Tot maandag 2 februari 2009 

Een delegatie van de Lummense Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) heeft vorige week een petitie met 1.500 handtekeningen overhandigd aan het Lummense schepencollege. Ze vragen een openbaar toilet in Lummen-centrum en geven tegelijk een stille wenk aan Limburg en zelfs heel Vlaanderen. KVG-Limburg voert in 16 Limburgse gemeenten campagne voor meer openbare toiletten. De mensen van Lummen hebben zich daar heel erg voor ingezet, zegt vormingswerker Bart Vanduffel van KVG-Limburg. Zij vragen een toilet dat op bepaalde uren toegankelijk is, liefst in of tegen een openbaar gebouw. Dat toilet moet degelijk uitgerust worden voor gehandicapten, maar ook voor kinderen, ouderen, personen die moeilijk te been zijn, of mensen die incontinent zijn. Deze petitie is dus zinvol voor alle Lummenaren, maar KVG voert ook actie in de rest van Limburg én Vlaanderen.

De bushalte aan campus Ursula van de Sint-Martinusscholen aan de Diestsesteenweg in Herk-de-Stad krijgt een fietsenstalling. Op deze plaats is onlangs een nieuwe bushalte aan elke kant van de gewestweg aangelegd. De twee busstopplaatsen zijn nu verhoogd, zodat iedereen gemakkelijk in de bus kan stappen.

In het natuurreservaat de Willekensberg in Lummen zijn verschillende wandelpaden volledig omgeploegd door bandensporen. Vermoedelijk komt dit door de vele quads die illegaal racen in het reservaat, zeggen buurtbewoners. Deze quads zijn niet makkelijk op te sporen omdat ze plots het bos induiken en even snel wegscheuren.

Op vrijdag 13 februari gaat de voorstelling van de Middenschool en Instituut OHVM te Lummen in première. De leerlingen tonen met muzikale, beeldende en dramatische acts hun creatieve talenten. Meer dan honderd leerlingen en een tiental leerkrachten werkten aan deze productie die volledig in het teken staat van vrijdag de 13e en Valentijn. De première is op vrijdag 13 februari om 19u in het Oosterhof, zaterdag 14 februari om 19u is er een tweede voorstelling.

De Lummense amateurarcheoloog René Drijvers is vrijdag 23 januari op 86-jarige leeftijd overleden. Drijvers verzamelde tijdens zijn leven 30.000 artefacten en veel boeken. In zijn wilsbeschikking laat hij zijn collectie na aan het Gallo-Romeins museum in Tongeren en aan de gemeente Lummen. Eén van zijn pareltjes is de vondst in Meldert in de jaren ’70. Op de Venusberg vond René toen een “chopping tool”. Dat stenen hakwerktuig is misschien wel 250.000 jaar oud en was lange tijd het oudste gevonden Limburgse werktuig. Het prijkte daarom als eerste in de tijdsband van het Gallo-Romeins museum van Tongeren. René was stichtend lid van de Geschied- en Heemkundige Kring van Lummen in 1983 en hij was ook stichtend lid van de archeologische vereniging Testa Tessenderlo. Wetenschappelijk medewerker van ‘Erfgoed Lommel’ Ferdi Geerts benadrukt dat de Lummense collectie niet alleen een grote museale waarde heeft, maar zeker een erg grote wetenschappelijke waarde. René werd vorige vrijdag begraven in Meldert. De begrafenisplechtigheid vond plaats in de hulpkerk van de Vleugt-Schaffen.

Sinds maandagavond 19 januari was het bijna pikdonker op sommige plaatsen in Lummen-centrum. De straatverlichting liet het al enkele dagen afweten op het Gemeenteplein en in de Dorps- en Kerkstraat. Infrax was al enkele dagen op zoek naar de oorzaak van het probleem. Maandag, dinsdag en woensdag was het balkdonker in het centrum. Donderdagnamiddag en -avond werkte de verlichting wel op het Gemeenteplein, maar toch was het probleem niet echt opgelost. Vrijdagnamiddag was een ploeg van Infrax nog altijd op pad. Soms valt een zekering af in de stroomcabine, maar de zoektocht naar de oorzaak van het probleem leverde niets op. Er liepen verschillende telefoontjes binnen bij de dienst onthaal in het gemeentehuis. Lummenaren klaagden over onveilige situaties. Vooral oudere mensen hadden schrik voor valpartijen.

Vorige week zaterdagavond hebben dieven een poging ondernomen om binnen te dringen in de optiekzaak op de Ringlaan in Lummen. De poging om de voordeur open te breken is echter mislukt. Onbekenden hebben drie computerschermen gestolen bij een inbraak in de school Herkerhof op de Dokter Vanweddingenlaan in Herk-de-Stad. De feiten werden maandagochtend vastgesteld maar zijn vermoedelijk zondagnamiddag gepleegd. In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Lummen is maandagnacht de ruit van een vrachtwagen ingeslagen en de gps werd meegenomen.

De gemeenteraad van Herk-de-Stad week in januari af van de traditie om een vergadering te houden. Er waren niet genoeg punten om een fatsoenlijke dagorde te stofferen zegt burgemeester Paul Buekers. In februari vindt er wel de maandelijkse vergadering plaats. Normaal zou Karolien Grosemans op de zitting van januari de eed afleggen in opvolging van ex-schepen Willy Geerdens, die uit de politiek is gestapt. In maart vergadert de gemeenteraad van Herk-de-Stad twee keer: één keer voor een dagorde met onder meer de rechtspositieregeling van het personeel, de tweede keer komt men samen voor de begroting van 2009.

Tot maandag 9 februari 2009 

Het domein van de Duizendjarige Eik in Lummen krijgt een opknapbeurt en alle knoteiken in Lummen worden geknot. Het gaat om projecten van de gemeente Lummen en van het Regionaal Landschap Lage Kempen. De Dikke Eik was vroeger een gerechtsboom. In de Frankische tijd ging Het Gerecht vier keer per jaar op ronde om zittingen te houden. De zitting gebeurde aan de voet van de eik. De omgeving van de boom wordt nu met zitbanken, infoborden, een wandeltraject en een parkeerterrein aantrekkelijker gemaakt voor de bezoekers. Met meer dan 600 exemplaren telt Lummen de grootste dichtheid knoteiken in heel Vlaanderen. Dat hout was vroeger ideaal voor gereedschap en voor houtovens, maar na de Tweede Wereldoorlog verslapte het onderhoud van de bomen. Lage Kempen wil hen nu allemaal een beurt geven.

Vrijdag opende in Lummen een lokaal dienstencentrum de deuren op initiatief van de OCMW-raad. Het centrum moet het sociaal netwerk van 55-plussers een duwtje in de rug geven, vereenzaming tegengaan en eventuele probleemsituaties tijdig te detecteren. Centrumleidster Mady Borgers plant allerlei recreatieve en vormende activiteiten. Zo krijgen de druk bijgewoonde computerlessen zeker een vervolg. Maar het centrum wil de senioren ook informeren over de verschillende soorten dienstverlening van gemeente en het OCMW. Alle activiteiten zullen in overleg met en door de senioren zelf gebeuren. Vanaf vrijdag 13 februari start het dienstencentrum met een wekelijks ontmoetingsmoment. Alle 55-plussers kunnen dan genieten van een babbel, een drankje en een spel. Dat ontmoetingsmoment vindt voortaan elke vrijdagnamiddag plaats in zaal 5 van ontmoetingscentrum Oosterhof.

Vorige week in de nacht van zaterdag op zondag is een inbraak gepleegd in een huis in de Smolderstraat in Herk-de-Stad. De daders maakten een filmcamera, een laptop en juwelen buit. En ook in een pand aan de Veearts Strauvenlaan in Herk is een inbraak vastgesteld. Daar werden nieuwe computerschermen buitgemaakt. Dieven hebben datzelfde weekend een televisie buitgemaakt bij een inbraak in de tennisclub op de Sportweg in Lummen. En de politie West-Limburg heeft dat weekend verschillende meldingen binnengekregen van vandalisme op de Diestersteenweg in Halen. Onbekenden hadden graffiti gespoten op onder meer een garagepoort, op de muren van een schooltje, de KBC-bank en een bushokje.

De politie West-Limburg heeft de voorbije week 1.850 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. Dat gebeurde op 12 locaties in Halen, Lummen en Herk-de-Stad. 44 bestuurders reden te snel. De zwaartse overtreding bedroeg 98 km per uur op een plaats waar slechts 70 mag gereden worden. In de Pastorijstraat en op de Stevoortweg in Herk-de-Stad en in de Zilverenhelmenstraat in Halen werden de meeste overtredingen geregistreerd.

Het nieuwe Lummense politiekantoor in het gemeentehuis is geopend. Opvallend zijn de aparte ingang, een kogelwerend loket en een ruim toilet dat aangepast is voor rolstoelgebruikers. De gemeente betaalde 147.000 euro voor de aanpassingswerken. Politie West-Limburg huurt het kantoor. Korpschef van West-Limburg Armand Grootaers, hoofdinspecteur Bart Dewulf en zijn vier inspecteurs zijn erg lovend over de vernieuwde wijkpost. Volgens burgemeester Luc Wouters was het echt nodig dat er een vernieuwde wijkpost kwam. Omdat er vroeger helemaal geen privacy aanwezig was. De zone rond de onthaalbediende is volledig kogelvrij ingericht, en een groep gehandicapten die het kantoor al bezochten, was erg lovend. Voor de slechtzienden zijn zelfs speciale tegels geplaatst zodat zij probleemloos de ingang kunnen vinden. Op verzoek van de Lummenaren kan je voortaan de agenten niet alleen op maandagavond , maar ook op woensdag tot 19 uur bereiken.

Het hoofdgebouw van de politie West-Limburg aan de Guldensporenlaan in Herk-de-Stad krijgt een nieuwe vleugel van 450 vierkante meter met drie verdiepingen. Die is nodig om meer personeel te huisvesten en de dienstverlening te verbeteren. De werken, met een prijskaartje van 800.000 euro, zijn onlangs gestart. De nieuwe vleugel wordt tegen het bestaande gebouw aan de kant van de Sint-Martinusscholen opgetrokken. Met de uitbreiding krijgen een aantal diensten meer plaats. Tegen oktober moet het geheel klaar zijn. Bezoekers moeten tijdens de duur van de werkzaamheden rekening houden met verkeershinder.

In Schulen is er discussie ontstaan over de bouw van een biogasinstallatie bij het varkensbedrijf Lavrijsen aan de Herkkantstraat. Volgens de buren gaat het om een scheikundige activiteit die niet thuishoort in waardevol agrarisch gebied. Het bedrijf en een studiebureau zijn het daar niet mee eens. Vandaag kwam het dossier op het Herkse schepencollege.

Het stukje van de Schansstraat, vlakbij de Halensestraat in Halen, krijgt ook de naam Halensestraat. Het gaat om het gedeelte van de Schansstraat met de eerste drie huizen. De huidige situatie zorgt er voor verwarring.

Tien gedichten zijn genomineerd voor de wedstrijd van de bibliotheek, het revalidatiecentrum Sint-Ursula en de Sint-Martinusscholen van Herk-de-Stad. U kan ze vanaf nu lezen op de website www.sms-hartstocht.be. Op die site kan je ook stemmen voor uw nummer 1, 2 en 3. De auteur van het winnende gedicht krijgt de titel van eredichter 2009 van Herk-de-Stad. De laureaat wordt op 30 april bekendgemaakt. De tien genomineerde gedichten komen op panelen in de therapietuin van het revalidatiecentrum. Info: bibliotheek, 013/55.39.01, of bibliotheek@herk-de-stad.be.

De leegstaande pastorie van Zelem krijgt een bestemming voor de lokale verenigingen. De woning staat leeg sinds het vertrek van pastoor Coninckx uit Zelem in 1997. Volgens schepen van Openbare Werken Erik Van Roelen hebben 19 van de 22 in Zelem actieve verenigingen een vzw gesticht om de pastorie een nieuwe functie te geven. Ze wordt ontmoetingscentrum met ruimte voor culturele, toeristische en natuuractiviteiten. Drie partners zijn erin betrokken: de nieuwe vzw, het regionaal landschap Lage Kempen en de stad, als eigenaar van het gebouw. Er zijn werken nodig aan het dak, en de ramen en deuren van het gebouw. Het project krijgt 208.000 euro steun van het Leaderprogramma van de Europese Unie. De vzw moet 150.000 tot 170.000 euro betalen, de stad 175.000 euro. Eerder was er een voorstel om het gebouw te verkopen en met de opbrengst kon men dan ook heel wat doen voor de Zelemse verenigingen. Dat het gebouw nu behouden blijft zorgde voor nogal wat discussie op de gemeenteraad.

De begroting 2009 van de stad Halen is vermoedelijk nog niet klaar voor de gemeenteraad van maart. De meerderheid heeft de gemeenteraad twee bijkomende voorlopige twaalfden voor dit jaar gevraagd. Zo’n eenheid is een twaalfde van een jaarbudget om de normale werking van de gemeentediensten te verzekeren om op die manier de lonen en facturen te kunnen betalen. In december waren al twee voorlopige twaalfden voor januari en februari goedgekeurd. De begroting in de gewone dienst is klaar, maar die voor de buitengewone dienst nog niet, zegt schepen van Financiën Anita Bullens. En op de koop toe is de financieel verantwoordelijke vorige week ziek geworden. Door de korte maand februari is de begroting dan allicht ook niet klaar voor de zitting van 2 maart.

Tot 16 februari 2009 

Nu de vrieskou is afgenomen, gaan de werken aan het Lummense Klaverblad goed vooruit. Zo is men ondermeer de nieuwe brug al aan het verbinden met de toekomstige rijvakken. In december werd de snelweg 's nachts afgesloten om de stellingen te bouwen over de autosnelweg E314. De werken zijn zeer vlot verlopen en de bekistingen voor de bruggen is ondertussen klaar. Maar toen men het ijzeren vlechtwerk wilde maken en plaatsen, stak de ijzige kou daar een stokje voor. De werken werden toen een tijdje stilgelegd.

De Sint-Truidersteenweg in Herd-de-Stad krijgt aan beide zijden dubbele riolering voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om de leidingen voor electriciteit en kabeltelevisie ondergronds te leggen. De riolering komt tussen de bestaande fietspaden en de rijbaan. De hinder voor de weggebruikers zal dus beperkt blijven.

In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een chalet in de Kabouterstraat in Lummen, dat is vlakbij het Klaverblad. De chalet brandde volledig uit. De bewoner moest naar het ziekenhuis voor verzorging. De bewoner van de chalet is op zijn kousen gevlucht en heeft bij de buren de brandweer verwittigd. Toen de brandweer aankwam in de Kabouterstraat, kort bij de golfclub, was de chalet al volledig verwoest. De brandweer heeft uren moeten nablussen omdat de vloer in de chalet ook van hout was. De 49-jarige bewoner werd met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis van Heusden-Zolder. De honden van de eigenaar werden woensdagmiddag opgehaald door de hondenvanger.

Karolien Grosemans zal pas in maart de eed als gemeenteraadslid van Herk-de-Stad afleggen. Haar eedaflegging stond op de dagorde van de jongste gemeenteraad, maar Karolien moest zelf wegens ziekte verstek geven. Grosemans volgt ex-schepen Willy Geerdens op. Karolien Grosemans kwam bij haar debuut in 2006 in de OCMW-raad. Daar neemt Mieke Cloesen haar plaats in.

Het kerkhof van de Sint-Martinus parochie aan de Driespoortweg in Herk-de-stad wordt met 30 are uitgebreid. De gemeenteraad heeft voor de uitbreiding de aankoop van een perceel grond van een privé-eigenaar goedgekeurd. In de eerste fase wil men 16 are in gebruik nemen zegt burgemeester Paul Buekers. In functie daarvan wordt de muur van het oude kerkhof volgend jaar doorgetrokken. Tussen het nieuwe gedeelte van het kerkhof en de woningen in de buurt komt er een bufferzone.

De deontologische commissie voor de controle op de naleving van de deontologische code door Herkse gemeenteraadsleden krijgt zeven leden, één van elk van de vijf fracties en, volgens het systeem D’Hondt over de politieke verdeling van mandaten, nog twee van de sp.a. Dat heeft de gemeenteraad beslist na een interpellatie van Bart Gruyters van CD&V. De deontologische code schrijft de gemeenteraadsleden voor dat ze altijd aan het algemeen belang moeten denken. Dat betekent dat de verkozenen burgers met vragen altijd naar de betrokken dienst moeten verwijzen in plaats van zelf tussen te komen. Zij dienen ook altijd te handelen in overeenstemming met de wet.

De cultuurraad van Halen heeft plannen om een cultuurprijs uit te reiken aan een persoon of een vereniging met een bijzondere verdienste voor Halen. Voorzitter Johan Thys noemt het een vorm van waardering voor de inzet van personen die Halen op cultureel vlak op de kaart plaatsen. Er wordt nu een reglement uitgewerkt. Daarbij wordt ook bekeken wat de aard van de prijs zal zijn: een cheque, of een kunstwerk met een bepaalde waarde.

Sinds gisteren staat de website www.boompjesweekendherkdestad.be online. Die geeft een stand van zaken van de kom-op-tegen-kankeractie in Herk-de-Stad. Herk is op 22 maart gaststad voor het boompjesweekend van die actie. Voor de aanplanting heeft het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse gemeenschap in Schulen een terrein van 47 hectare tussen de Kiezelweg en de Manestraat aangekocht. Tijdens de actie worden voor 7 euro symbolisch boompjes verkocht. De opbrengst gaat naar de preventie en behandeling van kanker.

Alle Herkse senioren zijn morgen dinsdag 17 februari om 13.30 uur welkom voor de gezondheidswandeling van dienstencentrum De Cirkel naar het Schulensmeer. Na de wandeling ben je in De Cirkel welkom voor een kop koffie met een stuk taart. Info: De Cirkel, Diestsesteenweg 18, 013/52.26.64.

Ter hoogte van de brandweerkazerne van Herk-de-Stad zijn donderdagavond rond 19.30 uur twee auto’s gebotst. De brandweer moest een van de bestuurders die gekneld zat, bevrijden. De twee bestuurders, een vijftiger uit Herk en een vrouw uit Genk, werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij voetbalclub Amandina VC in de Schoolstraat in Schakkebroek zijn portefeuilles van vier spelers gestolen tijdens de dinsdagtraining. De benadeelde spelers wonen in Nieuwerkerken en zijn tussen 18 en 25 jaar oud.

In de nacht van zondag op maandag vorige week hebben dieven in minstens vier huizen ingebroken in Herk-de-Stad. De politie vermoedt dat het om dezelfde daders gaat. Op de Tramweg drongen ze binnen in twee huizen. Op één adres geraakten ze binnen via de achterdeur. Daar verwijderden ze het slot en gingen er aan de haal met geld en juwelen. De tweede keer slaagden ze niet in hun opzet. In de Pierpontstraat drongen de daders via het terras binnen. Ze vonden de sleutels van een Mercedes en zijn met de auto vertrokken. De eigenares van een huis aan de Stevoortweg stelde maandagmiddag ook een inbraak vast in haar huis. De woning is doorzocht, maar de buit is niet bekend gemaakt.

In Schaffen is donderdag een Poolse arbeider levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij bedolven werd onder een vallende schoorsteen. Dat gebeurde tijdens afbraakwerken. Een expert van het Leuvense parket en de arbeidsinspectie onderzochten de precieze omstandigheden van het ongeval.

Herk-de-Stad blijft haar engagement als Fairtradegemeente trouw. Dat heeft schepen van Ontwikkelingssamenwerking Danny Pauly geantwoord op een vraag van Laurens Appeltans. In 2005 kreeg Herk-de-Stad als derde gemeente in Limburg en zevende in Vlaanderen zo’n statuut. Dat betekent onder meer dat de stad producten van de Oxfam Wereldwinkel gebruikt en promoot.

Tot maandag 23 februari 2009 

Op de hoek van de Nederstraat en de Markt in Halen komt een woonproject van acht appartementen. Daarvoor wordt het beschermde, maar toch half afgebroken pand op die plaats heropgebouwd. Het project voorziet in acht appartementen op de gelijkvloerse verdieping en twee niveaus daarboven. Het gebouw werd in de jaren ’70 beschermd. Wegens een juridisch geschil stond het pand er vele jaren in zijn huidige toestand bij. De immobiliënmaatschappij moet het huis in zijn oorspronkelijke vorm heropbouwen.

Een 47-jarige wegenwerker uit Peer is donderdagavond zwaargewond geraakt bij herstellingen op de E314 in Lummen, richting Leuven. Hij werd aangereden door een uitwijkende auto en vloog met zijn hoofd tegen de voorruit van de wagen. Het ongeval gebeurde kort na 22.00 uur. Wegenwerkers vulden gaten met asfalt die ontstaan waren door de vrieskou. Op 500 meter en op 50 meter vóór de werken stond de nodige signalisatie opgesteld. De hele rijstrook waar de herstellingen worden uitgevoerd, was afgesloten. De man stond te frezen op de afgesloten rijstrook, kortbij het rijvak waar het verkeer voorbijraasde. Eén automobilist ging in de remmen, een achterligger kon niet meer tijdig stoppen en reed de wegenwerker aan, hij werd opgeschept, kwam met zijn hoofd tegen de voorruit terecht en werd weggeslingerd. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Herk-de-Stad telt 70 zonevreemde bedrijven. Dat betekent dat ze op grond liggen die op het gewestplan met een andere functie staat ingekleurd. Het stadsbestuur heeft een inventaris van de zonevreemde bedrijven opgemaakt. De 70 inrichtingen zijn bedrijven, horecazaken en kleinhandelszaken. Boerderijen vallen erbuiten. Een ruimtelijk uitvoeringsplan moet de ondernemingen zekerheid of nieuwe groeikansen bieden.

De politie van de zone West-Limbug is op zoek naar gemachtigde opzichters. Die helpen de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen en van buurten met veel oudere bewoners te verbeteren. Kandidaten krijgen gratis een opleiding. Alle deelnemers krijgen van de provincie een stopbord, een armband in drie kleuren met de naam van de gemeente en een reflecterend vest. Inschrijven kan tot 15 maart bij Provincie Limburg, dienst Politie, Verkeersveiligheid en Openbare Orde, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Woensdagavond is de diefstal van een quad vastgesteld in de Goeslaerstraat in Lummen. De dader zette de quad op een voertuig en reed er zo mee weg. Nog in Lummen werd er zaterdagmiddag een inbraak vastgesteld in de vip-ruimte van de voetbalclub in de Maria Van Loonstraat. De daders hadden de toegangsdeur opengebroken en heel wat voedingswaren en drank gestolen. In de Hemelrijkstraat raakten de dieven binnen door met een koevoet ramen open te breken. Ze doorzochten de hele woning maar het is niet nog niet geweten wat er weg is. Aan de woning werd een verdachte grijze Ford Fiesta opgemerkt. Nog in de Hemelrijkstraat werd uit een huis juwelen en een oplaadbare zaklamp gestolen. In de Boogbosstraat gingen de daders aan de haal met juwelen en een digitaal fototoestel en in de Dikke Eikstraat namen ze twee laptops, juwelen en 300 euro mee.

De stad Halen gaat op domein Panoven een petanqueterrein aanleggen. Om de sport te promoten, wordt een petanqueclub opgericht, waarvoor belangstellenden zich nu al kunnen melden. De club zal met stalen ballen spelen. Contact: Bèr Renders, Stokstraat 39, 013/44.18.91.

Dinsdagavond is een inbraak vastgesteld in een café langs de Steenweg in Berbroek. De daders hebben een deur opengebroken en een geldlade en een spaarpot meegenomen. Op de Steenweg hebben bewoners dinsdagmiddag een inbraak vastgesteld in de achterbouw aan hun huis. Er is drank en geld gestolen nadat de deur werd opengebroken. In de nacht van woensdag op donderdag is drie keer ingebroken bij verschillende handelaars in Herk-de-Stad. De daders wierpen telkens een steen door de ruit. Om 1.30 uur gooiden de daders de ruit in van een tuincentrum op de Steenweg. Toen het alarm afging, zijn ze vertrokken zonder buit. In een frituur aan de Grote Baan gingen de daders aan de haal met de kassa. Iemand hoorde hoe het raam werd stukgeslagen en zag twee mannen in de frituur. In een apotheek in de Sint-Jorislaan veroorzaakte de klap van de steen een groot gat in de ruit. De daders gingen ook daar aan de haal met de kassa. De politie spoort de daders op.

Een meisje van 12 jaar is maandagnamiddag voor de ogen van haar klasgenoten ontvoerd in haar school Voorzienigheid in Diest. De vader van het meisje drong tijdens de speeltijd de school binnen. Hij vond zijn dochter op de speelplaats en sleurde haar mee. Hij deed dat omdat hij niet tevreden is met de regeling van het bezoekrecht. De politie startte een zoekactie en ging langs bij de familie. Het kind werd teruggevonden bij de ouders van de vader. De man werd aangehouden. Dinsdag werd hij verhoord en vrijgelaten.

Zaterdagvoormiddag rond 11u45 is er brand uitgebroken in de voetbalkantine van Herk FC in de Pikkeleerstraat. In de kelderverdieping hadden een droogkast en een wasmachine vuur gevat. Niemand raakte gewond.

De brandweer van Diest, die ook voor Halen verantwoordelijk is, krijgt er drie manschappen bij. Het korps neemt als beroepskracht een korporaal in dienst. Daarnaast worden nog twee vrijwilligers als luitenant aangesteld. Voor die twee functies kunnen kandidaten zich tot 10 maart melden. Met het invullen van de functies wil de stad de dienstverlening verbeteren. Het brandweerkorps van Diest telt in totaal bijna 60 manschappen. Het merendeel zijn vrijwilligers. De Diestse brandweer is verantwoordelijk voor Groot-Diest, Groot-Bekkevoort, Groot-Halen en Groot-Geetbets. Dat is een gebied van 16.600 ha met een bevolking van meer dan 40.000 personen.

Kirsten Van den Eynde legde op de jongste gemeenteraad de eed af als nieuw gemeenteraadslid van Lummen. Ze volgt Sharon Droogmans op, die ontslag nam. Verder bevatte de gemeenteraadszitting maar één groot agendapunt: in de Rekhoven-, Watermolen en de Laambeekstraat worden de riolering en het wegdek verbeterd. Volgens schepen van Openbare werken Armand Busselen kost dat project 1.553.000 euro, exclusief btw. Er komt wel 345.000 euro subsidie dankzij het fietsfonds. Voor de sleufherstelling krijgt men van Infrax 231.0000 euro. Het gemeentelijk aandeel daalt daardoor tot 1.181.000 euro. Er zijn twee bezwaren ingediend door buurtbewoners tegen de herinrichting. Maar als de plannen lichtjes aanpassen, moet er minder of misschien zelfs helemaal niet onteigend worden.

In de nacht van zondag op maandag is een auto van de weg geraakt in de Paalstraat in Meldert. De auto belandde in de greppel, werd terug op de weg geslingerd en sloeg over de kop. De brandweer moest de bestuurder uit het wrak bevrijden. Hij werd met vrij ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Diest overgebracht. Bewoners willen na dit zoveelste ongeval in de Paalstraat dat de gemeente maatregelen neemt. Wekelijks doen er zich daar gevaarlijke situaties voor. Voertuigen en zelfs vrachtwagens die elkaar voorbijsteken en daardoor gewoon over de berm rijden. De steentjes vliegen daarbij tot tegen de ruiten van huizen en computers van de bewoners springen door de trillingen soms gewoon in standby. De bewoners willen dat er paaltjes geplaatst worden, zodat het verkeer niet meer over de berm kan. Burgemeester Luc Wouters liet de maximumsnelheid al verlagen tot 70 km per uur. Weggebruikers moeten zich aan deze maximumsnelheid houden. Als we daar paaltjes plaatsen, dan moet dat op honderden andere plaatsen in Lummen gebeuren zegt hij. We werkten een eenvormig reglement uit voor onze gemeente en beoordelen de normen op uniforme wijze. Voor het plaatsen van paaltjes in de Paalstraat gaven we dus negatief advies omdat het niet bijdraagt tot de verkeersveiligheid, aldus nog de burgemeester.