Tot maandag 2 maart 2009 

Als alles zonder problemen verloopt, kan de heropbouw van de toren van de kerk in Meldert starten in 2010. Op 7 juli 2006 stortten de toren en een deel van het schip van de kerk in. Het dossier voor de heropbouw was oorspronkelijk in handen van de kerkfabriek Sint-Willibrordus. Maar omdat de gemeente eigenaar was van de kerk, heeft men het dossier volledig overgedragen aan het gemeentebestuur. In mei 2008 keurde de gemeenteraad van Lummen het restauratiedossier voor de heropbouw goed. Daarna werd het dan overgemaakt aan de dienst Monumenten en Landschappen. Donderdag hebben zij hun goedkeuring gegeven om de kerk te restaureren. Het dossier zal nu doorgestuurd worden naar de provinciegouverneur. Daarna wordt het overgemaakt aan Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen. Als de minister het licht op groen zet, kan de restauratie effectief starten. Dan moeten de werken binnen de drie jaar starten, en ze moeten beëindigd zijn binnen de vijf jaar.

Voor de omvorming van het Klaverblad tot een turbine worden 50 mensen onteigend. Eén tweewoonst aan de Molemstraat moet weg, voor de rest gaat het om gronden of privéwegen. Daardoor blijft de inname van gronden eerder beperkt. De rest van de werken wordt in het najaar aanbesteed. Eén aannemer zal er dan voor zorgen dat de nieuwe turbine binnen drie jaar klaar is. Hij zal ook voor bijkomende grond zorgen, en er komt dus geen tweede Schulensmeer. Er zal ter plaatse een waterbuffering gebeuren in vier grote en twee kleine wachtbekkens. De Mangelbeek werd heraangelegd, maar zal nog altijd de turbine doorkruisen. In het najaar zullen de vier nieuwe bruggen klaar zijn en enkele bestaande bruggen worden dan afgebroken. Eens de turbine klaar, komen er geluidsschermen voor de omwonenden. De Waterstraat wordt versmald en blijft alleen in gebruik voor fietsers en voetgangers.

In het als Europese vogelrichtlijngebied erkende Schulensbroek moet een landbouwer tegen half maart opnieuw een haag van 150 meter aanplanten op de plaats waar hij er vorige zaterdag een zonder vergunning heeft gekapt. Dat heeft het Agentschap voor Natuur en Bos beslist na een klacht van de natuurvereniging Vrienden van het Schulensbroek. De haag stond in een zone die op het gewestplan ingekleurd staat als landbouwgebied met landschappelijke waarde. Om ze te kappen was een vergunning nodig. De haag was zo’n 150 meter lang en ruim 2 meter hoog. Ze bestond uit mei- en sleedoorn en oude rozelaars, zegt voorzitter Piet Rijmen van de Vrienden van het Schulensbroek. Vogels en zoogdieren gebruiken de haag om zich in het gebied te verplaatsen. Bovendien zijn ze een lievelingsplek voor veel dieren. De landbouwer heeft tot half maart, het einde van het huidige plantseizoen, tijd om de haag weer aan te planten.

De politie van de zone West-Limburg heeft de voorbije weken vier jeugdbendes ontmaskerd. Een van de bendes vernielde bushokjes en pleegde vandalenstreken rond de sportvelden in Halen, een andere bracht op een 30-tal locaties graffiti aan, twee andere bendes pleegden onder meer inbraken en diefstallen. In het kader van de onderzoeken naar feiten door lokale jongeren gepleegd, kon de politie 22 van hen identificeren. Negen van hen waren betrokken bij vandalenstreken rond de sportvelden van Halen, het vernielen van straatmeubilair en het plegen van fiets- en winkeldiefstallen. In een ander onderzoek kwam de politie onlangs twee jongeren op het spoor die midden januari in het centrum van Halen graffiti hadden aangebracht op een dertigtal onroerende goederen. De twee moeten alle schade vergoeden en zullen zich ook voor de rechtbank moeten verantwoorden. In een derde onderzoek kon de politie de drie daders oppakken die enkele weken geleden een aantal inbraken hadden gepleegd in de scholengemeenschap van Herk-de-Stad. Telkens werden pc’s en randapparatuur gestolen. Twee van de drie betrokkenen werden geplaatst, de derde kreeg een maand huisarrest en moet een aantal uren gemeenschapsdienst uitvoeren. En acht jongeren, onder wie zes minderjarigen, werden vorige week opgepakt voor allerlei feiten die sinds vorige zomer in Lummen werden gepleegd. Het gaat ondermeer om de diefstallen van bromfietsen, in voetbalkantines en het gooien van stenen naar auto’s.

Bij de minder-mobielencentrale van het OCMW van Halen betaal je voortaan 30 cent per kilometer. Dat is een stijging met 5 cent of zo’n 20 % meer. De minder-mobielencentrale biedt personen die zich niet zelf kunnen verplaatsen de mogelijkheid om daarvoor een beroep te doen op een vrijwillige chauffeur. De verplaatsingen kunnen van om het even welke aard zijn. Het aantal gebruikers van de dienst is flink gestegen: van 8 bij de start 15 jaar geleden tot 33 gebruikers nu. Info: OCMW, 013/46.15.17.

De politie West-Limburg heeft van 1 tot 23 februari 3.333 auto’s op snelheid gecontroleerd. Daarbij waren er 72 in overtreding. Opvallend daarbij was de controle op de drukke Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad. Daar werden 325 auto’s gecontroleerd. Geen enkele bestuurder reed daar te snel.

De computers van de Lummense sportdienst, het Oosterhof, de buitenschoolse opvang en de gemeenteschool worden vervangen. Ze zijn technisch verouderd en daardoor te traag geworden. Voor de aankoop van 20 computers en 17 schermen wordt bijna 20.000 euro voorzien.

Langs de wegen van Herk-de-Stad verschijnen er binnenkort nieuwe signalisatieborden. De technische dienst vervangt borden in slechte staat of brengt nieuwe signalisatie aan waar die van nut is.

Vorige week zondag zijn twee paarden gestolen in de Georges Morrenstraat in Donk.

Deze week kunnen inwoners van Halen gratis huisvuilzakken ophalen. U wordt gevraagd om uw gemeentekaart voor het recyclagepark of uw elektronische identiteitskaart te tonen. De zakken worden maandag 2 maart van 14 tot 18 uur verdeeld in het stadhuis, dinsdag in de sporthal van Zelem en woensdag op domein Panoven, telkens op dezelfde uren. Wie deze week niet kan gaan, mag zijn pakket tot 31 december 2009 in het stadhuis afhalen.

Aan de Hasseltsesteenweg in Herk-de-Stad wordt een nieuwbouw van vijf appartementen en een commerciële ruimte opgetrokken. Het project komt op de plaats van de leegstaande woning op nummer acht. Boven de commerciële ruimte komen twee verdiepingen met elk twee appartementen. Elk appartement krijgt een kelder. Tot het project behoren ook vijf carports.

Het bedrijventerrein “Business Parc Berbroek” op de weg Hasselt-Diest zal na de volledige ontwikkeling van de voormalige site van het bedrijf Ovofood, goed zijn voor in totaal 250 jobs. Op dit ogenblik hebben er zich al 17 bedrijven gevestigd. Het voormalige bedrijfsgebouw en bijbehorende site van Ovofood werd in 1996 aangekocht om te ontwikkelen tot een hoogwaardig bedrijventerrein. Er worden nog 25 extra gebouwen gepland, maar daarvoor is het nog wachten op de nodige vergunningen. Wanneer die werkzaamheden voltooid zijn, zullen er in totaal 250 mensen tewerkgesteld zijn op de site.

Inwoners van Halen kunnen tot 30 april bij het OCMW een toelage aanvragen als tussenkomst voor brandstof om de woning te verwarmen. Je brutoloon moet wel beperkt zijn of je moet genieten van en schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling. De aanvraag moet ten laatste 60 dagen na de levering gebeuren. Info: 013/46.15.17

In plaats van één keer, zoals gewoonlijk, vergadert de gemeenteraad van Herk-de-Stad in maart twee maal. Dat gebeurt de eerste keer op de normale dag van de zitting, de tweede maandag van de maand. Dat is dus volgende week 9 maart, voor een dagorde met als punt onder meer de rechtspositieregeling van het personeel. Op 16 maart komt de raad samen voor de bespreking van de begroting voor dit jaar.

Tot maandag 9 maart 2009  

De vzw Natuurpunt heeft vrijdagnamiddag met de kinderen van het vijfde leerjaar van de gemeentelijke basisschool van Zelem padjes in klei gemaakt. De vereniging heeft aan beide zijden langs de Oude Schansstraat een plastic scherm geplaatst om zo te voorkomen dat de diertjes de weg opgaan. Aan de boskantzijde komen de diertjes in emmertjes terecht. Natuurpuntmedewerkers zorgden voor de overzet, samen met de kinderen.

Lummenaar Eugène Wellens is vorige maandag op 84-jarige leeftijd overleden in het Salvatorziekenhuis. Als zoon van kunstschilder Charles Wellens die ook medestichter was van Bokrijk, was hij erg geboeid door het Limburgse verleden. In 1958 ontvingen Charles, zoon Eugène en kleindochter Brigitte de toenmalige prins in Bokrijk. Enkele maanden later overleed de Lummense kunstschilder. Vorig jaar bezocht Koning Albert, een halve eeuw na de opening, opnieuw het openluchtmuseum in Bokrijk. Eugène en zijn dochter waren als eregasten uitgenodigd en voor hen werd een ontmoeting geregeld met de koning. Eugène was stichtend lid van de heemkring van Lummen en voorzitter van het Wellensgenootschap.

In een broodjesbar in de Dokter Vanderhoeydonckstraat in Lummen is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. De dieven gooiden een steen door het raam, gingen aan de haal met de kassa, maar lieten de kassa op straat achter. In de Tichelstraat in hebben onbekenden drie betonnen ganzen uit een tuin gestolen. Bij thuiskomst van vakantie hebben bewoners van de Rummenweg zaterdagavond een inbraak vastgesteld. Een raam en de schuifdeur stonden open. Er hing ook een brandgeur in het huis. Over de omvang van de buit is niets bekendgemaakt.

Twee van de drie agenten die vrijdagavond in Vilvoorde werden aangevallen door een kickbokser, zijn Limburgers. Het gaat om een politieman uit Herk-de-Stad en een collega uit Bilzen. De feiten speelden zich vrijdagavond af in het centrum van Vilvoorde. Toen de 26-jarige agent uit Bilzen en een collega uit Vlaams-Brabant de identiteitspapieren van de jongen vroegen, reageerde die erg agressief. De agenten raakten gewond. Op het politiekantoor maakte de jongen opnieuw amok. Toen de agent uit Herk-de-Stad ingreep, raakte die ook gewond. De jongen werd een dag later vrijgelaten: de jeugdrechter kon hem niet tijdelijk plaatsen omdat de straf op de gepleegde feiten niet meer dan 5 jaar bedraagt. Advocaat Schellingen zei op TV Limburg dat hij de jeugdrechter gaat vragen de zaak uit handen te geven, zodat de jongen als volwassene berecht kan worden.

De zolderverdieping van een vierkantshoeve in de Korpsestraat in Donk is dinsdag in de late namiddag uitgebrand. Rond 17 uur hoorde de bewoonster geluid op de bovenverdieping van haar hoeve. Haar dochter ging kijken en stelde vast dat de zolder in brand stond. Daarop zijn beiden naar buiten gelopen en hebben ze de brandweer gebeld. Op de benedenverdieping staat een kachel, waarschijnlijk is daarmee iets misgelopen, zegt een woordvoerder van de Hasseltse brandweer. De schoorsteen stond in brand toen de brandweer toekwam. De vlammen hebben een weg gevonden naar de hele zolderverdieping. Het dak is eraan en ook de zolder heeft grote schade opgelopen. De benedenverdieping heeft dan weer waterschade. Voorlopig is de hoeve onbewoonbaar. Ook de voorpost van Herk-de-Stad kwam ter plaatse om te blussen.

Voor de aanpassing van het bedrijventerrein aan de Meldertsestraat in Zelem moeten onteigeningen gebeuren. Het gaat om het terrein langs de spoorlijn Hasselt-Diest. Het ruimtelijk uitvoeringsplan spreekt van twee bedrijfsgebouwen bestemd voor lokale bedrijven. Maximaal een derde van de bedrijfspanden mag als toonzaal worden ingericht. De gebouwen mogen 8 meter hoog worden. Tussen het bedrijventerrein en de Tuinwijkstraat erachter komt een bufferzone. Tegen de onteigening zijn vier bezwaren ingediend, maar de commissie voor ruimtelijke ordening heeft ze weerlegd, zegt schepen van Ruimtelijke ordening Anita Persoons. Guy Mertens van de sp.a heeft wrevel bij buren opgevangen, maar die is volgens de schepen onterecht. De KMO-zone staat al jaren zo op het gewestplan ingekleurd, zegt hij.

De nieuwe Bloesemfietsroute van de VVV van Herk-de-Stad krijgt bij de startplaats in Donk een infokaart en onderweg 55 permanente wegwijzers. Dat maakt de route nog aantrekkelijker. De nieuwe route werd vorig jaar uitgewerkt. Bloesems worden vooral met Haspengouw geassocieerd. Ook Herk-de-Stad telt heel wat fruitboomgaarden. Het verschil met het heuvelachtige Haspengouw is dat deze route volledig vlak is. Het traject van 30 km loopt volledig op Herks grondgebied, met uitzondering van een strook in Spalbeek en een stukje in Halen. Bij het vertrekpunt in Donk komt een kaart van het hele traject. Onderweg geven bordjes op 55 kruispunten aan welke richting je moet nemen. De signalisatie blijft permanent staan, zodat je de route op elk moment van het jaar op eigen houtje kan fietsen. Niet alleen voor de bloesems, ook voor de natuur op zich, loont de route de moeite. Zondag 19 april wordt het startschot van het nieuwe toeristische seizoen gegeven.

Eén op tien Limburgse apotheken heeft inmiddels de drie mannen over de vloer gehad die een glazen deur of een etalageraam aan diggelen slaan om er met de geldlade of de inhoud van de kassa vandoor te gaan. Limburg telt 280 apotheken. De teller van het aantal inbraken, of pogingen daartoe, staat dit jaar al op 24 maar de reeks is al begonnen in december. In de nacht van vrijdag op zaterdag sloeg de bende vorige week toe in Loksbergen, bij apotheker Bollen. Om 3.10 uur trad het alarm in werking, zegt de apotheker. Ze hebben een steen door het raam gegooid, zo zwaar dat zeker twee mannen hem moesten torsen. Dan zijn ze door het gat gekropen en hebben ze de geldlade meegenomen. Er lagen enkel munten in. Zoals altijd hebben de daders in enkele seconden gehandeld. Niemand heeft ze gezien, aldus de apotheker. Ook buiten de provincie, in Glabbeek, is zaterdagochtend ingebroken in een apotheek. De daders forceerden de schuifdeur en gingen met twee van de drie kassa’s aan de haal. Eerder van de week is al ingebroken in apotheek Assentfirma in de Dorpsstraat in Bekkevoort. Daar rukten de daders de geldlade van de toonbank. Later deze week heeft de politie de bende opgerold. De bendeleden komen uit Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Genk. Ze zouden ook verantwoordelijk zijn voor de aanhoudende kraken op biljettenautomaten in tankstations. Verder onderzoek moet duidelijk maken hoeveel criminele feiten de bende heeft gepleegd. Het zouden er minstens vijftig zijn.

De rechtbank veroordeelde een 62-jarige Hasselaar tot een effectieve celstraf van zes maanden en een boete van 550 euro. Hij had de curator van het faillissement van het bedrijf van zijn zoon verwondingen toegebracht. Dat gebeurde in februari 2006. Omdat er geen spoor meer te bekennen viel van enkele vrachtwagens die aan het bedrijf hadden toebehoord, begaf de curator zich naar de bedrijfszetel in Herk-de-Stad. De bedrijfsleider was erniet, wel zijn vader en zijn twee broers, die de komst van de curator blijkbaar niet op prijs stelden.

De Hasseltse correctionele rechtbank veroordeelde een 35-jarige Rotterdammer die momenteel spoorloos is, tot een celstraf van achttien maanden en een boete van 5.500 euro. De Nederlander had in 2007 in een pand in Lummen cannabis geteeld. Daarbij tapte hij illegaal stroom af van het electriciteitsnet. De maatschappij berekende de geleden schade op 4.600 euro. De man krijgt nu een rekening van 5.500 euro gepresenteerd want hij moet ook nog de gerechtskosten en het ereloon van de advocaat van het nutsbedrijf betalen. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van de Rotterdammer.

In de vijf plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang in Herk-de-Stad zullen brandoefeningen georganiseerd worden. Dat moet begeleiders en kinderen leren bij een echte brand snel het juiste te doen. De gemeente Herk-de- Stad organiseert opvang voor 0 tot 12-jarigen in Herk-centrum, Donk, Berbroek, Schakkebroek en Schulen. De oefeningen passen in een opleidingsprogramma voor evacuatie bij brand in elk van de vijf locaties. Alle begeleiders van de BKO-centra hebben al een cursus brandveiligheid gevolgd. Zij hebben tips over brandveiligheid bij kinderen gekregen en kunnen nu kleine blusapparaten bedienen. Voor elke opvangplaats is ook een evacuatieplan opgesteld. Die plannen en vaardigheden zullen nu in oefeningen worden uitgetest. De eerste is voorzien in de paasvakantie, op 10 april.

Tot maandag 16 maart 2009  

De pastorie van Zelem wordt omgebouwd tot een ontmoetingscentrum. Negentien Zelemse verenigingen slaan de handen in elkaar om het leegstaande pand een nieuwe functie te geven. De pastorie werd in 1865 gebouwd, maar staat leeg sinds het vertrek van pastoor Coninckx in 1997. Sindsdien heeft ze nog twee keer dienst gedaan als tijdelijke school, zowel voor de kleuters van de gemeenteschool als voor die van het schooltje aan de Berkenstraat. Negentien van de 22 Zelemse verenigingen hebben nu samen de vzw De Pastorie opgericht. Bedoeling is om in de pastorie culturele, toeristische en milieuactiviteiten te organiseren die zowel de inwoners van Zelem als bezoekers aantrekken. Van het gelijkvloers wordt een herberg gemaakt, met een terras in de pastorietuin. De uitbating wordt uitbesteed. Op de eerste verdieping komen een polyvalente ruimte en twee vergaderzalen voor de verenigingen. De zolder wordt ingericht als appartement met twee slaapkamers en een badkamer. Dat appartement wordt dan voor verblijfstoerisme verhuurd. De pastorie wordt overigens het vertrekpunt van wandel- en fietsroutes. Het project kost 500.000 euro. De vzw krijgt 208.000 euro steun van het Leaderprogramma van de Europese Unie en 175.000 euro van de stad Halen. De rest komt van het Regionaal Landschap Lage Kempen en van de vzw zelf. Met de verhuur van de cafetaria en het appartement kan dat bedrag terugbetaald worden, klinkt het.

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad stelt op de gemeenteraad van vanavond om 20 uur in de raadzaal van de oude rijkswachtkazerne op de Markt het budget van 2009 voor. Een overzicht dus van de inkomsten en uitgaven van de stad.

In de nacht van woensdag op donderdag, rond half één, heeft een autobestuurder de controle over het stuur verloren in de bocht in de Dikke Eikstraat. De wagen belandde tegen een hoek van een huis. De wagen raakte fel beschadigd, de bestuurder liep geen schrammetje op.

Lummen gaat een perceel grond verkavelen in de Hulshoekstraat. Op dat stuk staat een elektriciteitscabine en een bos. Bedoeling is om het te verkavelen in twee loten voor open bebouwing. Die worden nadien verkocht.

Wie in Halen zelf ratten in en om zijn woning niet meer kan bestrijden, kan een beroep doen op de rattenvanger van de stad. Info: milieudienst, 013/61.81.24, milieudienst@halen.be

De voetpaden van de sociale woonwijk De Lindeboom in Schakkebroek krijgen een opknapbeurt. De werken gebeuren in opdracht van het stadsbestuur. De wijk is een project van de bouwmaatschappij Kleine Landeigendom. Er staan een 30-tal huizen. Naast de aanpassing van de voetpaden worden een aantal nieuwe huizen in de wijk op de riolering aangesloten.

De Hasseltse strafrechter heeft donderdag een 65-jarige man uit Loksbergen en zijn 32-jarige zoon uit Meldert veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 550 euro. In de lente van 2007 hadden ze hun nu 83-jarige oom en grootoom geslagen tijdens een burenruzie, na een jarenlang aanslepende familievete. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond. De onenigheid in de familie duurt al drie generaties. In mei 2007 verdachten de Loksbergenaar en zijn zoon hun oom ervan een draadafsluiting te hebben doorgeknipt. De oom ontkent dat, en ook de strafrechter is van oordeel dat het niet bewezen is. In ieder geval werd er eerst wat heen en weer geroepen. De woordenwisseling escaleerde echter en er vielen klappen. Volgens de beklaagden zou de oom gevallen zijn toen hij hen wou stampen. Maar de rechter gelooft die versie niet: het slachtoffer liep immers snijwonden in het aangezicht en in de halsstreek op, en die kunnen onmogelijk enkel door een val veroorzaakt zijn. Volgens getuigen had de bejaarde helemaal geen geweld gebruikt. Eén van de beklaagden zou echter wel een tang in de hand hebben gehad toen hij sloeg. De twee moeten aan hun oom en zijn echtgenote een voorlopige schadevergoeding van 3.000 euro betalen. Een arts zal nu uitmaken of het slachtoffer een blijvend letsel heeft overgehouden aan de klappen

De brandweer van Heusden-Zolder is maandagavond rond 22 uur opgeroepen voor een interventie op de Schulensebaan in Lummen. In het huis was brand ontstaan, meer dan waarschijnlijk door een oververhitte aarden pot in de schoorsteen. Het vuur nestelde zich in het vals plafond in de woonkamer. De brandweer moest dat verwijderen om aan de vuurhaard te geraken. Naast de brandschade aan het plafond, is er roetschade in de hele woning. De schade wordt geraamd op zo’n 25.000 euro. Het gezin kan wel nog in het huis blijven wonen.

Het stadsbestuur van Halen gaat de verbinding van de August Cuppensstraat tot de Lindestraat in de deelgemeente Loksbergen een opknapbeurt geven. Het onderste deel van de August Cuppensstraat krijgt een nieuw wegdek in asfalt. In de Mannekenshaagstraat worden de schanskorven van de ingezakte gracht hersteld. De Lindestraat krijgt tot de grens met Kortenaken een nieuwe bovenlaag. En de straatkolken op dit traject zullen op de juiste hoogte worden gebracht.

Karolien Grosemans (Nieuw) had maandag twee redenen om te vieren: ze legde op de gemeenteraad van Herk-de-Stad de eed af als nieuw lid in opvolging van ex-schepen Willy Geerdens, maar ze werd die dag bovendien 39 jaar. Normaal had Karolien al in februari haar debuut in de gemeenteraad kunnen maken, maar wegens ziekte was ze toen afwezig. Zij brengt het totale aantal vrouwen in de gemeenteraad op vijf, drie bij de oppositie en twee bij de meerderheid. Zo veel vrouwen hebben er nog nooit samen in de gemeenteraad van Herk-de-Stad gezeten.

Kristof Haneca uit Gent is de enige dendrochronoloog in Vlaanderen: hij onderzoekt de jaarringen van bomen. Samen met historisch ecoloog Joel Burny en Bart Paesen van Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) ging hij in Lummen op zoek naar het verleden van de unieke populatie knoteiken. Ook de drie bomen die de oude, te restaureren kiosk ondersteunen, werden onderzocht. Volgens Bart Paesen is het knotten van bomen een unieke beheersvorm. De Lummense knoteiken zijn levend erfgoed dat het bestuderen waard is. Boringen in de oude bomen kunnen zelfs duidelijk maken welke invloed Napoleon had op onze landbouw. Dankzij de specialisten die in het knoteikenproject betrokken worden, zullen er heel wat conclusies kunnen getrokken worden. Kristof Haneca onderzocht 15 knoteiken. Er werd daarvoor in de bomen geboord om te achterhalen om de hoeveel jaar er in de 19de eeuw werd geknot. Bij de oude knoteiken zullen de stalen van de boringen allicht duidelijk maken hoe er vroeger aan hakhoutbeheer werd gedaan. Om inzicht te krijgen in die problematiek is er een grote verzameling knoteiken nodig. In Lummen en omgeving telden de onderzoekers de voorbije maanden liefst 600 exemplaren. Dat is uniek.

Het stadsbestuur van Herk-de- Stad wil de dienstverlening aan de bevolking efficiënter organiseren. De gemeenteraad heeft daarvoor een stroomlijning van de diensten goedgekeurd. Tot nu toe stonden onder de secretaris, de hoogste ambtenaar, veertien diensthoofden. Nu komen er drie afdelingen met elk een afdelingshoofd. De drie afdelingen zijn interne zaken, vrije tijd en grondgebiedszaken. Er komt een administratieve verantwoordelijke die ervoor moet zorgen dat de behandeling van dossiers op de drie afdelingen uniform verloopt. Hij moet de administratie ook vereenvoudigen en indien mogelijk beperken. Een logistiek verantwoordelijke wordt op elk van de drie domeinen bevoegd voor het patrimonium. Een communicatieverantwoordelijke moet inwoners op de hoogte houden van de taken en opdrachten van de stad. Ook de communicatie tussen de diensten van de stad moet worden gestroomlijnd.

De Halense atletiekclub DCLA organiseert een nieuwe sessie “Start2run”. In tien weken leer je 5 km lopen zonder onderbreking. De reeks start op 7 april om 19.30 uur in sportcentrum De Koekoek. Dinsdag 24 maart om 20.00 uur is er een infovergadering in het zaaltje van de sporthal.

Tot 29 mei kan je op vier openbare plaatsen in Herk-de-Stad voetbal spelen op een mobiel voetbalterreintje voor ploegjes van 1 tot 3 spelers. Het project wil straatvoetbal zoals vroeger weer mogelijk maken. Het terreintje is met een net afgesloten, zodat de bal geen onbedoelde bestemming kan krijgen. Tot 22 maart staat het mobiele voetbalterrein nog op het plein achter het Meester Minterplein. Het pleintje aan de Lindeboomstraat in Schakkebroek is aan de beurt van 23 maart tot 12 april. Van 14 april tot 3 mei vind je het mobiele terrein achter de school aan de Kapelstraat in Berbroek en de Ganzenhoek in Donk sluit van 4 tot 29 mei het project af.

Tot maandag 23 maart 2009 

Het in slechte staat verkerende brugje over de meander van het Zwart Water in Zelem wordt hersteld.
Dat gebeurt in een samenwerking tussen de stad Halen en het Regionaal Landschap Lage Kempen. Het brugje maakt verkeer mogelijk op de veldweg tussen de Kolenbergstraat en de Van Zurpeledijk. De weg leidt naar de landbouwpercelen aan de overzijde van de zijarm van het Zwart Water. Het brugje is met bakstenen gebouwd en zo wordt het nu ook hersteld. Het metselwerk is aan één zijde namelijk beschadigd. Aan de andere kant is de leuning aan herstelling toe. Tot de werken behoren ook een herstelling van de onverharde weg, het ruimen van de oude meander in de buurt en het onderhoud van de beplanting. De werken kosten 17.170 euro.

Herk-de-Stad blijft bijleggen voor een ticket voor al wie in Herk-de-Stad de bus neemt voor een rit in Herk-de-Stad. De stad verlengt daarvoor haar overeenkomst met De Lijn. De bijdrage van de stad verschilt naargelang van het aantal zones dat je met de bus aflegt.

Een 35-jarige motorrijder uit Diest is vrijdagmiddag rond 16.15 uur omgekomen bij een frontale botsing met een bus op de Meldertsebaan in Lummen. Hij was op slag dood. Zijn neef, die op een andere motor naast hem reed, zag alles gebeuren. De Diestenaar maakte een manoeuvre om naast zijn neef te gaan rijden, maar kwam daarbij om een nog ongekende reden op het andere rijvak terecht. De buschauffeur, die uit de andere richting kwam, probeerde hem tevergeefs nog te ontwijken en belandde daarbij in de gracht.

De minimumprijs voor de verkoop van een veeteeltschuur in de Zittaardstraat in Halen gaat van 25.000 naar 15.000 euro. Het gebouw staat in een zone voor waterbuffering bij hevige regenval. Daarom is het met een vonnis van de vrederechter door de stad onteigend. Na publicatie in gespecialiseerde media en op het internet ontving de stad twee offertes, maar geen van die twee haalde de eerder bepaalde minimumprijs van 25.000 euro. Met een lagere minimumprijs hoopt de stad wel een koper te vinden.

Op de zitting van de OCMW-raad van Herk-de-Stad vanavond om 19 uur maakt Mieke Cloesen (Nieuw) haar debuut. Zij neemt de plaats in van Karolien Grosemans, die naar de gemeenteraad is verhuisd in opvolging van ex-schepen Willy Geerdens. Mieke Cloesen is bediende. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stond zij op de zesde plaats van de kartellijst CD&V/Nieuw. Zij haalde 467 voorkeurstemmen.

Een inwoner van Halen heeft woensdag bij de politie West- Limburg klacht ingediend tegen de zonnepanelenverkoper Edisolar.
Die maakte in Vlaamse kranten reclame voor het plaatsen van zonnepanelen voor 1.500 euro. De economische inspectie en de bank ING zeiden eerder al in Het Belang van Limburg niet gerust te zijn in het aanbod. De Halenaar heeft klacht ingediend na de storting van 1.500 euro enige tijd geleden. Hij vertrouwt het zaakje niet omdat hij sinds de storting niets meer van de verkoper heeft gehoord.

Lummense 55-plussers kunnen vanaf april gratis computerlessen volgen. De cursus van acht weken wordt op een aangepast tempo gegeven. Groepjes van maximaal acht personen kunnen terecht in ‘Het Merelnestje’ aan de Wijngaardstraat 8. Info: 0470/07.30.90.

De afdeling Zelem van Natuurpunt en de stad Halen ruilen grond in het bosgebied van Hees. Door de ruiling kunnen beide partijen hun eigendom efficiënter beheren. De bossen van Hees strekken zich over 60 ha van Zelem uit. De stad Halen heeft daarvan 6,52 ha in eigendom zegt schepen van Leefmilieu Paul Hoebrekx. Dat wordt nu geruild tegen 7,70 ha van Natuurpunt. Het Halens gebied is dus kleiner, maar de waarde van de grond is hoger. De Halense grond zou 80.133 euro waard zijn en die van Natuurpunt 77.542 euro. De vereniging past het verschil bij.

De drie meest onveilige trajecten in Herk-de-Stad zijn de gewestweg Hasselt- Diest over het volledige traject, het centrum van de deelgemeente Herk-de-Stad, en de Amandinaweg. Dat blijkt uit gegevens van de politiezone West-Limburg. Die zal de acties voor verkeersveiligheid dan ook vooral op die trajecten toespitsen. 80 procent van de capaciteit qua verkeerstoezicht gaat naar die drie trajecten.

De jongste Lummense gemeenteraad was allicht de kortste ooit. Na amper drie kwartier werd de zitting gesloten. Ook de publieke opkomst was uniek met één toeschouwer en twee studentes. Schepen Armand Busselen wist te vertellen dat de aanleg van een rotonde aan het gevaarlijke kruispunt van de Ringlaan en de Schulensebaan dit jaar nog zal starten. De aanleg stond al in 2005 op de lijst van uit te voeren werken omdat de Vlaamse overheid de zwarte punten in het verkeer snel wil wegwerken. Maar hierdoor verdwijnen er ook parkeerplaatsen en men kampt in Lummen-centrum al met een tekort aan parking. Daarom werd er een studie gemaakt voor de realisatie van een twintigtal nieuwe parkeerplaatsen en die is nu ook aanvaard. Daarvoor zal men dezelfde ontwerper aanduiden als de Vlaamse overheid. De erelonen worden geraamd op bijna 10.000 euro.

Herk-de-Stad plant dit jaar rioleringswerken in drie deelgemeenten voor 710.000 euro. Dat blijkt uit de begroting die de gemeenteraad heeft goedgekeurd. In Herk-centrum gaat het om gescheiden riolering langs de Sint-Truidersteenweg. In Schulen worden buizen gelegd langs de Vanarenberglaan en de Tuffellaan en in de deelgemeente Berbroek worden in de Lindestraat buizen gelegd. Het traject Endepoelstraat-Pikkeleerstraat krijgt voor 75.000 euro een voetpad. Zo kunnen vooral bewoners van rustoord De Bleuk aan de Endepoelstraat vlotter naar het stadspark Olmenhof en het stadhuis.

De afdeling Zelem van natuurpunt heeft dit voorjaar al meer dan 1.000 amfibieën overgezet. Dat is de helft meer dan in 2008. Vooral het aantal gewone padden ligt bijzonder hoog egt Jan Kenens van Natuurpunt. Ook de aantallen van bruine en groene kikkers en de alpenwatersalamander liggen dubbel zo hoog als vorig jaar. Verklaring is allicht de strenge winter, zodat de amfibieën in diepe winterrust gaan. In een warmere winter, zoals vorig jaar, gaan ze meer energie verbruiken. Daardoor komen ze minder fit de winter uit en gaan ze kleinere legsels produceren.

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben dieven drie keer proberen in te breken in Herk-de-Stad. Aan de Amandinaweg is donderdag net voor middernacht de diefstal vastgesteld van een laptop, een gsm, 2 digitale camera’s en juwelen. Op twee andere plaatsen ging het om poging tot inbraak, dat was in de Pikkeleerstraat en in de Stapstraat. Aan een werf in de Veldstraat in Lummen is 1.000 liter mazout gestolen. De diefstal werd vrijdagochtend vastgesteld.

De werking van de brandweer op het grondgebied van Herk-de-Stad kost elke Herkenaar 23,16 euro. Dat blijkt uit de dotatie van de stad aan de brandweer van Hasselt, die voor Herk-de-Stad verantwoordelijk is. De voorpost in Herk-de-stad is gevestigd op het industrieterrein Daelemveld, langs de gewestweg Hasselt-Diest. De toelage voor 2009 bedraagt 280.000 euro. Om het bestuur een idee te geven van de werking, heeft commandant Bert Swijsen de gemeenteraad voor een bezoek aan de kazerne uitgenodigd.

61 socio-culturele verenigingen van Halen krijgen een toelage van samen 3.160 euro voor hun werking het voorbije jaar. De gemeenteraad heeft dat subsidiebedrag goedgekeurd. Carnavalsvereniging Ridders van de Kromme Elleboog spant de kroon met 1.000 euro steun. Op de tweede plaats komen ex-aequo muziekmaatschappijen De Koorgalmen, Sint-Lambertus en in Vriendschap en Vrede. Zij ontvangen elk 400 euro. Verder zijn er 19 verenigingen die 63 euro ontvangen en 38 andere verenigingen krijgen van de stad 50 euro.

Herk-de-Stad beschikt vanaf nu over een dierenwelzijnsraad. Het is de eerste in zijn soort in Limburg en de tweede in Vlaanderen. De raad is zopas voor het eerst samengekomen om een bestuur te kiezen. Voorzitter van de raad is dierenarts Philippe Martens. Ondervoorzitter is Jan Ruymen, secretaris Annick Houbrechts en penningmeester Sofie De Waele. De dierenwelzijnsraad heeft drie doelstellingen. De raad betracht ten eerste een harmonieus evenwicht tussen mens, dier en samenleving. Ten tweede krijgt de stad, op vraag of op eigen initatief, advies. En tot slot zal de raad de bevolking sensibliseren en informeren over dierenwelzijn. De algemene vergadering komt minstens twee keer per jaar samen. Op de volgende vergadering worden werkgroepen samengesteld.

De buurtbewoners van het Sint-Jan Berchmanscollege in Diest hielden woensdagnamiddag de adem in. Een vijftienjarige leerling was vlak voor de middag op het dak gekropen om een wanhoopsdaad te stellen. De politie, brandweer en gespecialiseerde hulpdiensten rukten massaal uit. Na een zenuwslag van meer dan vijf uur konden ze de jongen ompraten en hem veilig van het dak halen. De jongen zit in het derde jaar wetenschappen. Volgens zijn vrienden is zijn moeder onlangs overleden. Zijn schoolgenoten vertelden dat hij een slecht tussentijds rapport moeilijk kon verteren, en dat hij leed aan examenstress.

Herkse senioren kunnen zich inschrijven voor het fitnessprogramma in dienstencentrum De Cirkel. De reeks loopt van april tot juni, telkens op dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur. Info: 013/52.26.64, decirkel@herk-de-stad. be.

De stad Halen wijst hondeneigenaars op het reglement dat hen verplicht de dieren op de openbare weg aan de leiband te houden. Op een wandeling moeten ze altijd een poepzakje bij hebben. Info: milieudienst Halen, 013/61.81.24, milieudienst@halen.be

Herk-de-Stad was gisteren de Limburgse gaststad voor het ‘Boompjesweekend’ van de actie Kom op tegen Kanker. Voor 7 euro kon je symbolisch een boompje kopen. De opbrengst gaat naar de preventie en de bestrijding van de ziekte en de boompjes werden geplant in een nieuw bos. Dat is in Schulen op een terrein tussen de Kiezelweg en de Oude Baan. Dat terrein was vroeger eigendom van baron de Moffarts. Zijn kinderen wilden die grond te verkopen en het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams gewest was er als de kippen bij om het terrein aan te kopen. Alles samen gaat het om 35 ha. De helft daarvan was al bebost. Het streefdoel voor gisteren was 10.000 boompjes. Op het perceel is plaats voor in totaal 50.000 bomen. Er wordt dit voorjaar verder geplant tot een totaal van 25.000. Volgend jaar wordt het resterende deel beplant. Het gaat om acht boomsoorten en tien struiksoorten.

De politie heeft vorige week 3.356 voertuigen op snelheid gecontroleerd op 22 locaties in Halen, Herk-de-Stad en Lummen. Daarvan reden er 102 te snel, dat is iets meer dan 3 %. De zwaarste overtreding was 116 km per uur op een plaats waar slechts 90 is toegelaten. In de Paalstraat, de Meldertsebaan en in de Schalbroekstraat in Lummen werden de meeste overtredingen vastgesteld.

Het powerplaysoccerterrein dat straatvoetbal in Herk-de-Stad promoot, stond tot en met gisteren nog op het Meester Mintenplein in de wijk Daelersveld. Het werd deze voormiddag verhuisd naar het pleintje aan de Lindeboomstraat in Schakkebroek, waar het tot 12 april blijft staan.

Tot maandag 30 maart 2009 

De Kruisstraat in Zelem is tijdelijk moeilijker toegankelijk. De straat krijgt een nieuw wegdek en de watergreppels worden er vernieuwd. Aan deze straat ligt ondermeer het sportcomplex De Kambergen met de buitenschoolse kinderopvang van Zelem.

Halense verenigingen krijgen samen 3.925 euro steun voor de organisatie van speciale culturele activiteiten. De gemeenteraad heeft de steun goedgekeurd. Het gaat om zogenaamde projectsubsidies die los staan van de werkingssteun voor de culturele verenigingen. Zelem Zomert, een initiatief van diverse verenigingen van die deelgemeente, spant met een toelage van 250 euro de kroon. Vijftien organisaties worden voor een speciale activiteit met 175 euro bekroond. De resterende elf projecten ontvangen elk 87,50 euro.

Herk-de-Stad telt een zeventigtal zonevreemde bedrijven. Dat betekent dat ze op grond liggen die op het gewestplan met een andere functie staat ingekleurd. Het stadsbestuur heeft een inventaris van de zonevreemde bedrijven opgemaakt om een ruimtelijk uitvoeringsplan uit te kunnen werken. Het gaat om bedrijven, horeca- en kleinhandelszaken. Boerderijen vallen erbuiten. Het plan moet deze ondernemingen zekerheid en nieuwe groeikansen bieden.

Lummen Anders Mobiel Limburg telt 15 vrijwillige chauffeurs. Tegen een onkostenvergoeding zorgen de bestuurders voor het vervoer van bejaarden, andersvaliden of mensen in een specifieke noodsituatie. Vorig jaar maakten 73 gebruikers in totaal 1.324 ongevalvrije ritten.

De toren van de beschermde Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk van Halen-centrum krijgt een opknapbeurt. De parochiekerk van Halen-centrum werd in de zestiende eeuw aangepast in de huidige vorm. Dat gebeurde in de demergotiekstijl, getypeerd door het gebruik van ijzerzandsteen van de streek. IJzerzandsteen is erg poreus en dus ook erg gevoelig voor weer en wind. Op een proefstrook is een procédé voor de restauratie uitgetest. Daarbij worden de stenen uit de gevel gehaald, de slechte delen ervan weggekapt of weggeslepen, waarna de stenen opnieuw een plaats in de gevel krijgen. Om het weggekapte gedeelte te compenseren worden ze een beetje naar voren geplaatst, gelijk met de andere gevelstenen. Omdat de kerk sinds 1938 als monument is beschermd, kan de stad rekenen op een toelage van 60 procent van het Vlaams gewest en 20 procent van de provincie.

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad gaat drie ruimtelijke uitvoeringsplannen voor bedrijven en handelszaken opmaken. Dat moet die bedrijven meer groeikansen bieden en bijkomende tewerkstelling creëren. Een eerste plan moet de uitbreiding van het industrieterrein Daelemveld langs de gewestweg Hasselt-Diest met 5 ha mogelijk maken. Dat biedt nieuwe mogelijkheden aan Herkse bedrijven die op hun huidige vestigingsplaats niet kunnen uitbreiden. Ook de KMO-zone van Berbroek zal met 5 ha worden uitgebreid. Het derde plan moet zekerheid bieden aan diverse alleenstaande handelszaken langs de gewestweg Hasselt-Diest.

Bijna 11.000 boompjes gingen vorige week zondag de grond in op de plantactie voor Kom op tegen Kanker in Schulen, goed voor een opbrengst van ruim 75.000 euro. Wie na het Boompjesweekend nog geld wil storten, kan dit nog tot 15 april. De opbrengst gaat integraal naar de projecten van Kom op tegen Kanker: preventiecampagnes, palliatieve en psychosociale ondersteuning van patiënten en hun omgeving, vakantiekampen voor kinderen en adolescenten en wetenschappelijk onderzoek.

De 18de-eeuwse Kleen Meulen heeft vorige week voor het eerst in 40 jaar weer gemalen. De beschermde molen en de inboedel zijn de voorbije jaren volledig gerestaureerd en de Mangelbeek is slibvrij gemaakt zodat het rad weer kan draaien. De 64-jarige Fernand Vanderaerden is molenaar van dienst. Het proefdraaien verliep goed. Maar Fernand zal wel twee uur lang het water van de Mangelbeek moeten stuwen. Dan zal het rad beter draaien en kan het graan fijner gemalen worden. Wekelijks mag hij op zaterdagnamiddag twee uur malen en op aanvraag kunnen ook scholen een gratis kijkje komen nemen. Op 25 en 26 april organiseert Fernand voor de eerste keer de “Molenfeesten”.

Het stadsbestuur van Halen gaat op eigen kosten de verzakkingen in het fietspad langs de Mosstraat aanpakken. Dat heeft schepen van Openbare Werken Erik Vanroelen geantwoord op een vraag van Jos Wouters van Groen. De Mosstraat is de belangrijkste verbinding tussen Halen en Zelem. Heel wat scholieren fietsen langs dit traject van Zelem naar school in Herk-de-Stad of Diest.

Sara Vanholst van CD&V/Nieuw maakte donderdag haar debuut in de politieraad van de zone West-Limburg. Zij legde op de zitting de eed af als opvolgster van Willy Geerdens. Die stopt al zijn politieke activiteiten. Eerder had de ex-schepen ook al zijn ontslag uit de gemeenteraad gegeven. Haar eedaflegging op de politieraad wordt voor Sara Vanholst, het jongste gemeenteraadslid van Herk-de-Stad, de terugkeer op het politieke toneel na haar zwangerschap en de bevalling van haar dochter Noa midden februari.

Elke inwoner van Herk-de-Stad betaalt dit jaar 82 euro voor de werking van de politie op het grondgebied van de stad. Dat blijkt uit de begroting 2009 van de politiezone. Die verwacht van Herk-de-Stad een toelage van 993.281 euro. Dat is 17.000 euro minder dan de toelage voor 2008 maar wel 62.000 euro meer dan de steun voor 2007. De toelage van dit jaar maakt gedeeld door het aantal inwoners een gemiddelde van 82 euro. Hat aantal inwoners van Herk-de-Stad bedraagt momenteel 12.088.

Aan een werf in de Veldstraat in Lummen is vorige week 1.000 liter mazout gestolen. De diefstal is vrijdagochtend vastgesteld. In het industriepark van Halen hebben dieven geprobeerd om vensters met een koevoet te forceren. Dat werd vorige maandag vastgesteld.

In de Goerenbroekstraat in Zelem moet je rekening houden met verkeershinder. De straat krijgt momenteel een nieuw wegdek en een nieuwe watergreppel. Het stadsbestuur van Halen wil het vrachtvervoer uit de Oude Leuvensebaan in Loksbergen weren. Overleg binnen de verkeerscommissie en met de politie moet een gepaste oplossing opleveren. De GPS stuurt al het vrachtvervoer van de autosnelweg naar houthandel Brems via de Oude Leuvensebaan. Die is veel te smal voor verkeer in twee richtingen. In deze straat wonen veel gezinnen met kleine kinderen. Raadslid Eric Hennus, die in de straat woont, is voorstander van verkeer in één richting van de Hagelandstraat naar de Kauwplasstraat. In de omgekeerde richting moeten volgens hem wel plaatselijk en landbouwvervoer en verkeer van fietsers en bromfietsers klasse A mogelijk blijven.

De technische dienst van Herk-de-Stad gaat herstellingswerken uitvoeren op openbare plaatsen. Zo krijgt het parkeerterrein van de tennisclub in het sportcentrum in de Manestraat een opknapbeurt. Ook de keienbestrating aan de visvijver in het stadspark Olmenhof zal worden verbeterd. Voorts worden allerhande gebreken aan de onverharde wegen van Herk hersteld.

De fracties in de gemeenteraad van Herk-de-Stad krijgen samen 9.000 euro voor de financiering van hun werking. Ze krijgen elk 750 euro plus 250 euro per gemeenteraadslid. Dat maakt voor sp.a-onafhankelijke 3.000 euro, voor Open VLD en Nieuw elk 1.750 euro, voor CD&V 1.500 euro en voor Vlaams Belang 1.000 euro. De toelage staat los van de zitpenning van 175 euro die elk raadslid per vergadering krijgt.