gewonden vielen er niet.

Jos Herbots, Firmin Huygen, Patrick Windmolders en de werkgroepen Geschiedkundige Kring van Groot-Herk en van het toneel “Het Gezin van Paemel” zijn genomineerd voor de eerste editie van de nieuwe tweejaarlijkse cultuurprijs van Herk. Van Jos Herbots is zopas het boek “Kind van Schaamte” over zijn tijd in jeugdhuizen verschenen. Firmin Huygen, die op 21 februari overleed, was voorzitter van de Wendelenstichting. Patrick Windmolders was dirigent van het koor Laetare Musica. De Geschiedkundige Kring heeft twee historische studies op haar actief: “Groot-Herk voor de Groote Oorlog” en “De zusters Ursulinen in Herk-de-Stad”. En “Het Gezin van Paemel” werd in juli vorig jaar in Herk-de-Stad op de planken gebracht. Een externe jury gaat nu de knoop doorhakken. De prijs wordt in juli uitgereikt.

Het stadsbestuur van Halen heeft plannen voor de aanleg van een Finse piste op domein Panoven in Loksbergen. Zo’n omloop heeft een zachte bodem, wat het lopen heel aangenaam maakt. Halen beschikt nu nog niet over een Finse piste. Loopliefhebbers kunnen wel terecht op de atletiekpiste rond het voetbalplein in sportcentrum De Koekoek in Halen-centrum. De omloop in gravel is permanent voor iedereen toegankelijk. Voor de aanleg van de Finse piste is in de begroting 50.000 euro ingeschreven.

Schepen van Cultuur en Jeugd Danny Pauly is de nieuwe voorzitter van de sp.a-afdeling van Herk-de-Stad. Hij volgt burgemeester Paul Buekers op. De nieuwe voorzitter wil de werking van de sp.a-onderafdelingen in de deelgemeenten beter op elkaar afstemmen en ook de communicatie verbeteren, onder meer met het gebruik van de moderne media.

Deze week was het precies 15 jaar geleden dat er tien Belgische para’s werden vermoord in het Rwandese Kigali. Voor de tweede keer vond aan de Lummense “Vredessoldaat” een herdenkingsplechtigheid plaats. Ondanks het slechte weer waren er 80 belangstellenden, onder wie oud-strijders, veteranen en ook veel sympathisanten. Na een gebed van aalmoezenier Deburghgraeve werden er rozen en bloemstukken neergelegd aan de Vredessoldaat. Tijdens de 184 vredesmissies na de Tweede Wereldoorlog vielen bijna 300 slachtoffers te betreuren, van wie 106 in Korea. Voor hen staat in Lummen de Vredessoldaat als huldesymbool. Burgemeester Wouters benadrukte dat hij trots was dat de herdenkingsdag in Lummen plaatsvond. Alleen hier en in Brussel kunnen burgers hun eer betuigen aan de slachtoffers. Zelf is Wouters lid van de “Burgemeesters voor Vrede”. Die organisatie is door de burgemeester van Hiroshima opgericht om kernwapens af te schaffen. Het is een kleine stap, met eerbied voor wie zich heeft ingezet voor een wereld van vrede, zei Wouters nog.

De bibliotheek van Herk-de-Stad gaat een balie installeren waar je als bezoeker zelf de boeken die je meeneemt, kan uitchecken en bij het terugbrengen weer kan inchecken. De stad investeert daarvoor 57.500 euro in een draadloos registratiesysteem, de provincie geeft een toelage van 18.000 euro. Het nieuwe systeem bestaat al in de bibliotheken van Bree en Genk, zegt schepen van bibliotheek Gert Vandersmissen. Daar zijn ze er alvast heel tevreden over. De provincie promoot het systeem, omdat bibliotheekpersoneel de bezoekers meer service moet bieden. Nu gaat 80 procent van de tijd van de medewerkers naar het werk aan de balie. Ze moeten meer tijd krijgen om bezoekers bij het zoeken in de bibliotheek te helpen. Oppositiefracties CD&V en Nieuw dringen erop aan dat de bijkomende kosten door een beperking van het personeel worden gecompenseerd en dat de bibliotheek de openingsuren uitbreidt.

Het OCMW van Halen heeft nog geen vraag gekregen van ouders van leerlingen van de gemeenteschool in Zelem voor een tussenkomst in de betaling van een vaccinatie tegen hepatitis A. Jos Wouters peilde naar een stand van zaken, nadat enkele weken geleden bij een leerling in de school hepatitis A werd vastgesteld. Jos Wouters wilde weten welke maatregelen genomen zijn om uitbreiding te voorkomen. De inenting kost 40 euro per keer, en ze moet twee keer gebeuren. Het vast bureau van het OCMW heeft beslist mensen met beperkte middelen financieel te steunen, maar er is daarop nog geen enkele reactie gekomen.. Jos Wouters vraagt nu dat het OCMW in een brief daarover alle ouders informeert. Toevallig vond twee dagen na de vaststelling in de school in Zelem in het stadhuis een informatievergadering over vaccinatie plaats. Omdat alle ouders daarvoor waren uitgenodigd, is geen tweede brief over de inenting tegen hepatitis A gestuurd, zegt de OCMW-voorzitster.

In Schulen is maandag Jef Van Roy, in het dorp bekend als “Den Teppe”, overleden. Hij was 75 jaar, bleef ongehuwd en woonde in de Manestraat. Hij was een buitenmens die allerlei klussen opknapte. Omdat de Kerk in de dagen voor Pasen geen begrafenismissen toestaat, gebeurde de laatste hulde met een gebedsviering reeds op donderdag 9 april om 10.30 uur in de Sint-Jan-de-Doperkerk van Schulen.

Een aantal buurtwegen in Halen ondergaan dit jaar een opknapbeurt. Met 610.000 euro vormen die werken het belangrijkste luik in de investeringen in de begroting die de gemeenteraad voor dit jaar heeft goedgekeurd. Het gaat om herstellingen aan onverharde trajecten, zegt schepen van Openbare Werken Erik Vanroelen. Het stadsbestuur wil ook het comfort voor busreizigers verhogen. De stad laat daarom schuilhuisjes aan bushaltes plaatsen. Er komen ook nieuwe fietsbeugels waaraan de reizigers hun fiets veilig kunnen vastmaken. De stad heeft ook plannen om de omgeving van de gemeenteschool in Zelem veiliger te maken. Bochten vlakbij de school beperken het zicht op het verkeer. Een studiebureau is aangesteld om een herinrichting uit te werken. De eerste ideeën leren alvast dat de stad de inrichting van de weg moet aanpassen. De studie moet duidelijk maken wat er met nutsleidingen, zoals rioleringen, moet gebeuren.

Sint-Vincentiusvereniging Amandina van Herk-de-Stad neemt met een vernieuwd bestuur een nieuwe start. Gerard Windmolders is de nieuwe voorzitter. Penningmeester is Chantal Bulens-Lucas en secretaris is George Morren, voormalig OCMW-secretaris. De Sint-Vincentiusvereniging deelt voedselpaketten uit aan minderbedeelden en hulpbehoevenden. Met de economische crisis neemt de vraag om hulp toe. Voor de financiering van de activiteiten organiseert de vereniging zondag 26 april een eetdag in De Volksmacht.

In enkele loodsen in Berbroek en Lummen heeft Douane en Accijnzen vorige maand 23 miljoen gesmokkelde sigaretten aangetroffen. Limburg blijkt een belangrijk doorvoergebied voor smokkelaars. Enkele maanden geleden zijn in Maasmechelen ruim 6 miljoen illegale sigaretten ontdekt. Een toeristenbus vanuit Spanje smokkelde begin dit jaar 300.000 sigaretten naar Ham. Door de vier recente vangsten staat Limburg aan de kop voor sigarettensmokkel in ons land. De Genkse opsporingsbrigade van Douane en Accijnzen viel in een loods in Berbroek binnen nadat een grote vracht tabak van zo’n 8 miljoen sigaretten uit Cyprus was gelost. In het magazijn stonden kartonnen dozen om de sloffen sigaretten in kleinere hoeveelheden te verpakken voor doorvoer naar Groot-Brittannië. Door de illegale doorvoer ontduiken de smokkelaars voor 2 miljoen euro aan accijnzen, invoerrechten en btw. Nog geen twee weken eerder vonden de Genkse inspecteurs in een opslagplaats in Lummen bijna dubbel zoveel tabak. Begin dit jaar hebben inspecteurs ook een Limburgse toeristenbus tegengehouden. De bus uit Ham had in Spanje 300.000 sigaretten geladen. De pakjes van de merken Belga en Bastos zouden in België worden verkocht. De verdachten zijn ondervraagd. Een groot deel van de in beslag genomen tabak was namaak.

Na de vernietiging van de milieuvergunning voor de biogasinstallatie van landbouwer Lavrijsen aan de Herkkantstraat in Schulen is het nu aan de Vlaamse minister van Leefmilieu om te beslissen over een nieuwe vergunning met een uitgebreidere motivering. De landbouwer baat aan de Herkkantstraat al jaren met een vergunning een varkensbedrijf met 1.794 dieren uit. Zijn aanvraag voor de uitbreiding met een biogasinstallatie met een capaciteit van 20.000 ton werd door de provincie geweigerd, onder meer na een negatief advies van het Herkse schepencollege. Toenmalig minister van Leefmilieu Peeters kende de vergunning toch toe. Vorige maand vernietigde de Raad van State die vergunning, omdat in de aanvraag niet duidelijk was geargumenteerd dat de installatie voldoet aan de strenge voorwaarden van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarin het bedrijf ligt. Over een vijftal maanden volgt nu een definitieve uitspraak.

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft opschorting van veroordeling verleend aan een aspirant-jager uit Beringen die in 2007 had deelgenomen aan een jachtpartij in Herk-de-Stad zonder vergunning. De twintiger had naar eigen zeggen maar 3 schoten gelost. Bij de jacht op houtduiven was gebruik gemaakt van een “lokmolen”, wat bij wet verboden is. De jachtpartij was georganiseerd door een 65-jarige Herkenaar die zijn 30-jarige zoon en de Beringenaar had meegenomen. De Herkenaar beschikte zelf over een jachtverlof, maar de twee anderen hadden geen vergunning. De jachtwachter trof 14 neergehaalde houtduiven aan. Omdat de Herkenaar weigerde afstand te doen van zijn drie jachtwapens, kwam de zaak voor de rechtbank. De rechter had begrip voor de Beringenaar want een veroordeling zou de man mogelijk zijn baan kosten. De Herkenaar en zijn zoon lieten verstek gaan. Zij liepen acht dagen cel op en moeten elk een boete van 550 euro betalen.

Tot maandag 20 april 2009  

In Halen wordt al en jaar lang druk gewerkt aan het nieuwe cultuurcomplex. De functies van het nieuwe gebouw zijn alvast erg uitgebreid. Van feest- en fuifzaal, over bibliotheek, tot lokalen voor de kunstacademie en de senioren. Het nieuwe complex van 2.200 vierkante meter wordt opgetrokken tussen de sporthal en het gebouw van het OCMW op de hoek van de Sportlaan met het Raubrandplein.Het nieuwe complex krijgt een groendak boven de keuken, verder ook zonnepanelen en drie watertanks van elk 10.000 liter voor hergebruik van hemelwater. Door de strenge winter hebben de werken wat vertraging opgelopen, maar schepen van Openbare werken Erik Van Roelen hoopt toch dat het nieuwe complex in het voorjaar van 2010 in gebruik kan genomen worden. Het project wordt op 3,4 miljoen euro geraamd.

De grote skateramp in het park Olmenhof aan het stadhuis verhuist naar het skateterrein aan het voetbalveld van Donk. Dat brengt alle skatetoestellen in Herk-de-Stad samen. Eerst krijgt de grote ramp wel een grote onderhouds- en opknapbeurt. De grote ramp in het Olmenhof is tien jaar oud. In 2004 werd in Donk een skateterrein ingericht met kleinere toestellen waar zowel beginnens maar toch ook nog ervaren jongelui zich konden uitleven. Het terrein in Donk is groot genoeg voor de skateramp, ook eventueel voor enkele bijkomende toestellen later.

Door de lage waterstand van de Lummense Mangelbeek zagen buurtbewoners bommen en een granaat liggen in de Mangelbeek. De beek werd onlangs geruimd en daardoor lagen de gevaarlijke tuigen nu goed zichtbaar. De ontmijningsdienst kwam ter plaatse om de munitie op te ruimen. De bommen zijn vanbinnen nog zo goed als nieuw, ondanks het feit dat ze al zo oud zijn. Met een soort pasta werden ze waterdicht gemaakt. Omdat het om gevaarlijk oorlogstuig gaat, zullen we ze op een militair oefenterrein in de buurt tot ontploffing worden gebracht. Enkele maanden geleden werd tijdens ruimingwerken een Belgische soldatenhelm gevonden. Deze werd even voorbij de samenvloeiing van de Mangelbeek en de Demer bovengehaald. Allicht ging het om een soldaat die tijdens de vlucht in mei 1940 zijn helm in de rivier heeft gegooid.

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad heeft plannen om voor de fruitteelt in de gemeente hagelkanonnen toe te laten, tot op 250 meter van huizen. Die techniek zien een aantal inwoners niet zitten. Zij vrezen zware geluidshinder en pleiten voor hagelnetten, die efficiënter zouden zijn. Volgens het schepencollege gaat het in Herk om moderne, geluidsarme toestellen. Herk-de-Stad telt heel wat fruitboomgaarden. De toestellen worden voor verschillende buurten voorgesteld. In Donk langs de Zwartveldstraat, in Herk-de-Stad twee stuks ten westen van de Rummenweg en de Keernestraat en een exemplaar tussen de Rummenweg en Sint-Truidersteenweg. In Schakkebroek twee in de buurt van de Vogelzangstraat en een ten zuiden van de Schoolstraat. De kanonnen moeten met geluidstrillingen de vorming van hagelbollen voorkomen, zodat die het fruit niet kunnen beschadigen. Twintig minuten voor de verwachte start van een hagelbui geeft een sirene aan dat de kanonnen in werking treden. Zij geven dan om de vijf seconden een geluidsexplosie tot het einde van de hagelbui.

Op het dak van de Sint-Jan-de-Doperkerk van Schulen is een nieuw ooievaarsnest geplaatst. Dat moet ooievaars uitnodigen zich daar voort te komen planten. In 1999 werd op het dak van deze kerk al een kunstnest geplaatst. De kerk van Schulen staat vlakbij het Schulensbroek, een uitstekende biotoop voor vogels. Een kunstnest op de kerktoren biedt ooievaars een aantal voordelen, zoals het vlot vinden van voedsel. Het nieuwe nest is gemaakt door de leden van de natuurvereniging “Vrienden van het Schulensbroek”. Voor de plaatsing heeft ook de Herkse schepen Gert Vandersmissen een handje toegestoken. Van beroep is Vandersmissen brandweerman.

Het kruispunt van de gewestweg Hasselt-Diest met de Zelemstraat en de Betserbaan in Halen wordt heringericht. Op de gewestweg komt een middenberm en dat moet het kruispunt veiliger maken. De middenberm verplicht alle autoverkeer uit de Zelemstraat rechtsaf te rijden. Om richting Halen-centrum te rijden moet je dan helemaal rond de rotonde aan de oprit van de E314-autosnelweg richting Genk. Wie vanuit de Betserbaan richting Diest wil moet eerst richting Halen-centrum rijden om daarna te keren. De werken kosten 437.458 euro. Tegen het bouwverlof moet alles klaar zijn.

In Webbekom krijgt het kruispunt van de Halensebaan met de oprit van de E314-autosnelweg richting Brussel een rotonde in plaats van de lichten. Die werken starten ook dit voorjaar en duren tot juli 2010. Op het bewuste punt kruist de gewestweg Hasselt-Diest de oprit van de E314-autosnelweg én de toegang tot het industrieterrein van Webbekom. Het kruispunt moet dagelijks grote aantallen auto’s en vrachtwagens verwerken, onder meer van chauffeurs die vanuit West-Limburg richting Brussel rijden. Voor fietsers naar en van Diest komt er een tunnel onder het kruispunt. Bij de uitvoering van de eigenlijke wegenwerken vanaf half mei blijft verkeer in de richting Hasselt en Diest mogelijk. Alleen linksaf slaan wordt onmogelijk. Er komt een tijdelijke omleiding.

Het sport- en recreatiecentrum De Koekoek in Halen-centrum krijgt een tweede parkeerterrein aan de toegang langs de Firmin Jacobslaan. De stad heeft daarvoor 65.000 euro voorzien. Het sportcentrum beschikt al over een ruim parkeerterrein aan de hoofdtoegang aan de Sportlaan. De kant van de Firmin Jacobslaan is de laatste jaren fors ontwikkeld met onder meer nieuwe tennisterreinen en een nieuwbouw voor de Chiro van Halen-centrum. Aan de toegang aan de Firmin Jacobslaan is ruimte voor een parkeerterrein voor acht auto’s. Nu al staan er soms auto’s geparkeerd, hoewel er geen vakken uitgetekend staan.

Industriebouwer Staalbouw Overpelt (SBO) legt momenteel de laatste hand aan een nieuw kantorencomplex in Lummen. “Center 26”, zo genoemd naar de gelijknamige afrit van de E314, telt 4.000 m² en draagt een prijskaartje van 5 miljoen euro. De kantoren zijn uitgerust met de modernste technologie op vlak van energie- en klimaatbeheer. In de twee ondergrondse niveau’s zijn er ook 110 parkeerplaatsen beschikbaar. De eerste huurders hebben er ondertussen al hun intrek genomen.

Van nu tot 3 mei kunnen jongeren zo veel en zo lang als ze willen spelen op een mobiel voetbalveld dat op het terrein achter de school aan de Kapelstraat in Berbroek opgesteld staat. Op 4 mei verhuist het mobiele veld naar de Ganzenhoek in Donk, waar het tot 29 mei blijft staan.

Politie en brandweer hebben dinsdagavond een zoekactie georganiseerd op het Albertkanaal in Lummen. Een voorbijganger had er dinsdag wat kleren zien drijven. Omdat het om dezelfde plaats ging waar twee jaar geleden het lichaam van Annick Van Uytsel uit het water is gehaald, werd ook het parket verwittigd. Dat was meer uit voorzorg dan wat anders. Nadien bleek ook dat de gevonden spullen geen enkel verband houden met het Annick Van Uytsel. Zij verdween twee jaar geleden na een fuif. Ze was toen 18. Haar lichaam werd enige tijd later gevonden. De moordenaar loopt nog steeds op vrije voeten rond.

Het speelterrein aan de Lindeboomstraat in Schakkebroek krijgt een reeks nieuwe toestellen. Dat moet het spelcomfort van de kids verbeteren. Voor de nieuwe toestellen is in de begroting van dit jaar 10.000 euro ingeschreven. De stad gaat ook de voetpaden van de Lindeboomstraat een opknapbeurt geven.

De afdeling Zelem van Natuurpunt heeft dit voorjaar 1.271 amfibieën overgezet. Dat is het op een na beste resultaat de jongste vijf jaar. Alleen in 2005 werden meer diertjes veilig de weg overgezet, namelijk 1.479. Gewone padden maakten met 1.150 exemplaren veruit het grootste deel uit van de amfibieënpopulatie in Zelem. Toch lag het aantal kleine watersalamanders met 45 stuks dubbel zo hoog als in het recordjaar 2005. Verklaring is allicht de strenge winter, zodat de amfibieën in diepe winterrust gaan. In een warmere winter, zoals vorig jaar, gaan ze meer energie verbruiken, komen ze minder fit de winter uit en gaan ze kleinere legsels produceren. Ondanks het tijdige plaatsen van een scherm zijn toch 24 diertjes het slachtoffer van het verkeer geworden. Daarbij waren 16 gewone padden. Een sympathisant heeft Natuurpunt nu voorgesteld een infobord met de registraties te plaatsen. Hij is bereid dat zelf te financieren.

In Donk is Marcel Bex overleden. Met zijn 98 jaar was hij een van de oudste vijf inwoners van Herk-de-Stad. Marcel werd op 15 oktober 1910 in Donk geboren. Als kolenhandelaar kwam hij bij veel gezinnen aan huis. Daarnaast had hij ook jarenlang een ronde om melk bij de boeren op te halen en was hij ook als landbouwer actief. Toch restte er nog vrije tijd om toneel te spelen en voor zijn grote passie: zingen. Marcel is meer dan 85 jaar bij het zangkoor van Donk aangesloten geweest. Zijn uitvaart vond donderdag plaats in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Donk.Tot maandag 27 april 2009 

Op het kruispunt van de gewestweg Hasselt-Diest met de Hasseltsesteenweg in Herk-de-Stad is vorige week zondagavond een kraanwagen na een kortsluiting in de motor in brand gevlogen. Niemand raakte gewond, maar het vuur zorgde wel voor een grote rookontwikkeling en het verkeer moest worden omgeleid. De kraanwagen kwam uit de richting Hasselt. De chauffeur stond voor het rood licht te wachten om linksaf de Hasseltsesteenweg in te slaan. Een andere chauffeur deed teken dat er iets scheelde, en in de achteruitkijkspiegel zag de chauffeur rookontwikkeling achteraan. Om de vrachtwagen vrij van het andere verkeer te plaatsen, is hij dan nog vooruit gereden. Daarop heeft hij de motor uitgeschakeld en is hij met zijn zoontje vliegensvlug uit de cabine gesprongen. Het ongeval gebeurde vlakbij de voorpost Herk-de-Stad van de brandweer van Hasselt. Van de voorpost en de hoofdpost kwamen samen vier interventievoertuigen en drie commandovoertuigen ter plaatse. De brandweer had het vuur, onder meer met een schuimtapijt, snel onder controle. Verkeer op de gewestweg was in geen van beide richtingen mogelijk. Alle verkeer werd via de Hasseltsesteenweg omgeleid.

Aan de school van Genenbos komen nieuwe verkeerslichten. De oude waren de voorbije jaren vaak defect en de installatie was erg verouderd. Er wordt door de gemeente 15.000 euro voorzien voor de plaatsing. De stad Halen heeft 14.000 euro in de begroting voorzien voor acties voor afvalpreventie in de scholen en voor initiatieven zoals het verzamelen van zwerfvuil. En de milieudienst van Herk-de-Stad gaat in mei een enquête houden over milieu en gezondheid in de stad. De resultaten moeten helpen bij het bepalen van het beleid de komende jaren.

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad ziet af van de plannen om een nieuw administratief centrum te bouwen. Dat heeft schepen van Informatie Danny Pauly op de jongste gemeenteraad meegedeeld. Het merendeel van de stadsdiensten zit in het neoclassicistische kasteel, dat in 1813 werd gebouwd door Jan Godgaaf Hermans. De stad nam het kasteel in de jaren ‘70 in gebruik. Later werd er wel een stuk bijgebouwd, maar het gebouw heeft toch zijn beperkingen. Een nieuw administratief centrum zou de werking ten goede komen, maar gezien de geplande investeringsdossiers voor de bouw van een sporthal, buitenschoolse opvang en een bibliotheek is er geen budget voor zo’n nieuw complex zegt de schepen.

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn 35 vrachtwagenbanden gestolen bij transportbedrijf Renting Car Trucks nv in de Klaverbladstraat. De eigenaar van de zaak heeft niets van de diefstal gemerkt. De daders hebben de banden vermoedelijk losgeschroefd van de vrachtwagens. Volgens de eigenaar ging het om nieuwe banden. Van de daders is er voorlopig nog geen spoor. De politie kwam ter plaatse voor vaststellingen en onderzoekt de zaak.

In Herk-de-Stad mogen fruittelers een hagelkanon plaatsen op minimaal 400 meter afstand van huizen. Toch zijn de toestellen tot een afstand van 250 meter toegestaan, als het geluidsniveau voor de omwonenden niet meer dan 70 decibel bedraagt. Dat is op de jongste gemeenteraad beslist. Landbouwers en buurtbewoners woonden de twee uur durende zitting bij. Om brandveiligheidsredenen was het aantal toeschouwers beperkt tot 50. Eenzelfde aantal moest buiten wachten. Er heerste veel verdeeldheid, zowel binnen de meerderheid van sp.a en Open Vld, als binnen de twee partijen van het oppositiekartel CD&V/N-VA. In het voorstel van reglement was sprake van een afstand van 250 meter tot woningen in de buurt. Na meer dan twee uur discussie en twee schorsingen van de zitting werd dit laatste voorstel van 250 meter goedgekeurd, mits enkele aanpassingen. Zo moeten de boeren rond de kanonnen een geluidsbuffer bouwen, die het geluid maximaal moet dempen. De kanonnen mogen werken vanaf 20 minuten voor de start tot het einde van een hagelbui. Alle partijen stemden voor.

Kunstenaar Raf Timmermans uit Loksbergen heeft plannen voor het schilderen van een panoramadoek van 100 meter lang en 3 meter hoog over de Slag van de Zilveren Helmen. Streefdoel voor de afwerking is de herdenking van de honderdste verjaardag van de Slag in 2014. De Slag der Zilveren Helmen is de enige Belgische overwinning zonder geallieerde hulp tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen de Duitse cavalerie op 10 augustus 1914 in Tienen werd opgehouden, besliste hun bevelhebber, om via een bocht langs Halen door te stoten. Daar werden ze door de Belgen gestuit. De Halense slag verdient een plaats in de schijnwerper zegt de kunstenaar. Het doek van 100 meter zal in cirkelvorm worden opgesteld.

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad gaat de pastorie van Donk verkopen, omdat die niet meer bewoond is. De pastorie van Donk is een classicistisch dubbelhuis van het einde van de 18de eeuw. In 1982 werd het gebouw nog volledig gerestaureerd. De pastorie is niet meer bewoond sinds de wijding van Tony Hayen, die daarna van het bisdom een taak in de federatie Tongeren heeft gekregen. Tijdens de werken voor de aanpassing en uitbreiding van de vrije school van Donk was de pastorie wel nog voor de administratie van de school in gebruik.

Toen een bewoonster van een huis in de Waterstraat dinsdag thuiskwam, zag ze dat dieven via de zijdeur van haar huis binnengedrongen waren. Ze zijn via de veranda naar alle ruimtes in het huis gegaan. De buit is niet bekend.

Aan de Amandinaweg in Schakkebroek is woensdagmiddag een reconstructie gehouden van de moord die daar vorig jaar in november plaatsvond. Een 59-jarige man uit Groot-Gelmen bracht daar de 83-jarige oom van zijn vrouw om het leven. Hij moest de speurders nu tonen hoe hij te werk was gegaan. Hij was een gokverslaafde, en won wel eens een keer wat geld, maar verloor veel meer dan hij zich als failliete aannemer kon permitteren. Hij was bij zijn aangetrouwde oom al eens om geld gaan vragen. De twintigste november vorig jaar wou hij het weer geld gaan vragen maar stootte hij naar eigen zeggen op een bewoner die hem resoluut de deur wees en hem zelfs zou hebben aangevallen met een mes. Hij raakte daarbij gewond aan oor en vinger maar gebruikte zelf geweld om de man van zich af te schudden. Hij greep een fles en klopte de man ermee op het hoofd en sloeg een stoel in twee stukken. Op zoek naar geld vond hij honderden euro’s en stak dat snel in zijn zakken om dan te vlucht te nemen. Later is hij naar de politie gestapt. Hij zou niet op de hoogte zijn geweest dat hij iemand had gedood. Pas toen de Truiense politie contact opnam met de collega’s van West-Limburg en die een kijkje gingen nemen in het huisje in Schakkebroek werd het levenloze lichaam van de man gevonden. De man verklaarde woensdag nog dat hij naar Schakkebroek is gereden om geld te vragen maar dat hij nooit de intentie had om de oom van zijn vrouw te doden.

Dinsdag is de nieuwe Finse piste rond het sportcomplex van Lummen ingelopen. De aanleg van de piste kostte 38.000 euro, maar de toegang is volledig gratis. Om 20 uur opende burgemeester Luc Wouters de piste officieel met een fluitsignaal en daarna was het aan enkele BV’s om het parcours van 1 km lang te verkennen. In het zog van Marc Wauters, Stefan Everts, Geert Deferm, Veerle Verheyen en Marleen Renders vertrokken ook 120 Lummenaren. Volgens Lummens sportfunctionaris Patrick Clerckx is de realisatie van de Finse piste opgenomen in het gemeentelijk sportbeleidsplan 2007-2012. Hiermee wordt aan de behoefte voldaan van de individuele jogger én wordt de loopsport gepromoot. Het parcours is gevarieerd en clubs die in de sporthal trainen kunnen ook een looptraining inlassen. Ouders kunnen joggen terwijl de kinderen trainen of zwemles volgen.

De Hasseltse strafrechter heeft twee vrouwen, één uit Beringen en één uit Heusden, elk veroordeeld tot één jaar cel en tot een boete van 1.375 euro voor de diefstal van een chihuahua uit een dierenspeciaalzaak in Schulen. De twee krijgen wel uitstel. In augustus vorig jaar bezochten de vrouwen de zaak. Terwijl de Heusdense de aandacht van de winkeliers afleidde, stopte de Beringse het minihondje in een draagtas en vertrok. De dievegge vluchtte met de tas weg in de wagen van de andere vrouw. Deze beweerde op het proces dat ze helemaal niet op de hoogte was van de intenties van haar gezellin en ook niet gevraagd had het hondje te stelen. De rechter oordeelde echter dat de vrouw uit Heusden onmiskenbaar hulp had geboden bij de diefstal.

Het OCMW van Lummen wil een nieuw woonzorgcentrum bouwen omdat het huidige rust- en verzorgingstehuis niet meer voldoet aan de normen. Het nieuwe rustoord zal op de lage parking naast het bestaande gebouw worden opgetrokken. Dit jaar wordt al gestart met de bouw van 20 serviceflats. Rustoord Het Meerlehof opende amper 17 jaar geleden de deuren en nu al zijn de meeste kamers van de 80 bewoners van het rustoord te klein volgens de huidige normen. De Lummense OCMW-raadsleden kozen niet voor een herinrichting, maar voor een nieuw gebouw. In een eerste fase komt er een nieuw rusthuisgedeelte met 80 bedden en 3 eenheden kortverblijf. In één vleugel van het huidige rustoord komt de gemeentelijke kinderopvang ’t Sjamajeeke. Zij hebben zowat 500 m² ruimte nodig.

Tussen Zelem en Schaffen is tijdelijk geen verkeer mogelijk. Dat is het gevolg van de werken voor de aanleg van een afvalwatercollector onder de Zelemseweg in Schaffen. Die collector moet het afvalwater van de lozingspunten op de spoorweggracht opvangen. Dat afvalwater wordt dan naar de zuiveringsinstallatie van Diest geleid. Het gaat om een project van Aquafin in opdracht van het Vlaams gewest. De stad maakt van deze werken gebruik om een nieuwe asfaltlaag aan te brengen in de Zelemseweg en de Sparrenlaan. De werken duren tot half mei. Voor die duur wordt het verkeer van Zelem naar Schaffen omgeleid via Meldert.

In Herk-de-Stad kunnen belangstellenden zich nu al inschrijven voor een van de infoavonden voor het gebruik van een defibrillator. Deze gaan door op 5 en 6 mei en op 10 en 24 juni telkens om half acht ’s avonds. Info: De Markthallen, 013/35.99.50, info@demarkthallen. be, www.demarkthallen.be

Halen gaat op vijf plaatsen buizen die oppervlaktewater naar de riolering afvoeren, loskoppelen van het afvalwater en ze naar een gracht of beek in de buurt leiden. Het gaat om de Betserbaan, de Stationsstraat in Zelem, de Zittaardstraat, de Stadsbeemd en de omgeving van de Zelemse beek.